20 - 26 Mei 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 5 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Krentege diundhakake, makarya sing eklas. Kanthi mangkono bakal antuk asil sing gawe marem lan ati ayem. Olehe nandur kabecikan ing dina kepungkur, minggu iki antuk ganjaran. Asmara: pasangan dijak rembugan. Ora perlu kuwatir, akeh sing nyengkuyung.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki lintang pitulungan sumunar, wayahe trep kanggo nun­tasake rancangan sing katungka. Enggal gumregah kanthi ati sing mantep, aja wigah-wigih. Asmara: ing ndonya iki samubarange ora langgeng, ya begja, ya cilaka gilir gumanti. Mula, wis wajibe tansah waspada.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sapa nandur ngundhuh, sapa nggawe nganggo. Mula ora perlu anut grubyug marang liyan, apamaneh sing seneng usil. Minggu iki ora perlu kuwatir amarga lintange kabegjan sumunar padhang.  Asmara: olehe kangen bisa kausada, aja nganti nglarani atine maneh.     

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Swasana isih ruwet, akeh jejibahan sing kudu ditindakake. Mula yen kepengin asile apik, kudu wening pikire, emosine dikendhaleni, lan aja grusa-grusu. Yen arep nggawe putusan, dipikir dhisik kanthi tliti. Asmara: yen pancen jodhone, bakale nemplek wae.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja ngeyelan, endhanana pasulayan. Krentege diundhakake am­rih bisa tansaya maju. Apamaneh, minggu iki ngepasi lintang kabegjane sumunar padhang. Asmara: tresna ya tresna, nanging aja wuta. Yen ora manut paugeran, tundhone panjenengan dhewe sing kecipuhan.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Sing waspada, minggu iki ana kanca sing nduwe sedya ala. Mula, aja gampang percaya tetembungan manis, lan aja grusa-grusu nyarujuki uwong sing obral janji. Asmara: durung wayahe nduwe pepenginan muluk-muluk, sumarah dhisik nampa kasunyatan.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Aja sembrono, yen arep mutusi bab kang wigati kudu dipikir jero. Kalodhangan akeh, nanging kudu pinter ngemonah amrih ora muspra. Asile gedhe, nanging yen blanjane luwih akeh ya padha karo ngapusi. Komunikasi marang kulawarga kudu dijaga.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Perkara teka gilir gumanti, mligine ing minggu iki, ana wae sing ngreridhu. Olehe ngemonah dhuwit kudu tliti tenan, yen cal-cul bakale ruwet ing tembe. Kepriye maneh yen wis dumadi, kudu dilakoni, aja nglokro. Asmara: yen tetembungane kudu dijaga.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Ngati-ati lan waspada amarga kahanan kurang nguntungake. Akeh pepalang kanggone sing dagang. Aja spekulasi lan aja kesusu nggawe putusan ing bab kang wigati. Dicukupi anggone ngombe banyu putih, lan aja olah raga abot. Ngalah marang kulawarga, aja menange dhewe.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Samubarang lumaku gancar lan nyenengake, kamenangan wis ngenteni panjenengan. Nanging akeh rancangan kang bisa nguras modhal. Aja melu-melu kanca royal, kasarasane badan bisa mlorod. Kulawarga antuk masalah, nanging mesthi bisa dirampungake.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Rancangan sing wis mateng aja diuthak-athik maneh. Yen ati uga wis karep, enggal diwiwiti lan diwujudake. Sing mantep, aja rangu-rangu sanadyan akeh gosip lan pawarta sing ora nyenengake. Asmara: ora susah kuwatir, dheweke amung tresna marang panjenengan wae.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Ana pepalang cilik, nanging ora perlu kuwatir. Asile tambah, nanging butuhe uga sansaya akeh. Aja lali ngaso, paling becik yen cukup anggone turu. Asmara: jenenge bebrayan, ana perkara iku lum­rah, mula diadhepi kanthi sabar lan diwasa amrih tetep jenjem.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?