Pager (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 229 kali

Brigadir Samsu lan Yahya sing diwajibake ngawati terminal lapuran nemu sandhal sangi­sore bangku. Sawise dilapur­ake lan dituduhake marang Ajun Komisari Pulisi Parikesit, diprentah nuduhake marang Riris Pardomuan. Sing dituduhi ngakoni menawa sing digawa kuwi pancen sandhale Zahza. Sandhal ditintingi sedhela banjur akon supaya dikumpulake karo penganggo lan barang-barang sing wis digawa luwih dhisik kanggo njangkepi ba­rang bukti.

“Sadurunge menyang jedhing wis lung­guhan,” wuwuse Inspektur Pulisi Pranawa.

“Sajake mangkono.”

“Kok nganti tekan terminal, njomplang adoh karo lapurane Karsih.”

“Apa ana sing ngajak?” pitakone In­spektur Pulisi Rosawani.

“Apa kena glembuke jagad maya?” su­mambunge Pranawa.

Ora ana sing kumecap. Kabeh ngleng­gana menawa glembukan liwat jagad maya wis sumebar. Sing kepincut dudu mung pra­wan kencur sing durung weruh lor kidul. Sing sekolahe dhuwur nganti pamulangan luhur wae bisa kapilut. Jejodhowan akeh sing bubrah. Wis makaping-kaping pulisi uga pehak Kementerian Komunikasi lan Infor­masi ngelikake, aja gemampang percaya marang pangajak utawa janji-pangimingane wong sing durung diwanuhi ing jagad maya. Ewasemono pangelik-elik mau prasasat mle­bu kuping kiwa metu kuping tengen. Yen wis ngutheg tilpun tangan, laptop utawa liya-liyane, lali marang suba sita. Lari marang bebaya sing golek mangsa.

Pancen ora ana perkara sing dadakan dumadi karepe dhewe. Kabeh perkara sa­durunge wis dirancang, lan ana sing gawe rancangan. Kelebu durjana rajapati tumrap Zahza. Sing gawe rancangan adade pa­wongan sing wis tepung, utawa paling ora wis tau weruh panguripan saben dinane ma­rang incerane. Sarana lelandhesan mang­kono, Parikesit akon supaya midik-midik ma­rang sapa wae sing tau sesambungan karo Zahza. Toko lengganan, wong sing tau pesen penganggo, aja nganti diliwati. Uga padha gawe analisa, mengko bakal ditempukake, lan minangka dudutan.

Wayahe meh jam sepu­luh bengi. Kejaba ratan ora pati rame, hawa kekes uga krasa njarem. Tekan terminal Parikesit mapan lungguh ing bangku sing dikira-kira dinggo lungguh Zahza. Pang­gonane jedhing ana sisih kiwane, adohe watara selawe meter. Salah siji la­wang jedhing, sing mligi kanggo wong wadon, isih ka­ton anane garis pulisi kuning mawa tulisan ireng. Nom-noman lanang sing jaga ko­thak ngetung dhuwit oleh-olehane makarya sedina. Wa­don sing seben dinane  re­resik jedhing nglonggoh banyu saka botol plastik. Lungguh sumen­dhe cagak, sikil selonjor. Ing sandhinge ana bocah lanang loro, wadon siji lungguh lemek koran, mangan sega wungkusan. Gitar, uke­lele lan ketipung sing diwangun saka tuge­lan pralon lan karet plembungan gumlethak. Telu-telune pengamen sing saben dina mu­ter-muter njeron terminal.

Ing pangangene, Parikesit gawe ge­gambaran nalika…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!