Boom...!
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 139 kali

“Dulur Surabaya digae kaget barek teror bom ndhuk telung greja disusul maneh ndhuk Polresta terus operasi polisi sing nangkepi terduga teroris. Korbane cukup akeh. Sing gae kaget tibake ndhuk Surabaya akeh sing terduga teroris, sing awak dhewe gumun niku saniki teroris niku nglibatna sekulawarga. Dadi bojo saanake kabeh dha dijak dadi teroris. Sing njeblugna bom ndhuk greja telu ya bapak bojo barek anake papat dielokna kabeh. Tak kira niki ndhuk Indonesia termasuk barang anyar. Terusan sing njeblukna bom bunuh diri ndhuk Polres Surabaya ya kulawarga. Padhahal ndhuk tengah masyarakat wong-wong niku mbendinane ya biasa ae gak gae wong curiga. Lha sing njeblugna greja niku Ketua JAD Su­rabaya, niku artine onok anggota JAD liyane ndhuk Indonesia niki, mesthine ya onok ketua Provinsi tah ketua nasionale. Lha niki sing kudu dijingglengi barek kanca kepolisian. Ojok sampek kedadeyan ndhuk Surabaya kelakon ndhuk dhaerah liya. Artine nek gerakan sing ndhuk Surabaya isok digulung kabeh, engkuk genti sing onok ndhuk kota liya genti bergerak niku sing bahaya,” kandhane Ning Sumeh ndhuk bala balane.

“Aku dhewe wektu dina minggu niku pas liwat dalan Diponegoro, tapi dalane ditutup. Mari aku takon ndhuk wong sing onok kono kandha nek onok bom. Aku nganggit, niki antarane balas dendam marine onok kedadeyan ndhuk Depok. Terus terang aku prihatin mergane sing dadi teroris ya isih dulur nunggal agama, cumak dulur teroris niku encene nggegem garis keras. Sing gak cocok nek diterapna ndhuk Indonesia sing saniki ayem tentrem koyok niki gak onok konflik tah perang,” tambahe Cak Bedja.

Cak Ari nambahi “Teror ndhuk Indonesia kit biyen onok, niki koyoke sing dinut ndhuk Timur Tengah, je­nenge ganti-ganti tapi intine asline padha. Engkuk nek niki isok ditumpes, let pirang taun maneh sing jenenge bibit bibite thukul tambah gedhe, terus gawe geger. Sampek tekan ngendi-endi. Ngono terus.”

“Aku dhewe bingung asline tujuane apa. Gak jelas. Opoka terus terore ndhuk Indonesia. Lha saniki upamane gak seneng barek Israel, ya meloka perang ndhuk Israel kana, lho la pa sing dimungsuhi kok bangsane dhewe. Padhahal Nabi Muhammad niku ngajarna urip mad sina­madan barek wong liya sing agamane gak padha, beda keyakinan, tah beda suku pokoke padha nandur kasih sayang ing antarane siji barek sijine. Sing aku gedheg gedheg maneh terorise sing ngebom ndhuk greja telu Surabaya niku sampek ngejak arek-arek sing durung cukup umur. Arek cilik ngerti apa. Makane dulur ayok awak dhewe niki kudu sing luwih peka maneh nek onok dhakwah sing intine garis keras,” omonge paklik Dur.

(Sing melok bela sungkawa ndhuk dulur sing dadi kuban teror: Cak Ali, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih