Nyadran – Punggahan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 80 kali

Karo mlaku maring Pos Kamling, Kaki Bawor nggatekaken akeh umah sing padha tutupan rapet, senajan lampune ngarep umah padhang, ninge njero umahe padha petengan. Genah umah akeh sing suwung, padha ditinggal bali ndesa.

Bareng tekan Gerdhu Pos Kamling, sing ana mung Pak Priyanto pensiunsn PNS, karo Kebayan Dikin.

“Sepurane Ramane, akeh sing agi padha bali ndesa, Nyadran, Punggahan,” kandhane Kebayan Dikin karo nampani Tremos isi wedang kopi sekang Kaki Bawor, njuran di thoraken telung gelas sing wis disiapaken.

“Iya, kepriwe maning, pancen wis dadi adate nek ngarepaken wulan Puasa, padha merlokaken nyekar maring makam leluhure, bar nyekar biasane terus nggelar slametan Nyadran,”  ujare Pak  Priyanto sing mangsuli kambi  nampani gelas kopine.

“Iya, bener. Ningen dhewek kiye sing duwe kuwajiban rondha, kudu sing waspada,” kandhane Kaki Bawor karo ndamoni wedang, terus disruput alon-alon kayong di rasakaken temenan.” Lingkungane dhewek saiki keton sepi, soale akeh umah sing suwung, ditinggal bali ndesa. Muga-muga baen- aman ora ana apa-apa.”

“Iya, Ramane. Eh, Ramane, kayonge wingi inyong tumon kang Pujo nanggone rika? Isih nang kene apa ora? Inyong kepengin ketemu,” takone Kebayan Dikin, kambi nyruput wedang kopine.

“Uh, ya telat. Wonge wis bali,” saurane Kaki Bawor, kambi nyumed udude. “Nangkene mung nginep sewengi, kondangan maring sedulur winginane, tek tahan ora gelem, wong jare duwe kewajiban garep punggahan. Pujo toli klebu anak putune Eyang Bonokeling, mangkane klebu dituwakaken nang warga PRKJ desa Jepara wetan Kecamatan Binangun, dadi biasane nek ngarepaken puasa kurang seminggu padha sowan maring makame Eyang Bonoleling sing nang Pekuncen Kedungwringin Jatilawang. Sing lanang mikul sing wadon nggendhong rinjing isine uba rampe kanggo gawe slametan Nyadran, Kabeh padha mlaku dharat, ora numpak kendharaan.”

“Eh, Kang Bawor, PRKJ, anu apa si kuwe?”  Pak Priyanto nyela takon.

“PRKJ kuwe singkatan sekang Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah, kuwe wargane akeh banget, ewonan pak Pri,” wangsulane Kaki Bawor nggenahaken.

“Iya, bener, Ramane. Wong dulur-dulure inyong sing nang Tambakreja Cilacap be akeh sing melu mangkat Punggahan maring Pekuncen Kedungwringin,” kandhane Kebayan Dikin.

“Iya, bener. Nang Kelurahan Tambakreja Cilacap, kan ana papan Pasamuan PRKJ Daonlumbung, kuwe ya klebu akeh wargane,” saurane Kaki Bawor. “Mulane nek ngarepaken wulan Puasa kaya kiye nang komplek makame Eyang Bonokeling, jan rame pisan. Sanak sedulur sekang ngendi-endi padha ngumpul, nyekar karo kirim munjukaken puji donga maring ngarsane Gusti Allah Swt, kanggo para leluhure, paling ora padha nginep telung dina, terus dipungkasi bareng-bareng  nggelar wilujengan Nyadran.”

“Iya, bener Ramane. Mbiyen, ganu inyong ya tau melu diajak sedulure inyong sing nang Daonlumbung Tambakreja Cilacap, melu Punggahan maring makame Eyang Bonokeling kuwe. Nangkana, priyayine kakung padha bebedan, beskapan, blangkonan utawane iket-iketan. Lha sing putri, padha jaritan kembenan karo kalungan slendhang. Nek inyong si ayem disilihi bebed beskap blangkon nang dulure inyong. Sing mbingungi toli bojone inyong, wong selawase ora taune kembenan thok he..he..”  Klilan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya