Dalan Tol lan Riyaya (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 250 kali

Rikala Menteri PUPR mratelakake yen dalan tol Jakarta nganti Semarang wis bisa digunakake ana Ri­yaya 2018 ya mesthi wae atiku melu lega. Dakpikir kang seneng mesthi dudu aku dhe­we, nanging kabeh kang bakal mudhik Ri­yaya wis wiwit nyicil ayem. Senadyan aku sasuwene ana Jakarta durung nate kang jenenge bali menyang Surabaya apa me­nyang Magetan numpak mobil ana dina Ri­yaya atiku melu seneng. Nganti saiki wae temenan, wis blas ora bisa mba­yangake kena macet apama­neh mudhik ana dina Riyaya. Senadyan bola-bali aku dirayu-rayu dening sedulur-sedulur bali mudhik bareng nanging aku ora kepincut babar pisan. Kan­dhane sedulurku, yen numpak kendharaan ing dina Riyaya senine ya yen kena macet mau. Bisa tekan desa kanthi slamet wah banjur kena dadi bahan crita kae.

Olehe ngrayu sedulurku ketambahan bahan rikala dalan tol tahun iki kandhane wis tekan Semarang saka Jakarta. La yen wis tekan Semarang tol mau bisa digu­nakake temenan, bisa ngurangi ke­macetan temenan. Sing lewat Cirebon, bisa metu Cirebon. Terus kendharaan uga bisa mecah ana Tegal, Pekalongan lan kutha liya-liyane. Malah kang mudhik menyang Se­marang, uga laladan Pati wis pecah ana Semarang. La mobil kang tumuju Yogya, Solo, Madiun isih diupayakake bisa lewat tol uga senadyan sebagian isih darurat. Malahan Presiden Jokowi mertinjo piyambak olehe ngebut nggawe jalan tol Semarang-Solo ing wulan April kepungkur. La yen nganti durung bisa digunakake ya kendharaan olehe mudhik 2018 kang nyisa menyang Yogya, Solo, Madiun kudu lewat dalan biasa utawa umum dhisik lagi banjur bisa mlebu tol Solo nganti Wilangan ing laladan Madiun-Nganjuk yen kudu terus menyang Sura­baya, Kediri lsp.

Kamangka saben tahun yen mudhik, kang bali nggawe kendharaan mesthi ana masalah mligine kemacetan. Kaya-kaya wis dadi kedadeyan kang lumrah anane macet mau. Kamangka kendharaan alternatif (ora mung ngnaggo kendharaan kaya mobil) ya wis akeh lan apik-apik. Wiwit saka pesawat nganti menyang ngendi wae wis ana. Saka Jakarta menyang kutha ing Jawa kaya me­nyang Semarang, Yogya, Solo, Malang, Su­rabaya malah wis tekan Banyuwani barang. Semono uga sepur saiki wis kepenak, lan ora uyel-uyelan. Dadine sepur uga dadi transportasi publik kang dadi pilihan masyarakat. Kamangka PT KAI saben Riyaya wis mesthi nambah jurusan lan nambah rangkaian. Nanging amarga dadi pilihan mau akeh kang mburu karcis sepur. Ora nggu­munake rikala karcis sepur ing tanggal sacedhake dina Riyaya wis langsung entek. Nanging nggawa kendharaan dhewe isih dadi pilihan kang utama. Sejene bisa ngirit ongkos, bisa bareng keluarga la nana ndesa kendharaan mau bisa kanggo silaturahim lan uga mlaku-mlaku ana tanah wutah getihe.

La kepriye kira-kira kang mudhik saka Surabaya yen Riyaya olehe bali mudhik menyang laladan mangulon. Kaya Surabaya-Madiun, Solo, Yogya? Rikala aku bali saka Surabaya minggu wingi sengaja lewat dalan tol Surabaya-Kertosono. Yen lewat dalan tol, dakmeniti mung butuh wektu ora nganti sejam (40 menit) wis metu tol Ker­tosono. Kamangka yen lewat dalan biasa, saka Surabaya tekan Kertosono paling cepet telung jam lagi tekan. Amarga ya wiwit saka Sepanjang wis macet amarga truk gedhe-gedhe akeh kang lewat. Wong ya sakiwa tengene dalan akeh pabrik-pabrik.

Luput saka Sepanjang mengko ana Balongbendo kudu ngati-ati amarga dalan mau rawan kecelakaan. Durung mengko yen wis tekan Jombang nganti Kertosono biasane padhet banget kendharaane. Ketambahan yen tekan Kerto­sono ana se­pur lewat wis jian tambah dawa kae. Ker­tosono tekan Nganjuk dalane rada amba biasane lancar. La sawise Nganjuk tekan Caruban wis mesthi macet yen dina libur kae. Mula biasane aku yen bali numpak mobil saka Surabaya menyang Magetan dakluwih kepenakake budhal tengah wengi. Mung siji pa­ngajabku, supaya lancar ora kena macet. Kuwi wae ora ana liyane. 

La saiki antarane Wilangan-tekan Madiun (malah tekan Solo) wis bisa mlebu tol, Dadi wiwit saka Wilangan tekan Madiun wis bisa lewat tol. Semono uga suwalike. Saka Ma­diun tekan Wilangan. Nanging ya iku, Wila­ngan tekan Kertosono isih dalan biasa. Dadi ya metu saka tol Wilangan yen arep me­nyang Surabaya wis kena macet maneh an­tarane Wilangan tekan Kertosono.

Kaya wingi rikala aku saka Madiun ana adicara menyang Kertosono. Metu saka Wilangan langsung macet. Kamangka dina kerja biasa lan uga dudu dina libur. Aku wis mbayangake gek mengko yen Riyaya banjur kepriye. Wong yen dina Jumat utawa Ming­gu sore, kendharaan menyang Surabaya saka Madiun mesthi macet. Semono uga yen saka Kertosono tekan Wilangan yen bengi utawa normal paling setengah jam. La kok dina kerja biasa nganti karo tengah jam.

l (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Minterna wong bener kuwi luwih gampang katimbang mbenerake wong pinter. Nanging mbenerake wong pinter kuwi mbutuhake beninge ati lan jembare dhadha ...

Klik

SUMUR RAHASIA ING PORTUGAL

Bangunan kang kaya sumur iki arane Quinta da Regaleira, yakuwi sawijining taman kang dumunung ing kutha Sintra, Portugal. Taman iki dumadi saka istana lan kapel, sarta pekarangan kang ana tlagane, guwa, sumur, air mancur, lan lurung kanthi konstruksi kang endah. Nanging perangan paling endah saka taman iki ya kuwi Sumur Inisiasi. Sumur iki cukup jeru lan nduweni undhag-undhagan spiral amrih bisa tekan panggonan ngisor dhewe. Ujare ngakeh, ndhisike sumur iki minangka papan ritual masonis. (d/ist)***

Pethilan

Listrik mati nganti dina senen

Kari njaluk ngapura…

Blackout, PLN bakal menehi kompensasi marang langganane kang rugi.

Muga-muga janji iki ora ujug-ujug peteng maneh.

Listrik mati total ing ibukota lan sawenehing kutha.

Peteng, sing katon mung ‘wedhus ireng’.