Pak Pos Istimewa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 74 kali

Dhik, ana pak pos!” Bengoke Mas Kukuh saka ruwang tamu nalika ngerti ana kurir ngeterake barang kanggoku. Aku nalika kuwi isih umyeg nylurupne bolah ing dom kanggo njait taplak meja.

Krungu kandhane Mas Kukuh, lang­sung nyat dakplayoni pawongan sing lagi mertamu ing omahku. Pawongan sing ba­nget dakenteni tekane. Sing sepisan merga dheweke mesthi nggawa nomer bukti arupa majalah sing ngemot tuli­sanku. Sing kaloro, penginku nyatakne kabar saka grup Whattsap kanca SMP dene Mas Faisal minangka ketua Osis sing kawit biyen dadi idola-ku, kerja nyang kantor pos ing kutha Blitar kene.

Aku mlebu ruwang tamu nanging su­wung ora ana wong babar pisan.

“Mas Kukuh ngapusi…!!!” kandhaku karo mlayu marani Mas Kukuh lan njotosi pundhake.

“Lho.. lho ngapusi piye ta, lha kuwi lho majalahmu,” tangane nuding amplop soklat sing gumletak ing bupet TV. “Mung yen pak pose ora ana ya aja nyalahne aku. Kowe sing kesuwen. Masak pak pos kon lungguh dhisik, ngombe kopi!?” kan­dhane sinambi mesam-mesem nggodha.

Aku mung bisa mrengut karo klunuh-klunuh mbalik ing mesin jait lan janji ba­kal luwih sregep nulis murih bisa kapacak ing majalah lan bisaa ketemu karo Pak Pos idola.

***

Bedhug kuwi swara motor man-dheg ing plataran omahku. Dakinceng saka cendhela kamarku, motor lan jakete wer­na kunir mateng. Wah iki mesthi Pak Pos, batinku bungah.

Karep ati pengin langsung marani lan nakokake perkara Mas Faisal, sapa ngerti lumantar dheweke aku bisa sambung ma­neh karo idola-ku mau. Nanging, ujug-ujug kok ndredheg lan bingung ke­priye anggonku ngronce tembung amrih bisa dadi ukara sing ora ngisin-isini? Piye carane amrih Pak Pos iki gelem menehi alamat, luwih-luwih nomer HP-ne Mas Faisal?

Pak Pos wis mudhun saka motore banjur ngrogohi obrok sing dicantholne ing jok motore.

Kringetku dleweran, lambeku ngo­wel. Sing dakwedeni yen nganti ora bisa manfaatake kalodhangan iki, mligine ta­kon babagan Mas Faisal, dhuh... tambah gelane atiku.

Aku panggah lungguh ing pinggire dhipan nalika Pak Pos uluk salam. Arep metu bingung, ora metu mesthi dhilut wae majalah saka Pak Pos wis pindhah ing tangane Mas Kukuh. Mratandhani yen dina iki gagal maneh.

“Dhik, ana Pak Pos!” bubar unjal am­began keprungu Mas Kukuh guneman karo Pak Pose “Sekedhap nggih Mas, sampeyan enteni dhilut.”

Dakwanek-wanekne atiku, dakkuwat­ne kanggo mlaku metu. Lawang dakbuka “Ya Mas, sik!”

Jebule Mas Kukuh wis mbalik ing mburi. Dene tamune wis dipinarakne ing lincak emper. Saka iringan katon wonge sing dadi tukang pos kuwi lemu nanging isih enom. Sajake saumuran karo Mas Kukuh. Adhuh piye ya sida takon apa ora ya, atiku dheg-dhegan.

“Ngapunten Pak, nengga dangu?” kandhaku minangka abang-abang lam­be, wong ora nganti sajam ngentenine ae he..he..

“Nggih Bu..” sinambi ndhingkluk ngro­goh polpen ing sak jakete.

“Ibu Nilam Dumilah?” majalah mi­nangka nomer bukti diwenehne nanging blas ora dakrewes apa maneh daktam­pani. Senajan awake wis mundhak sak ton, wajahe mlepuh kaya abuh, tapi mri­pat kuwi. Mripate sing ajeg makantar-kantar nalika dadi pemimpin upacara. Lan dakkira aku ora perlu maneh bingung mesthekake omongan nyang grup Whatsapp SMP.

“Mas Faisal?.. Faaaisal Ahmad Hamdani..” kandhaku gagap. Esemane jan ora bisa daklalekake.

“Dumi !?..”

Aku lan dheweke padha-padha kagete. Aku manthuk-manthuk krugu jenengku diceluk. Jeneng celukan dudu jeneng jangkep sing ditambahi “bu”.

“Sampeyan isih eling karo aku?” pitakonku ngempet bungah campur isin dadi siji.

“Piye ora eling. Maca undang-undang lancar, melu upacara nganti bar, tapi evaluasi kok semaput,” ujare mbedani.

“Ha ha ha..” aku wis ora bisa ngempet maneh nalika dielingake kedadeyan kuwi. “Mas ora pinarak dhisik?” daktampani majalah sing dilungake. “Sepurane ya, aku kudu kerja keras kanggo calon anak bojoku…”

Swarane samar-samar merga aku fokus urek-urek tandha ta­ngan ing buku bukti terima barang. Blegere wis ilang saka pan­duluku, nanging ukarane sing pung­kasan isih keprungu, lan gawe atiku tansah dheg-dhegan. Calon anak-bojo. Wah wiwit saiki kudu luwih sregep neh nulis! (Dening : Syafi Rilla S.Maghfuroh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan