Nyadran – Punggahan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 138 kali

Karo mlaku maring Pos Kamling, Kaki Bawor nggatekaken akeh umah sing padha tutupan rapet, senajan lampune ngarep umah padhang, ninge njero umahe padha petengan. Genah umah akeh sing suwung, padha ditinggal bali ndesa.

Bareng tekan Gerdhu Pos Kamling, sing ana mung Pak Priyanto pensiunsn PNS, karo Kebayan Dikin.

“Sepurane Ramane, akeh sing agi padha bali ndesa, Nyadran, Punggahan,” kandhane Kebayan Dikin karo nampani Tremos isi wedang kopi sekang Kaki Bawor, njuran di thoraken telung gelas sing wis disiapaken.

“Iya, kepriwe maning, pancen wis dadi adate nek ngarepaken wulan Puasa, padha merlokaken nyekar maring makam leluhure, bar nyekar biasane terus nggelar slametan Nyadran,”  ujare Pak  Priyanto sing mangsuli kambi  nampani gelas kopine.

“Iya, bener. Ningen dhewek kiye sing duwe kuwajiban rondha, kudu sing waspada,” kandhane Kaki Bawor karo ndamoni wedang, terus disruput alon-alon kayong di rasakaken temenan.” Lingkungane dhewek saiki keton sepi, soale akeh umah sing suwung, ditinggal bali ndesa. Muga-muga baen- aman ora ana apa-apa.”

“Iya, Ramane. Eh, Ramane, kayonge wingi inyong tumon kang Pujo nanggone rika? Isih nang kene apa ora? Inyong kepengin ketemu,” takone Kebayan Dikin, kambi nyruput wedang kopine.

“Uh, ya telat. Wonge wis bali,” saurane Kaki Bawor, kambi nyumed udude. “Nangkene mung nginep sewengi, kondangan maring sedulur winginane, tek tahan ora gelem, wong jare duwe kewajiban garep punggahan. Pujo toli klebu anak putune Eyang Bonokeling, mangkane klebu dituwakaken nang warga PRKJ desa Jepara wetan Kecamatan Binangun, dadi biasane nek ngarepaken puasa kurang seminggu padha sowan maring makame Eyang Bonoleling sing nang Pekuncen Kedungwringin Jatilawang. Sing lanang mikul sing wadon nggendhong rinjing isine uba rampe kanggo gawe slametan Nyadran, Kabeh padha mlaku dharat, ora numpak kendharaan.”

“Eh, Kang Bawor, PRKJ, anu apa si kuwe?”  Pak Priyanto nyela takon.

“PRKJ kuwe singkatan sekang Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah, kuwe wargane akeh banget, ewonan pak Pri,” wangsulane Kaki Bawor nggenahaken.

“Iya, bener, Ramane. Wong dulur-dulure inyong sing nang Tambakreja Cilacap be akeh sing melu mangkat Punggahan maring Pekuncen Kedungwringin,” kandhane Kebayan Dikin.

“Iya, bener. Nang Kelurahan Tambakreja Cilacap, kan ana papan Pasamuan PRKJ Daonlumbung, kuwe ya klebu akeh wargane,” saurane Kaki Bawor. “Mulane nek ngarepaken wulan Puasa kaya kiye nang komplek makame Eyang Bonokeling, jan rame pisan. Sanak sedulur sekang ngendi-endi padha ngumpul, nyekar karo kirim munjukaken puji donga maring ngarsane Gusti Allah Swt, kanggo para leluhure, paling ora padha nginep telung dina, terus dipungkasi bareng-bareng  nggelar wilujengan Nyadran.”

“Iya, bener Ramane. Mbiyen, ganu inyong ya tau melu diajak sedulure inyong sing nang Daonlumbung Tambakreja Cilacap, melu Punggahan maring makame Eyang Bonokeling kuwe. Nangkana, priyayine kakung padha bebedan, beskapan, blangkonan utawane iket-iketan. Lha sing putri, padha jaritan kembenan karo kalungan slendhang. Nek inyong si ayem disilihi bebed beskap blangkon nang dulure inyong. Sing mbingungi toli bojone inyong, wong selawase ora taune kembenan thok he..he..”  Klilan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.