Telek Kuliahan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 271 kali

“Ora kurang saka arek 850.000 sa Indonesia padha telek kuliahan liwat seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN), areke kudu saingan siji barek sijine supayane isok mlebu sekolah sing sipilih, dene wong tuwane sing ibut telek dhuwik gae mlebune engkuk nek ketampa. Soale saniki kuliah dhuwike akeh. Awak dhewe ya gak eruh apaa tambah suwe sing arane kuliah niku tambah larang padhahal lulus ku­liah ya gak jaminan isok entuk pegaweyan sing enak. Malah akeh sing trima bukak usaha dhewe merga gak onok lowong­an pegawe­yan sing cocok barek bidang studine. Lha nek ka­­ya iku sing sa­lah sing kuliah apa sekolahane sing mung asal mbukak ju­rusan. Lha niki prasaku sing kudu dipikirna ba­rek pihak sekolahan. Sekolahan nampa mahasiswa niku eng­kuk kate dibuwak ngendi. Wayahe kudu jelas, dadi arek lulus sekolah wis jelas kate nyambutgawe ndhuk endi. Nek saniki sing akeh pokoke kuliah, tapine wayahe telek kerjaan, wis pokoke kerja embuh niku ndhuk bidang apa, sing penting isok telek dhuwik. Merga gak cocok barek bidang studine, per­kara gaji polih sa onoke gak isok ngarani,” ujare Ning Sumeh barek methiki lombok.

“Encene Ning iklim ndhuk Indonesia isik koyok ngono, ya encene si onok sing entuk gawean cocok barek sekolahe ta­-pi ya gak kabeh. Perkarane mergane sing arane lowongane ga­wean niku muk thithik luwih akeh lulusane sekolah. Lha ya embuh kono teleke dhuwik modhel apa pokoke sing arane sekolah niku wis nyangoni ilmu sesuai barek pilihane arek. Perkarane ilmune gurung mumpuni encene yok apa, encene pendidikan ndhuk Indonesia niku isih adoh entungane saka sampurna nek dibandhingna barek sekolahan luwar negeri,” tambahe Cak Bedja.

Cak Ari nambahi “Encene kelas kuliahan ndhuk Indone­sia nek dibandhingna barek luar negeri ya adoh. Kuliahan  sing paling apik ndhuk Indonesia aku nate maca paling apik onok urutan imangatusan. Iku kuliahan negeri paling apik, lha terus nek kuliah swasta ndhuk urutan pira ya gak usah ditakokna. Iku gae gambaran kualitase arek sing lulus dadi sarjana ndhuk Indonesia.”

“Nek nontok niku awak dhewe ya prihatin, kate nguliahna arek tapi kualitas lulusane gak isok dijagakna gae telek ga­wean, nek gak dikuliahna niku kadhang-kadhang ya polih mi­der ndhuk srawungan. Padhahal kuliah jaman saniki sing apik thithik sekolahane mbayare ya nekek gulu temen. Terus areke kuliahe ya sak enake pokoke rajin mlebu kuliah meng­kuk lak lulus. Onok lho kuliahan sing koyok niku. Apa malah nate tumon, niku tangga dhewek sing sekolah S1 sekolahae gak mesthi mbendina, tapi setaun wis lulus wis dikeki serti­fikat, lha niki terus sekolah cap apa. Sekolahan muk gae ngu­ber ijasah gae telek pangkat tah sertifikasi,” Pak Lik Dur melok omong

(Sing melok prihatin barek wong tuwa sing nubyak-nubyak nguliahna anak: Cak Ali, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!