Pager (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 256 kali

Brigadir Samsu lan Yahya sing diwajibake ngawati terminal lapuran nemu sandhal sangi­sore bangku. Sawise dilapur­ake lan dituduhake marang Ajun Komisari Pulisi Parikesit, diprentah nuduhake marang Riris Pardomuan. Sing dituduhi ngakoni menawa sing digawa kuwi pancen sandhale Zahza. Sandhal ditintingi sedhela banjur akon supaya dikumpulake karo penganggo lan barang-barang sing wis digawa luwih dhisik kanggo njangkepi ba­rang bukti.

“Sadurunge menyang jedhing wis lung­guhan,” wuwuse Inspektur Pulisi Pranawa.

“Sajake mangkono.”

“Kok nganti tekan terminal, njomplang adoh karo lapurane Karsih.”

“Apa ana sing ngajak?” pitakone In­spektur Pulisi Rosawani.

“Apa kena glembuke jagad maya?” su­mambunge Pranawa.

Ora ana sing kumecap. Kabeh ngleng­gana menawa glembukan liwat jagad maya wis sumebar. Sing kepincut dudu mung pra­wan kencur sing durung weruh lor kidul. Sing sekolahe dhuwur nganti pamulangan luhur wae bisa kapilut. Jejodhowan akeh sing bubrah. Wis makaping-kaping pulisi uga pehak Kementerian Komunikasi lan Infor­masi ngelikake, aja gemampang percaya marang pangajak utawa janji-pangimingane wong sing durung diwanuhi ing jagad maya. Ewasemono pangelik-elik mau prasasat mle­bu kuping kiwa metu kuping tengen. Yen wis ngutheg tilpun tangan, laptop utawa liya-liyane, lali marang suba sita. Lari marang bebaya sing golek mangsa.

Pancen ora ana perkara sing dadakan dumadi karepe dhewe. Kabeh perkara sa­durunge wis dirancang, lan ana sing gawe rancangan. Kelebu durjana rajapati tumrap Zahza. Sing gawe rancangan adade pa­wongan sing wis tepung, utawa paling ora wis tau weruh panguripan saben dinane ma­rang incerane. Sarana lelandhesan mang­kono, Parikesit akon supaya midik-midik ma­rang sapa wae sing tau sesambungan karo Zahza. Toko lengganan, wong sing tau pesen penganggo, aja nganti diliwati. Uga padha gawe analisa, mengko bakal ditempukake, lan minangka dudutan.

Wayahe meh jam sepu­luh bengi. Kejaba ratan ora pati rame, hawa kekes uga krasa njarem. Tekan terminal Parikesit mapan lungguh ing bangku sing dikira-kira dinggo lungguh Zahza. Pang­gonane jedhing ana sisih kiwane, adohe watara selawe meter. Salah siji la­wang jedhing, sing mligi kanggo wong wadon, isih ka­ton anane garis pulisi kuning mawa tulisan ireng. Nom-noman lanang sing jaga ko­thak ngetung dhuwit oleh-olehane makarya sedina. Wa­don sing seben dinane  re­resik jedhing nglonggoh banyu saka botol plastik. Lungguh sumen­dhe cagak, sikil selonjor. Ing sandhinge ana bocah lanang loro, wadon siji lungguh lemek koran, mangan sega wungkusan. Gitar, uke­lele lan ketipung sing diwangun saka tuge­lan pralon lan karet plembungan gumlethak. Telu-telune pengamen sing saben dina mu­ter-muter njeron terminal.

Ing pangangene, Parikesit gawe ge­gambaran nalika…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik