Tumpang Pecel
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 208 kali

Tumpang Pecel

 

Kertosono kutha kelahiranku, senajan sakiki aku dudu pendhudhuk Kertosono maneh. Aku ngetutne penggaweyan, saengga dadi pendhudhuk Jombang nganti purna. Kebeneran oleh sisihan wong dhaerah Jombang, golek tanah neng dhaerah Jombang nganti duwe anak putu. Kadhang-kadhang yen pengin sega tumpang pecel aku karo sisihanku menyang Kertosono. Pancen Kertosono kesuwur sega tumpang pecele, ing pasar templek sisihanku sering tuku rono merga bukake mulai jam telu esuk. Sisihanku yen saur mesthi rono.

Dina Minggu kira-kira jam enem esuk aku digonceng sisihanku perlu dijak tuku sega tumpeng pecel langganane, terus ing ngarep warunge enek tulisan “habis”. Aku spontan ngaturi sisihanku, “Entek mas segane”. Sisihanku meksa aku, “Takok-a ta wong gung takok kok muni entek! Saking pengin nglegake bojo, aku tetep takon,”Taksih sekule?” “Telas, niku pun enten tulisane”, ngono jawabe bakule. Karo kisinan tak wangsuli, “Niki mboten saged maos.” Apa tumon pensiunan ora isa maca.

 Umi Harini-Bandar, Jombang

 

 

Ngapokake Kucinge Tangga

 

Kucinge tanggaku pancen senengane saba (dolan) ning omahku, kucing kuwi seneng sanja ning omah merga asring tak wenehi balung pitik utawa endhas iwak tongkol. Malahan nek wareg banjur turu ning kursi, pikirku ya seneng ana kucing bisa kanggo medeni tikus.

Weee…lha dalah, lha kok suwe-suwe njengkelake kucing kuwi. lha nek wareg kok malah nelek ning halaman ngomah cedhak karo pot-pot sing ana tandurane, aku dhewe ora ngerti olehe nelek kapan. Saben-saben aku nek ning teras mesthi mambu telek kucing sing gandane nggambret lan ora ngenak-enaki olehku lungguhan. Telek kuwi banjur tak goleki lan ketemu ning cedhak pot uwit, banjur tak buwang sing adoh banget. Sesuke aku banjur linggihan meneh ning kursi teras, lha kok mambu telek kucing meneh kurang ajar ki kucinge tanggaku nelek maneh. Aku banjur nggoleki meneh, weee. Lha kok ning cedhak pot tanduran meneh lan padha pesis sing nelek ya ning papan kaya sing wingi kae banjur tak buwang meneh sing adoh.

Aku banjur duwe akal, tak cobane mengko ben kapok kucinge. Aku banjur njupuk uyah karo kapur barus sak cukupe terus tak pyur-pyurke (wur-wurke) ninggon papan bekas teleke kucing kasebut. Waaah ideku berhasil tenan, kucing mau wis ora tau nelek ninggon cedhak pot uwit malahan saiki babar blas ora tau teka ning omahku. Apa tumon kucing kok gila karo uyah lan kapur barus.

Gunarso Wiyono-Banguntapan, BantulWani Tampil Beda

 

Kedadeyan iki wis sawetara wektu dumadine, saben sesasi sepisan warga Kristiani ing lingkunganku ngadani patemon. Kejaba kanggo ngrajut tali paseduluran, patemon mau uga diisi acara pendhalaman iman, sharing, doa bersama lan arisan. Dene papane, mubeng, genti-genten ing omahe warga.

Mungguhing keluwarga sing entuk giliran kanggonan, diwajibake nyugata sing rawuh. Wujude pasugatan, biyasane ya mung arupa unjukan lan panganan. Nanging siji loro uga ana sing nyugata dhahar sega salawuhe.

Wengi iku sing nampa giliran kanggonan Mbah Wal, piyayine wis sepuh. Wis ora kagungan waos (untu), mula dhahar apa wae mesthi milih sing empuk-empuk. Ing satengahing acara, keprungu swara pating kluthik, piring gathuk karo sendhok. “Wah, Mbah Wal mesthi arep nyugata dhahar iki,” batin atiku.

Lha kok tenan, nalika tekan acara “sumene”. Keluwargane Mbah Wal ibut ngetokake unjukan, camilan, diterusake dhahar piringan. Sing ndadekake cingak para rawuh, dhahar piringan mau dudu sega salawuhe nanging… bubur beras. Padha karo cadhong maem bocah cilik sing durung metu untune kae, bedane bubur mau dilawuhi sayur tempe, godhong mlinjo, lan lombok ijo rada pedhes, dikompliti krupuk.

Karo ngrahapi pasugatan langka mau para rawuh padha mesam-mesem, sak jeg jumbleg ya lagi pisan ji kuwi entuk pasugatan bubur bayi nganggo sayur tempe, godhong mlinjo, karo lombok ijo, dilawuhi krupuk. Ora lidok banjur padha guyonan pating ceblung.

“Wah, eca sanget, Mbah, buburipun. Kemutan kados nalika dados lare alit,” ngono ing antarane guyonane sing padha rawuh. Pancen ya nikmat, bengi-bengi slerap-slerop nyendhok bubur anget nganggo sayur tempe lombok ijo sineling kriyak-kriyuk nyokot krupuk.

Mbah Wal kanthi “pedhe” nampa guyonan mau, piyambake pancen wani tampil beda. Lumrahe, nyugata dhahar mono methi arupa sega salawuhe. Lha iki… bubur bayi, sajake Mbah Wal ngugemi sesanti “Ukur baju badan sendiri,” ngono kae.

 

FX. Subroto-Nogotirto, Gamping, Sleman

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik