Sri Mulih (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 202 kali

Tandya budhal sanggyaning wadya, tinidhihan dening sang nindya mantri Patih Udawa. Warna-warna titiha­ne, warna-warna senjatane miwah warna-warna busananing wadya nanging datan carup wor sajuru-juru. Kang busana kresna wor kalawan padha kang langking, cinandra pan yayah dhandhang ing pase­tran. Kang busana abang ngumpul padha dene rekta, candrane pan yayah wukir ka­we­lagar. Kang warna putih gumolong padha dene seta, lamun tinon saking mandrawa asawang kuntul aneba. Dene kang warna ijo ngumpul padha wilis, la­mun cinandra ing sastra pan kadi tandur nedheng gumadhung.

Gumebyaring busana maneka warna, kumelaping sanjata debya cawuh kalawan kumlebeting gendera, dwaja lelayu miwah kekuwunging payung agung, lamun winulat saking mandrawa pan yayah wredhu gangga sasra. Wredhu lintah, gangga ba­nyu, sasra sewu. Kaya lintah sewu bareng kumelap aneng banyu, gumuruh lir gunung rubuh prabawaning wadya lumaris tangeh lamun wuwusen ing tulis. Sigeg

Gantya kang winursita, para sata Ku­rawa kang tinindhihan Patih Sangkuni wus kapara adoh nilar Praja Ngastina awit nampi dhawuhing nata kinen ngupadi men­drane Bathari Sri. Lakune barisan Ngastina samangko tumeka kikising alas. Ki Patih Sangkuni paring dhawuh marang para pu­tra Kurawa supaya ngaso luwih dhisik.

“Duur,  ngaso dhisik aneng kene, adhi-adhimu padha klumpukna. Ana prakara kang kudu dirembug sadurunge mbacutake laku.”

Dursasana miterang, “Mangke rumiyin, Man, jan-jane awake dhewe niki badhe dhateng pundi ta? Nyuwun pangapunten, nalika wonten paseban radi randhat anggen kula sowan, inggih amargi radi ke­siyangan anggen kula tangi. Pramila nyuwun dhawuh, Man Harya.”

“We lha blaik yen ngene iki, layak ta ka­beh Kurawa kuwi padha duwe watak keset ora tertib yen nyambut gawe, jebu­lane kowe sing ndombani ta Dur? Wis dadi watak-wantune Kurawa yen ana gaweyan padha kleket-kleket, yen diundang kumpul ngrembug babagan negara ora tau pepak, ananging yen ngrembug dhuwit anggaran wah…wah waaah! Padha rebut dhucung golek ngarep, wedi yen ora kumanan. Ma­ngertiya Dur, mundhi dhawuhe rakamu anak angger Duryudana, aku lan kowe kabeh kadhawuhan ngupadi aneng ngendi cumondhoke Sang Hyang Bathari Sri kang wus sawetara oncat saka tanah Jawa. Kersane padukendra, yen wus ketemu Dewi Sri supaya kaboyong marang Praja Ngastina. Ngono Dur.”

“Mangke rumiyin, Man, Dewi Sri niku sinten? Napa Kaka Prabu Duryudana ke­pareng badhe krama malih kalihan wano­dya ingkang naminipun Dewi Sri, napa ma­katen, Man? Punapa dereng marem kagu­ngan garwa kados kang mbok Ratu Bano­wati ingkang tanpa tandhing ayunipun?”

“Lhoo ngawur bocah iki! Dur kowe kuwi angger krungu tembung Dewi karo jeneng Sri sing ana utegmu  mung………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan