Dodol Dina Jemuah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 161 kali

Hlo, prei ta Pak?” ucape sawenehe pawongan marang Pardi. Pardi bisa nampa karepe pitakon mau. Sing dikarepake prei kuwi prei saka anggone dodol es campur.

Dheweke ora gumun senadyan pawongan sing durung ditepungi mau nyapa aruh dhisik. Sebab Pardi mono kepetung akeh sing nepungi jalaran saka profesine minang-ka bakul es campur kliling. Anggone bakulan es kanthi laku sikil karo nyurung rom-bong cilik wadhah es prongkol, juruh, santen lan gudir.

“Nggih, nek Jemuwah kula leren, mboten sadeyan,” tumanggape karo nyelehake bokong neng lincak warunge Mbok Usreg.

“Niku karep sampeyan dhewe napa enten sing ngaken?”

“Sing pundi?” Pardi nambong.

“Nek Jemuwah mboten glidhig niku lho?”

“Karang kula niki tiyang bodho, nggih njaluk warah sing pinter. Kula diwekas supados mboten sadeyan nek dinten Jemuwah. Ning namung ngepasi dinten Jemuwah Kliwon kok kendel kula sadeyan.”

“Nek pemanggih kula, sanes Jemuwah Kliwonne sing kangge ugeman, nanging nggih dinten Jemuwahe niku lho sing diawisi.”

“Napa enggih? Kenging menapa kok ngaten?”

“Cobi sampeyan eling-eling. Nek ngepasi Jemuwah, dodolan sampeyan entek gusis napa mboten?”

Pardi nuli ngeling-eling dina-dina Jemuwah sing wis tau dilakoni. Sajake cocog ujare pawongan kuwi. Padatan yen dodolan dina Jemuwah pepayone es campur rada seret. Upama enteka, wektune nganti wayah srengenge wis arep angslup. Kadhang malah isih nggawa mulih merga turah.

“Ngaten nggih?” ujare Pardi.

Sing dijak rembugan nuli nerangake menawa kaprahe ngepasi Jemuwah neng kukuban kono kuwi pakaryan  winates dening wektu. Sing bocah sekolah jam sewelas mesthi wis padha bali, merga dina. Sing neng pasar, semono uga, sadurunge suwara adzan Jemuwah ngumandhang, wis padha reringkes. Sanadyan sing shalat jemuwahan wong lanang,  sing wadon uga melu leren utawa tutup dhasaran. Mula yen pinuju Jemuwah dagangane Pardi payune rada rendhet.

Dikojahi ngono sajake Pardi lagi mudheng yagene menawa  Jemuwah dagangane seret. Nanging neng pikirane Pardi tuwuh pitakon, yagene anggone aweh wewaler wong pinter sing dijaluki srana murih dodolane laris nyingkrihi dina Jemuwah Kliwon? Mula dheweke sisan miterang marang wong kuwi. Saka katrangane, pawongan kuwi mojar pancen dhukun utawa wong pinter kuwi duwe sirikan dina dhewe-dhewe.

“Emane dinten niki wau Jemuwah Kliwon.”

“Nek niki wau sanes Jemuwah Kliwon njur enten napa? Pripun kajeng sampeyan?” panlesihe Pardi.

“Niki wau teng dhusun kidul bulakan sawah kilen mrika rak enten kerameyan. Tontonane werni-werni. Kabare wiwit esuk niki enten…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya