Komantan Korong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 54 kali

Upacara adat Komantan Korong minangka upacara temu penganten khas masyarakat Kabupaten Situbondo. Ing upacara iki, sadurunge penganten ditemokake diwiwiti kanthi mamaca, yaiku maca donga-donga dening sawijining pemuka adat kanthi ngobong dupa. Maksud lan tujuane mamaca yaiku amrih ing pelaksanaan upacara ora ana gangguan, lan bakal pikantuk pangayoman dening Gusti Kang Akarya Jagad. Upacara iki dileksanakake adhedhasar tradhisi lisan sing isih urip ing kalangan warga masyarakat ing Kabupaten Situbondo, yaiku tradhisi sing ana gandheng cenenge karo kisah perjalanane Raden Damarwulan, sawijining tokoh saka Kerajaan Majapahit.

Kacarita Raden Damarwulan diutus merangi Kadipaten Blambangan, sawise kasil ngalahake Blambangan, Raden Damarwulan lan prajurite banjur bali menyang Majapahit. Nalika isih tekan ing papan kang diapit dening bukit (ing Tulungangung puthuk) rombongan Raden Damarwulan leren, krana ngelak lan ngelih. Ndilalah ora adoh saka papan kono ana wong duwe gawe mantu. Ning krana kangelan golek banyu (sumber-sumber akeh sing padha asat), wong-wong sing rewang padha sambat. Krana iku Raden Damarwulan banjur semedi ing sawijining guwa. Nalika semedi Raden Damarwulan pikantuk pituduh supaya maca mantra-mantra, pituduh kasebut banjur dileksanakake lan ora let suwe banjur njedhul sumber-sumber banyu ing sakitere kono lan sabanjure nylametake warga lan wong kang nduwe gawe mantu kasebut. Mula saka iku, wiwit biyen nganti saiki, saben ana wong nduwe gawe apa wae (kalebu wong nduwe gawe mantu) mesthi ora lali diwacakake mantra-mantra.

Sawise mantra-mantra diwaca, pemuka adat ngobong dupa ing rong terop, lan nyawurake beras kuning marang pihak kulawarga estri, kan-thi tujuan amrih pelaksanaan upacara penganten pikantuk pangayoman saka Gusti Kang Akarya Jagad. Dina esuke dileksanakake acara temu penganten kanth iringan musik tetepongan.

Ing upacara Komantan Korong iki ana acara Sambit Nyaut, yaiku kekaro wakil saka penganten omong saut-sautan, diselingi pantun. Mula saka iku, pengantene dikurungi ning saklebatan kaya dipikul/ditandhu. Pertunjukan liyane yaiku pertunjukan pencak silat, kang ngandhut makna keperkasaan penganten kakung kanggo nglindhungi penganten putri.

Acara cuci muka, ditindakake penganten putri marang penganten kakung lan acara ngidak endhog ngandhut maksud yen maneka permasalahan bakal bisa diatasi dening penganten kekaro.

Acara sungkeman ditindakake penganten kekaro marang wong tuwa lan tokoh masyarakat kanthi maksud nyenyuwun donga pangestu amrih balewisma kang bakal ditindakake bisa lestari nganti pupusing jaman. Acara hiburan dumadi kuda kencak lan kentrung. (Dias Lentera Yuliano)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya