Dalan Underpass lan Flyover (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 158 kali

La yen gunggunge kendharaan semono kehe mau, rak ya meh separo pendhudhuk Indonesia ndu­we kendharaan (mobil apa motor). Na­nging amarga dhuwit kang muter ana Indonesia kuwi akeh-akehe ana kutha ge­dhe kaya Jakarta lan Surabaya saiki iki ana kutha mau lalu-lintas macete wis ora ketulungan kae. Coba para maos bayang­ake, ana Jakarta saiki iki gunggunge se­pedha motor wae luwih saka 14 yuta. Lan kendharaan rodha loro luwih saka 4 yuta. Dadi gunggunge kendharaan ber­motor ana Jakarta karo pendhudhuke akeh kendharaan bermotor. Saben taun terus tambah. Kamangka tambahe dalan ana Jakarta saben taun mung 0,1%. Mula bisa dibayangake ana Jakarta metu saka omah menyang dalan gedhe wis kena ma­cet. Iku wis lumrah lan biasa ana Ja­karta. Malah yen nganti kendharaan ana kutha lancar iku padha gumun.

Biasanya yen kendharaan lancar ana Jakarta yen dina Minggu, dina Riyaya lan yen ana informasi bakal ana demo. Yen ana pawarta Jakarta bakal ana demo warga Jakarta lan sakiwa tengene padha ora metu. Akibate ya bisa dipredeksi uta­wa diramalake dalan-dalan dadi lancar. Kaya wingi dina Selasa rikala ana demo buruh. Wis warga Jakarta wegah metu utawa liwat dalan-dalan kang bakal dile­wati demo mau.

Tambahe kendharaan mau apa terus cara ngudhari keruwetan kaya macet mau banjur mung ngambakake dalan apa ngga­we underpass/flyover? Kiraku iku mung salah sijine cara. Dene cara kang asring digunakake ana ing negara maju, salah sijine cara kang becik kanthi ngga­we transporasi massal (publik) kang be­cik. Bis umum diakehi lan apik-apik amar­ga disubsidi dening pamarentah. semono uga trem listrik, komuter, kereta bawah tanah (metro) dibangun. Kejaba jadwal kang teratur uga sarta mbayare bisa connecting. Tuku tiket (langganan tiket) bi­sa kanggo numpak werna-werna ken­dha­raan umum mau. Saengga masya­rakat utawa wargane luwih seneng num­pak kendharaan umum tinimbang ken­dharaan pribadi.

La kepriye, ana negara maju yen ndu­we kendharaan pribadi sejene larang re­gane, pajeke uga larang. Yen nduwe dhu­wit mbayar sopir ana luwar negeri uga larang. Pancen ana njaban rangkah se­nga­ja pemerintah mbudidaya supaya wargane seneng numpak kendharaan umum uta­wa transportasi publik kanthi cara kaya mau.

Conto kang paling gampang lan ce­dhak yaiku negara Singapura. Wong ya Singapura negara kang cilik. Dianggep wae gedhene pada ambane wewengkon Jagotabek. Wong nyatane lagi numpak mo­bil rong jam wae wis kemput mubeng negarane. Mula yen negarane mbebas­ake wargane sakepenake nduwe kendha­raan dhewe-dhewe, kiraku kendharaan ana Singapura ora bisa mlaku temenan. Mula negara Singapura ngatur kanthi ter­tib. Upamane kanthi cara regane ken­dharaan pribadi luwih murah dibandhing­ake pajek kendharaan. Pajek kanggo ndu­weni hak milik kendharaan mau larang banget. Saengga warga Singapura yen arep nduwe kendharaan pribadi mikir te­menan. Yen aku lo, arep kanggo apa. Wong negarane cilik. Yen arep lelungan, metu saka omah wis akeh kendharaan umum.

Sejene iku kendharaan ana Singapura dibatesi taune. Ora angger taun antuk mlaku ana ing dalan. Dibandhingake wae karo Indonesia, yen taun kendharaan diwatesi, bisa didhemo temenan. Rikala macete Jakarta tansaya ora karu-karuan, ana kang ngusulake diwatesi taun ken­dharaan akeh kang ora sarujuk.

Kang aneh kanggo wong Indonesia, ana Singapura kendharaan kang mlaku ana dalan kudu mbayar. Kamangka iku dalan umum dudu dalan tol. Ana Indonesia kang mbayar rak ya yen mlebu dalan tol. Yen kendharaan liwat dalan umum ora mbayar. Amarga dalan umum macet, mula akeh kang mlebu dalan tol. La saiki ana Jakarta wis ditrepake mlebu dalan tol nomer mobile ganjil genep. Iku salah siji cara mbatesi kendharaan kang lewat dalan tinamtu ing Indonesia.

Pemerintah Singapura sadhar yen ne­garane cilik mau kudu ngetrepake aturan mau. Yen ora ya kedharaan ana Singa­pura ora bisa mlaku temenan. Nanging pamarentah konsekwen kanggo nglayani wargane, kanthi cara nyedhiyakake kaya Mass Rapid Transit (MRT). MRT ana Si­ngapura yen ana Indonesia utawa Jakarta kaya komuter kae. MRT mau diragadi te­menan. Keretane resik, wektune ora nate telat, lan uga ora kena mangan ana kereta.

Sejene MRT uga dibangun Light Rail Transit (LRT), yen ana Indonesia kang saiki lagi dibangun wiwit saka Cibubur, Bekasi tekan Jakarta. Dalan LRT kang lagi dibangun mau akeh kang ana ndhuwur amarga mengkone bakal mlebu menyang kutha Jakarta.

Ora keri kendharaan umum kang di­bangun ana Singapura Bus Rapid Transit (BRT). Sejatine ana Indonesia uga wis ana bus kota, malah ana Trans Jakarta. Nanging emane rada telat olehe mba­ngun. Kang eman banget Surabaya, kang nganti saiki kaya MRT, LRT, BRT durung ana. Bisa kita bayangake pirang tahun maneh Surabaya bakal macet luwih ne­men dibandhingake Jakarta yen trans­portasi umum mau ora engal dibangun. Tansaya akehe kendharaan sepedha motor kaya ojek online mau rak ya carane masyarakat ngudhari keruwetan amarga macet mau. Kamangka numpak ojek iku keamanan penumpange klebu rawan. Mula kendharaan ojek durung antuk idin resmi minangka kendharaan umum.

 La ora keri kang umum ana ing sa­dhengah kutha ing ndonya yaiku taksi. Taksi ana Singapura uga anal an akeh. Taksine kang ndadekake ramene dalan ana Singapura uga apik-apik. Aku ora nate mranggulangi ana taksi kang elek. Dadi kang numpak taksi uga rumangsa dire­gani, wis mbayar untuk layanan kang samesthine.

Iku cara negara cilik kaya Singapura ngatasi macete dalan. Ora mung nggawe underpass utawa flyover kaya ing prapa­tan dalan Matraman Jakarta ngarep apar­temenku mau. Wis samesthine kita kudu niru negara Singapura kanggo ngatasi macete dalan. Sangertiku lagi kutha Ja­karta kang wis ana kaya MRT, LRT, BRT lan taksi. Mesthine kutha liyane enggal gumregah mikirake yen ora kepengin ku­thane dadi macet-cet, amarga kendhara­an pribadi wis ora bisa mlaku maneh. Ka­beh kutha ing Indonesia wis samesthine kudu mikirake kepriye ngatasi macet mau. Mula luwih becik telat nanging tumin­dak!!!! *

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa