Sri Mulih (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 224 kali

Ing papan liya Bambang Aswatama maju denpapag­ake Raden Setyaki. Padhadene ngunggar kaprawiran ngongasaken kasudiran, serang sine­rang, trajang tinrajang, ganti padha dene musthi sanjata gada, kumitir aneng asta mamrih lenaning lawan. Aswatama lena pangendhane, kena kapupuh gada pun­dhake tiba ngalumpruk dadi gotongan ngon­cati payudan. Dursasana pepulih yuda ngayuni tandange Setyaki, nanging paksa kontit, prasasat nora nganti sage­bragan Dursasana wis keplayu kalawan bengok-bengok kelaran.

Mangsah yuda Raden Jayadrata, mba­rang amuk nrajang barisan Dwa­rawati, tinanggapan dening Dyan Ga­thut­kaca. Tangkep jaja kantaran bahu, ngegla padha prawira, padha jarote lan padha santosane, miwah padha dene sura sudirane. Nanging wekasaning tan­dhing Satriya Banakeling iku kasoran, tan kuwawa ngembari kadebyane Risang Bi­maputra. Bubar mawut barisan Ngas­ti­na denamuk dening Setyaki kang ngobat-abitake gada mrawasa mungsuh. Raden Samba mulat mungsuh wus kapracon­dhang ngoncati rananggana sigra nyapih angreripih marang ingkang nedheng bramantya.

“Paman Harya Setyaki, mugi sareha sawatawis, racuten ubaling bendu reh­ning kados-kados mengsah sampun sa­mi lumajar nilar pabaratan, Paman.”

Nuwun inggih sendika, Ngger.”

“Uga marang sira Yayi Prabu Gathut­kaca, pun kakang banget mratelakake panuwun marang lelabuhane si Adhi kang bebantu ngundurake mungsuh iki mau. Sabanjure, Yayi, dakajap si Adhi tetepa aneng Praja Dwarawati, kanggo nga­wekani mbok manawa ana rubeda sawanci-wanci, Yayi.”

Ature Sang Gathutkaca,”Inggih dha­wah sami-sami Kakang Mas, nanging paripaksa ing dinten punika ugi ingkang rayi karilanana nyuwun pamit wangsul dhateng Nagari Ngamarta, kaselak da­dos pangantu-antuning para pepundhen Pandhawa.”

“Iya Yayi Prabu, pun kakang amung jumurung puji hastuti, muga-muga satin­dakira tansah jinangkung dening ba­thara. Mangko ta Wa Patih Udawa, sa­wetara tatananing baris katon ma­bu­sekan, mula bali rakiten kang tumata. Ayo daya-daya bali marang praja, aja kongsi kalebon sandi upayaning mung­suh, Wa Patih.”

“Nuwun inggih ngestokaken dhawuh, Ngger.”

Rikat Patih Udawa nata baris, satata ndherekake  Raden Samba kundur ma­rang praja. Raden Gathutkaca riwusnya minta pamit marang ingkang…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…