Juragan Bathik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 345 kali

Satemene anake lanang, Haryadi, ora mathuk lamun bapake diarani juragan bathik. Ora wangun! Jer kang bibrik-bibrik usaha ba­thik kuwi mau-maune jenate ibu­ne. Bu Lastri. Mung emane Bu Lastri kadadak katimbalan Kang Akarya Gesang, tinggal donya mer­ga angin dhudhuk. Dadi ge­nahe, Pak Har­diman, bapake Haryadi kasebut pariba­sane munthu katutan sambel. Sam­bele Bu Lastri katut neng mun­thune Pak Har­diman.

Kepriye teka Haryadi ora tambah-tambah prihatin, lakar Pak Hardiman iku babar pisan ora idhep ngenani theg kli­were wong mbathik. Ngertine kang je­neng bathik Bakaran kuwi jaman semana payu digadhekake. Ora beda karo ba­rang-barang aji: priyasan mas, sepedha Raleigh, Simplex, Batavus lan liya-Iiyane, dandang tembaga, arloji lan sapiturute. Dudutane cetha menawa bathik Bakaran duwe trade mark, merk dagang. Kaya ba­thik Lasem, Pekalongan utawa Solo, Jogja.

Pak Hardiman ora ngerti menawa bathik duwe nilai seni, filsafat lan duwe makna kang dhuwur. Awit sejatine wong mbathik kuwi padha wae karo sinau sa­bar, tliti sarta ngelengake rasa pangrasa. Mangkono uga babagan motif lan corak bathik. Ora mudheng yen kang dike­monah pengrajin bathik Bakaran yaiku motif pakem: ladrang, sida mukti, gring­sing, kawung lan sapanunggalane. Lan motif lokal: blebak lung, merak ngigel, kawan, dhele kecer, kopi pecah, padhas gempal, pring sedhapur, urang-urangan, kipas lan sapiturute. Kang nggambarake flora lan fauna, mirip-mirip motif Belan­dha, mangkono ujare wong kang ngerti.

Bener! Nyatane Pak Hardiman mung dodol bahan-bahan bathik: mori, malam, soga, wedel lan pewarna. Sarta alat-alat bathik: kompor cilik, wajan, maneka canthing. Nanging ora mung kuwi. Pak Hardiman uga nampa utawa tuku asli bathikan: jarit, sarung, bakal klambi, emban-emban, udheng lan sapanung­galane. Ewasemono usahane lancar. Dha­sare sang pamangku paprentahan aweh panyengkuyung sarana kuwajiban nganggo seragam bathik ing dina-dina tinamtu tumrap para ASN alias aparatur sipil negara.

“Pak, sing iya aku ki jan-jane isin nek wong-wong akeh kae padha ngarani sam­peyan juragan bathik,” pangresulane Haryadi nalika lagi lungguhan mat-matan karo bapake wayah lebar mangan bengi.

“Ah, ya ben kono. Aku rak ora njaluk supaya disebut-sebut juragan bathik,” se­mantane Pak Hardiman alah ora. Omonge anake disanggakrama.

“Loh, sampeyan ki diumpak, Pak. Di­umbulake ning wirasane ngece. Mosok sampeyan kok dipadhak-padhakna karo Pak Bukhari juragan bathik Cakra. Ya ora ukure ngono. Wong sampeyan ki wong cilik oklak-aklik,” pangoyake Haryadi ka­wistara mendeng pasemone. Tambah jengkel.

“Huh, mbok ya mikir sing apik-apik ta, Le, Le! Aja mikir neka-neka ngono kuwi. Mundhak nyiksa batin,” tumang­gape Pak Hardiman. Tutur-tutur. “Sri Wah­yuni kae diarani juragan bathik ya apik-apik wae. Ora ana sing ganggu gugat.”

“Wah, ya beda, ngono. Bu Sri Wah­yuni rak mahami theg kliwere bathik, Pak. Bakat turun saka Mbah Sampi sing kon­dhang………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…