Sri Mulih (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 248 kali

Ing papan liya Bambang Aswatama maju denpapag­ake Raden Setyaki. Padhadene ngunggar kaprawiran ngongasaken kasudiran, serang sine­rang, trajang tinrajang, ganti padha dene musthi sanjata gada, kumitir aneng asta mamrih lenaning lawan. Aswatama lena pangendhane, kena kapupuh gada pun­dhake tiba ngalumpruk dadi gotongan ngon­cati payudan. Dursasana pepulih yuda ngayuni tandange Setyaki, nanging paksa kontit, prasasat nora nganti sage­bragan Dursasana wis keplayu kalawan bengok-bengok kelaran.

Mangsah yuda Raden Jayadrata, mba­rang amuk nrajang barisan Dwa­rawati, tinanggapan dening Dyan Ga­thut­kaca. Tangkep jaja kantaran bahu, ngegla padha prawira, padha jarote lan padha santosane, miwah padha dene sura sudirane. Nanging wekasaning tan­dhing Satriya Banakeling iku kasoran, tan kuwawa ngembari kadebyane Risang Bi­maputra. Bubar mawut barisan Ngas­ti­na denamuk dening Setyaki kang ngobat-abitake gada mrawasa mungsuh. Raden Samba mulat mungsuh wus kapracon­dhang ngoncati rananggana sigra nyapih angreripih marang ingkang nedheng bramantya.

“Paman Harya Setyaki, mugi sareha sawatawis, racuten ubaling bendu reh­ning kados-kados mengsah sampun sa­mi lumajar nilar pabaratan, Paman.”

Nuwun inggih sendika, Ngger.”

“Uga marang sira Yayi Prabu Gathut­kaca, pun kakang banget mratelakake panuwun marang lelabuhane si Adhi kang bebantu ngundurake mungsuh iki mau. Sabanjure, Yayi, dakajap si Adhi tetepa aneng Praja Dwarawati, kanggo nga­wekani mbok manawa ana rubeda sawanci-wanci, Yayi.”

Ature Sang Gathutkaca,”Inggih dha­wah sami-sami Kakang Mas, nanging paripaksa ing dinten punika ugi ingkang rayi karilanana nyuwun pamit wangsul dhateng Nagari Ngamarta, kaselak da­dos pangantu-antuning para pepundhen Pandhawa.”

“Iya Yayi Prabu, pun kakang amung jumurung puji hastuti, muga-muga satin­dakira tansah jinangkung dening ba­thara. Mangko ta Wa Patih Udawa, sa­wetara tatananing baris katon ma­bu­sekan, mula bali rakiten kang tumata. Ayo daya-daya bali marang praja, aja kongsi kalebon sandi upayaning mung­suh, Wa Patih.”

“Nuwun inggih ngestokaken dhawuh, Ngger.”

Rikat Patih Udawa nata baris, satata ndherekake  Raden Samba kundur ma­rang praja. Raden Gathutkaca riwusnya minta pamit marang ingkang…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia