Dimen Cepet Apal lan Nulis Carakan Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 129 kali

Dimen Cepet Apal lan Nulis Carakan Jawa

Sawise pensiun saka Universitas Negeri Malang-Jurusan Sastra Indonesia aku  mulang ana Universitas Kanjuruhan Malang-Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PS-PBSI). Nalika PS-PBSI nganakake tracer study, salah siji asile para lulusan S1 Bahasa Indonesia supaya ditambahi wawasan, pangerten, lan keterampilan minangka guru Basa Dhaerah, mligine Basa Jawa.

Lha dalah, amarga aku dianggep wong saka kulonan banjur dening Bapak Kaprodi aku dipasrahi nyekel matakuliah Kasusastran lan Paramasastra Jawa. Kamangka, kawruhku bab iku mung saka pamulangan Basa Jawa ing SGA Jember (1960-1963), dudu saka S1 Bahasa Jawa. Rahayune, bukuku Ngengrengan Kasusastran Jawa (S. Padmosoekotjo) lan Paramasastra Jawa (Antun Soehono) saka SGA Jember biyen isih ana.

Bareng mulang carakan Jawa, aku duwe pratikel supaya mahasiswa cepet apal lan bisa nulis. Carakan Jawa cacah 20 dak pantha dadi sangang pasang sing wangune aksara meh padha: HA-LA, NA-KA, SA-CA, RA-GA, DA-TA, WA-DHA, PA-YA, MA-JA, THA-NGA-BA-NYA. Asile lumayan, mahasiswa cepet apal lan bisa nulis carakan Jawa kanthi bener. Nyuwun panyaruwe para kadang guru/dosen Basa Jawa sing kagungan pengalaman mucal nulis carakan Jawa. Matur nuwun sadurunge.

Soedjijono  —  HP 081 334 560 780

 

Salut lan Acungan Jempol Kanggo Polri

Kabar sing ngeget-geti. Drama penyanderaan dening napi teroris ing Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok (Jabar). Sawise 36 jam, penyanderaan sing nyangkut 156 napi teroris iku rampung tuntas. Anggota pulisi 5 gugur diperjaya dening napi teroris. Ana napi siji sing tiwas.

Anggota polri siji sing disandera kasil dibebasake kanthi slamet, senajan babak belur digepuki napi. Kita mengutuk keras tindakan biadap para napi teroris mau. Kita uga ngacungi jempol marang Polri sing kasil bisa ngrampungi drama penyanderaan kanthi ngayahi pembebasan lan pemulihan ing Mako Brimob kanthi cara profesional, tanpa rasa dhendham marang para napi lan sateruse para napi dipindhah menyang Nusakambangan.

Kejaba salut marang kesuksesane Polri, kita uga atur pemut yen kedadeyan mau uga nuduhake yen terorisme isih tetep ana lan sawayah wayah bisa jumedhul ing ne­ga­ra kita. Kita aja nganti lena lan tansah ngati-ati njaga keslametane bangsa lan negara kita, NKRI. Cukup semene aturku, lan matur nuwun.

Tugu W. —  Magelang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…