HUT Surabaya ka-725 luwih regeng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 93 kali

Panase surya kang ngen­thak-enthak sajak ora dipaelu dening warga Surabaya khu­suse kanggo ndeleng Surabaya Vaganza. Warga ngebaki dalan trotoar ndeleng iring-iringan parade bunga, karnaval, engga marching band iku. Acara sing digelar kanggo mahargya hari ulang tahun (HUT)ne Surabaya kang ka 725 kasebut diwiwiti jam 08.00.

Wali Kota Surabaya Tri Ris­maharini nglepas budhane para peserta saka Tugu Pahlawan, kang kaperang dadi telung klom­pok. Klompok wiwitan diisi pawai masyarakat saka mawar­na-warna kabudayan. Ana kang saka Nias engga Papua.

Dheweke kabeh mujudake warga neka sing saiki urip ing Surabaya, becik sing lagi kuliah, nyambutgawe apadene sing melu keluwarga. “Dheweke di­te­kakake jalaran dheweke uga minangka perangan saka Su­rabaya,” jlentrehe Risma.

Sawise iku, diterusake rom­bongan marching band lan ken-dharaan hias. Gunggunge ana 83 peserta saka sakehing instansi apadene kelompok. Dalan sing diliwati dawane 6,6 km, wiwit saka Jalan Pahlawan, Kramat Gan­tung, Gemblongan, Tunju­ngan, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Urip Sumo­harjo, lan pungkasan ing Taman Bungkul.

Merga kanggo kebutuhan pawai, kegiyatan car free day ing Jalan Tunjungan lan Jalan Raya Darmo ora dianakake. Sa­watara iku, Jalan Panglima Sudirman sisih wetan ditutup.

Marang para peserta, Risma ngelikake yen tujuwan peraya­an iki yaiku ngajak warga tan­sah nyipta karya tanpa ken­dhat. “Iki mujudake kutha per­juwangan. Aja kandheg berju­wang kanggo bangsa,” tan­dhese.

Slaras instruksi, para pe­nonton karnaval mung dioleh­ake ndeleng saka dalan pedestrian. Bab kasebut ditetepake jalaran taun kepungkur akeh warga kang nekat njupoki kem­bang-kembang ing kendharaan hias. Akibate, durung nganti tekan panggonan pungkasan, hiasan kendharaan iku wis padha bodhol kabeh.

Pengawasan ditindakake kan­thi rapet banget dening pe­tugas gabungan. Kejaba iku uga ana tali wates kang dipa­sang. Ewasamono, uga isih ana sing nekat nrobos. Tujune, bab kasebut ora nganti nuwuhake regejegan.

Rombongan pungkasan te­ka ing papan tujuwan pas ing wektu kang wis ditemtokake, yaiku jam 12.00.

Satekane ing Taman Bung­kul, saperangan peserta nga­nakake atraksi, salah sijine, kelompok warga Nias. Dhe­weke mamerake kesenian lom­pat batu lan tari perang. Pen­dheta Seniman Laowo, ketua kumpulan kasebut ngandhak­ake yen pehake nyiyapake ton­tonan iku suwene rong sasi. Watu replika kang digunakake dhuwure 160 cm. “Nanging aku kabeh bisa mlumpat dhu­wure nganti rong meter,” ujare.

Sawatara iku, jenenge acara kasebut diowahi dadi Surabaya Vaganza supaya gampang die­ling-eling penonton. Utamane sing saka manca. Kebeneran, dina iki Surabaya dadi tuan ru­mah acara diskusi internasional Gro­wing Up Urban kang dianak­ake United Nations Children’s Fund (Unicef).

Acara iku nyangkudake wali kota saka sakehing kutha ing Indonesia lan negara sace­dhake. Kayadene Malaysia, Vi­etnam, Filipina, Thailand, Myan­mar, Kamboja, lan Tiongkok. Minangka salah siji cara pemkot kanggo mromosekake wisata Surabaya, para delegasi sing wis teka iku diajak nunggu rom­bongan pawai ing garis finis.

Sanajan nyangkudake ewon­an uwong, kebersihan dalanan ku­tha tetep jinaga. Tim Dinas Ke­bersihan dan Ru­ang Terbuka Hijau (DKRTH) dadi rombongan panu­tuping parade bunga kasebut. Klawan truk siji lan puluhan petu­gas ana ing mburine peserta pa­wai kang­go resik-resik sampah. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya