Timun Obat Alami kang Sugih Nutrisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 247 kali

Timun (cucumis sativus, Latin) mujudake jinis tetuwuhan kang watange nlosor. Timun klebu go­lo­ngane woh labu-labuan (cucurbitace­ae) kaya dene melon, waluh, semangka, lsp. Woh timun wujude gilig, nalika isih enom ulese ijo kanthi larik-larik putih se­mu kuning. Saya tuwa rupane malih dadi ijo lan putih pucet. Woh timun nggawa rasa anyep lan seger. Umume diundhuh nalika isih setengah tuwa. Timun sau­wit bisa ngasilake uwah udakara 20 iji.

Timun mujudake woh kang akeh ngandhut banyu, rasane seger lan kemremes (renyah). Lumrah kanggo dha­har lalap, acar, salad, ru­jak engga sandwich. Kan­dhutan kalorine timun sethi­thik banget, nanging ngan­dhut nutrisi akeh. Kejaba iku uga ngandhut kalium, folat, karbohidrat, seng, vitamin C lan vitamin K kang klebu dhuwur. Kabeh nutrisi iki mbi­yantu banget kanggo njaga kasa­rasaning badan, sarta bisa kanggo srana nambani maneka warna penyakit.

 

Milih timun

Milih timun sing becik, tandhane yaiku wernane ijo padhang, wujude alus lan mulus (ora penyok/gempil). Kejaba iku aja milih timun sing tuwa banget, sebab kandhutan gizine wis suda. Nalika arep didhahar, timun bisa dirajang katut sa­kulite. Sebab kulit timun uga ngandhut serat lan gizi kang murakabi. Yen milih ti­mun becik sing organik, sebab luwih seger lan kandhutan gizine uga luwih akeh.

Pranyata timun iku mujudake obat alami kang sugih marang sawernane gizi lan nutrisi kang gedhe mupangate ma­rang kasarasaning badan. Saben 100 gram woh timun ngandhut energi 15 K calori (kurang saka 1%), karbohidrat 3,63 gr (3%), protein 0,65 gr (1%), lemak 0,11 gr (0,5%), kolesterol 0mg (0%), diet serat 0,5 gr (1%), folat 7mg (2%), niacin 0,098 mg (kurang 1%), asam pantotenat 0,259 mg (5%), pyridoxine 0,040 mg (3%), riboflavin 0,033 mg (3%), thiamin 0,027 mg (2%), vitamin A 105 IU (3,5%), vitamin C 2,8 mg (4,5%), vitamin E 0,03 mg (0%), vitamin K 16,4 mg (13%), sodium 2 mg (0%), kalium 147 mg (3%), kalsium 16 mg (1,6%), besi 0,28 mg (3,5%), magnesium 13 mg (3%), mangaan 0,079 mg (3,5%), fosfor 24 mg (3%), seng 0,20 mg (2%), karoten-AY 45 UG, crypto-xanthin-AY 26 UG, lutein-zeaxanthin 23 UG.

Saka andharan ing ndhuwur bisa di­mangerteni menawa timun iku mujud­ake sayuran/woh kanthi kalori cendhek, lan babar pisan ora ngandhut lemak je­nuh (kolesterol). Mula timun mujudake sumber serat makanan kang dhuwur, sarta mujudake sumber kalium lan elek­trolit kang utama.

 

Paedahe timun mungguhing kasarasan

Kanthi ajeg dhahar timun bisa nggo­grogake batu ginjel. Sebab kandhutan banyune timun bisa mbiyantu fungsine ginjel kanthi cara nggancarake iline ba­nyu sene. Dhahar timun utawa ngunjuk jus timun kanthi ajeg bisa ngawekani ma­salah pencernakan asam lambung lan borok lambung. Dhahar timun mentah bisa nikelake undhake banyu idu kang bisa netralake asam lan alkali ing tutuk, mesisan bisa kanggo nambani lara gusi.

Timun ngandhut banyu 95% lan kalium 147 mg, sarta ngandhut natrium sethithik. Kalium iku ngasilake elektrolit kang becik kanggo kasarasane ati, mbi­yantu ngedhunake tekanan dharah tinggi lan ngatur wirama ketege jantung, uga kuwawa mbiyantu njaga bobote badan.

Timun ngandhut mangaan lan serat kang mupangati kanggo ngatur tekanan dharah, becik dharah tinggi apadene dharah rendhah.

Timun ngandhut banyu akeh kang piguna kanggo njaga kulit lan awak supaya tetep seger. Uga mupangat kanggo ngilangi racun, sebab kadhar banyu timun bisa ngre­siki lan ngetokake rereged (racun) njero badan.

Timun ngandhut antiok­sidan kayata betakaroten, alfakaroten, vitamin C, vitamin A, xea-xanthin lan lutein. Ga­bungan dadi siji iku ndadekake minangka zat pengayom ma­rang radikal bebas lan nyegah badan kang kaya-kaya cepet tuwa (dumadine akibat penu­aan), sarta penyakit liyane kang ana gegayutane karo umur.

Timun ngandhut zat tembaga kang piguna kanggo ngendheg dumadine pe­nyakit pikun/lalen (alzheimer). Uga ngan­dhut hormon kang dibutuhake de­ning pan­kreas kanggo ngasilake insulin sing mupa­ngate kanggo sing nandhang diabetes.

Silikon, sulfur sodium, fosfor lan kal­sium kang kinandhut ing timun mujudake nutrisi kang dibutuhake kanggo gawe lemune rambut. Mula dhahar timun ajeg pendhak dina becik kanggo njaga du­madine rambut rontog.

Ora mung iku wae, wiji (isi) timun uga minangka obat alami kanggo ngi­langi cacing pita sing ana ing saluran usus. Kejaba iku uga duwe sipat anti in­flamasi kang becik kanggo nambani se­laput lendir njero irung lan ing gorokan. Isi timun sing sugih vitamin E lan kalium bisa mbiyantu nyuda garis-garis alus (kisut) lan werna ireng kang ana ing pa­suryan. Dene kulit timun kang ngandhut serat bisa mbiyantu nyuda bedhegelen lan gangguwan pencernakan, uga nye­gah penyakit lambung. (Ism)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa