Layangan, Dolanan Jadhul Nanging Isih Tetep Asik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 235 kali

Kanggone ngaurip, ilmu titen kang ana gegayutane karo kahanan alam pancen kudu disi­mak kanthi premana. Kaya wektu iki kaya kang kasebut mangsa mareng, mujud­ake mangsa per­alihan saka mangsa udan menyang mangsa ketiga. Alam wis menehi pratandha kanthi mun­cule kewan sakemper cenggeret nong, nanging uku­ra­­ne luwih gedhe. Miber saka wit kang gedhe menyang wit liyane kanthi ngu­nekake swarane sing khas, gu­mreng­geng ngoer-ngoer tanpa krasa sayah. Ke­wan kasebut jenenge “Gareng Pung”

Ing karang padesan (uga kutha) bo­cah-bocah cilik lanang udakara umur-umuran 8-12 taun tanpa ana sing nga­bani padha wi­wit bebarengan ngumbul­ake layangan. Yen ing karang padesan isih sumadiya papan kang jembar kaya lapangan utawa ara-ara. Dene sing nang kutha kudu trima dolanan ing gang-gang kang ciut, petamanan utawa ana sing ne­kad ngumbulake layangane ing pinggir dalan gedhe. Jane ya mutawatiri na­nging kepriye maneh wong jenenge bo­cah.

 

Benang Gelasan

Wektu mangsa mareng nganti ketiga pan­cen pas banget kanggo ngumbulake layangan, langite padhang resik lan angine sembirit banter. Sedhela wae la­yangan wis bisa mumbul, wis bisa kang­go pancetan. Yen kurang meriah laya­ngan uga bisa diadu (sangkutan) ngedu wulede benang gelasan kang didarbeni.

Penulis isih kelingan anta­rane taun 60-an, kang kondhang benang kelas (jahit) cap Kuda Terbang, cap Kam­pak, cap Kam­bing. Apadene Cap Gajah, kehe ukuran benang 500-1000 yard.

Sadurunge benang digelas kang ka­witan kudu gawe dheplok glepung beling, umume beling semprong lampu teplok  apa bolp listrik kang wis pedhot. Beling didheplok nganggo lumpang wesi nuli diayak lembut, nuli golek kaleng kang di­iseni banyu karo lem kang warnane so­klat. Yen wis umob nuli bubukan beling dicampurake lan diu­dhak nganti warata. Yen wis rada adhem kelos benang kang arep digelas dicegurake nganti kaclep. Yen wis adhem nuli diolor mubeng saka wit siji lan sijine nganti be­nange entek gusis.

Yen wis dirasa garing, nembe diukel  ing kaleng (blendrong) lan benang siap kanggo sangkutan.

Gambar Layangan

Saliyane layangan polos (putihan) kang disenengi bocah-bocah layangan kang ana gambare, wektu iku kang mi­suwur gambar pilisan, palangan, kalu­ngan, tumbak gendir lan srobogan. Umume layangan kasebut digambar ma­wa somba (teres) lan wenter.

Wektu iku layangan umume digawe saka kertas tela utawa kertas klobot, sa­iring lumakune jaman uga kedadeyan owah-owahan tumraping dolanan laya­ngan. Yen kala semana pawongan ang­gone gawe layangan kanthi manual (ta­ngan).

Wiwit ngirati pring kang bakal da­di warangkane lan sabanjure nuli ngeli­mi kertas lan nggambari. Dadi merlokake wektu kang dawa kanggo mujudake sa­lembar layangan nganti tekan mangsa usum layangan. Paling ora telung sasi sa­durunge (pengrajin) uga (juragan) ku­du wiwit tata-tata.

Saiki layangan wis mujudake industri (gaweyan pabrik) miturut generasi kate­lune Om Tan (68 taun) kang nduwe toko layangan ing Jl. Pedamaran, Semarang. Sesasi sadurunge usum layangan dhe­weke wis nekakake rong truck layangan lan ubarampene kang diproduksi saka Ci­pacing, Jatinangor (Jawa Barat), ja­rene kanggo nyepaki bakule kang teka saka Jepara, kudus, Pati uga saka Pur­wodadi, Solo, Ma­gelang, lan Banyumas.

Layangan semono kehe ora nganti se­minggu wis entek gusis, semono uga be­nang gelasan kang saiki wis diganti se­nar gelas, laris manis tanjungkimpul ba­rang habis duwit ngumpul.

Saiki ing jaman now gambar laya­ngan saya apik, sablonan warna abang, ijo lan biru apadene kombinasi. Ana ga­mbar Iron Man, Spiderman, Cat Woman nganti gam­bar Ipin lan Upin kang gun­dhule plonthos nganti gambare Jarwo Kwat kang nembe eksis ing TV.

Regane ora larang layangan weton pabrik kasebut saka Oom Tan mung di­regani Rp. 400,-/sijine (rega bakul) dene ing ta­ngane pengecer mung Rp. 500,-. Ing Semarang uga ana layangan produk lokal kang ora kalah kwalitase. Pabrike ing Jl. MT. Haryono No. 530.

Mula laya­ngan kasebut kanggone bo­cah-bocah disebut layangan ma-ga-nol cocog karo gambare kang mung angka lima tiga lan nol (530). Regane uga padha mung Rp. 500,-/lembar. Apa karana regane kang murah dolanan layangan kasebut tetep eksis mesthi mujudake do­lanan jadhul. Nuwun.

n (FX. Suyatno)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik