Dimen Cepet Apal lan Nulis Carakan Jawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 83 kali

Dimen Cepet Apal lan Nulis Carakan Jawa

Sawise pensiun saka Universitas Negeri Malang-Jurusan Sastra Indonesia aku  mulang ana Universitas Kanjuruhan Malang-Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PS-PBSI). Nalika PS-PBSI nganakake tracer study, salah siji asile para lulusan S1 Bahasa Indonesia supaya ditambahi wawasan, pangerten, lan keterampilan minangka guru Basa Dhaerah, mligine Basa Jawa.

Lha dalah, amarga aku dianggep wong saka kulonan banjur dening Bapak Kaprodi aku dipasrahi nyekel matakuliah Kasusastran lan Paramasastra Jawa. Kamangka, kawruhku bab iku mung saka pamulangan Basa Jawa ing SGA Jember (1960-1963), dudu saka S1 Bahasa Jawa. Rahayune, bukuku Ngengrengan Kasusastran Jawa (S. Padmosoekotjo) lan Paramasastra Jawa (Antun Soehono) saka SGA Jember biyen isih ana.

Bareng mulang carakan Jawa, aku duwe pratikel supaya mahasiswa cepet apal lan bisa nulis. Carakan Jawa cacah 20 dak pantha dadi sangang pasang sing wangune aksara meh padha: HA-LA, NA-KA, SA-CA, RA-GA, DA-TA, WA-DHA, PA-YA, MA-JA, THA-NGA-BA-NYA. Asile lumayan, mahasiswa cepet apal lan bisa nulis carakan Jawa kanthi bener. Nyuwun panyaruwe para kadang guru/dosen Basa Jawa sing kagungan pengalaman mucal nulis carakan Jawa. Matur nuwun sadurunge.

Soedjijono  —  HP 081 334 560 780

 

Salut lan Acungan Jempol Kanggo Polri

Kabar sing ngeget-geti. Drama penyanderaan dening napi teroris ing Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok (Jabar). Sawise 36 jam, penyanderaan sing nyangkut 156 napi teroris iku rampung tuntas. Anggota pulisi 5 gugur diperjaya dening napi teroris. Ana napi siji sing tiwas.

Anggota polri siji sing disandera kasil dibebasake kanthi slamet, senajan babak belur digepuki napi. Kita mengutuk keras tindakan biadap para napi teroris mau. Kita uga ngacungi jempol marang Polri sing kasil bisa ngrampungi drama penyanderaan kanthi ngayahi pembebasan lan pemulihan ing Mako Brimob kanthi cara profesional, tanpa rasa dhendham marang para napi lan sateruse para napi dipindhah menyang Nusakambangan.

Kejaba salut marang kesuksesane Polri, kita uga atur pemut yen kedadeyan mau uga nuduhake yen terorisme isih tetep ana lan sawayah wayah bisa jumedhul ing ne­ga­ra kita. Kita aja nganti lena lan tansah ngati-ati njaga keslametane bangsa lan negara kita, NKRI. Cukup semene aturku, lan matur nuwun.

Tugu W. —  Magelang

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya