Lemari Kuno
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 53 kali

Nursilah ngrasakake kamar tamu ing omahe dadi krasa singup bareng dileboni lemari kuna sing diusung saka omahe Sukandar, kenalane sisihane. Le­mari iku diyakini ana sing manggoni. Wiwitane Nursilah diprimpeni, kaya-kaya diajak guyon karo wewangunane bocah lanang cilik sing njedhul seka lemari ku­wi. Kejaba diprimpeni, Nursilah uga tau digawe kaget merga lemari iku duma­dakan mbukak lan nutup dhewe. Nursi­lah crita marang sisihane sing aran Mar­juki ngenani kabeh sing dialami. Senajan durung tau nyatakake, Marjuki percaya karo keyakinane jalaran Nursilah duwe kawaskithan ing babagan supranatural.

Liya dina Marjuki nglegakake takon marang Sukandar ngenani kahanane le­mari kuna iku. Nanging Sukandar ora bisa nerangake. Dheweke  mung kandha mangkene, “Awit lemari iku takusung saka omah tabon, lemari iku takselehake gudhang. Dene miturut sejarahe, lemari iku yasane Mbah Udheg-udheg Siwur.”

“Lemari iku jebule sangar, Pak Kan­dar,” Marjuki wadul.

“Aku ora genah yen kahanane mang­kono,” wangsulane Sukandar. “Sak nger­tiku lemari iku ora ana sing ngopeni sak­sedane suwargi simbah sakeloron. Le­mari iku glethakan ing omah tabon ko­song sing kanggo kumpul-kumpul lan transit para sedulur yen kebeneran padha nyekar. “

 Sukandar meneng sedhela, banjur kandha setengahe pitakon,”Ning Pak Marjuki rak ora niyat mbatalke tukone lemari ta ?”

“Ora,” wangsulane Marjuki.” Aku mung kepengin ngerti asal-usule wae.”

 Senajan lemari kuna iku angker, Mar­juki pancen ora nyiat merkarakake. Te­timbangane Marjuki, lemari iku kejaba umure kepetung tuwa,  bahane kayu jati sing wis nggalih temenan. Apamaneh dheweke rumangsa beja bisa ndhuwiti lemari kuna sing regane murah. Dhe­weke kasil nekan rega awit Sukandar  lagi sambat merlokake dhuwit kanggo nyukupi butuh. Apamaneh  Marjuki iku pancen salah sijine wong sing kesene­ngane mburu barang kuna, ora dikoleksi nanging didol maneh kanggo golek bathen.

Usahane Marjuki mburu barang kuna mula bukane diremehake dening Nursi­lah. “Barang kuna iku dol-dolane angel, Mas,” tau Nursilah maido mangkono.

Nursilah nduwe panemu luwih becik dhuwit dicelengi utawa dideposito. Ora perlu repot muter, mung kari nampa bu­nga saben sasi. Nanging pamrayogane Nursilah ora digubris, kepara malah di­geguyu. Marjuki melehake wis pira wae bathen anggone dol-tinuku barang kuna sing dadi tabungan. Bisa nabung akeh merga anane barang kuna. Yen wis di­teter nganggo argumentasi ngono mau, Nursilah ora bisa mancahi.

 Marjuki bombong kasil ngasorake panemune bojone. Nalika Marjuki nduwe niyat nuku lemari kuna sing ditawakake Sukandar, wiwitane Nursilah uga kabotan ngeculake dhuwit simpenane. Nanging pungkasane dheweke kena diarih-arih mawa itung-itungan bathen yen ing tem­be lemari iku payu didol

“Entuk informasi apa saka Pak Su­kandar, Mas ?” pitakone Nursilah nalika sisihane bali seka nemoni kenalane.

“Pak Sukandar ora paham karo kaha­nane lemari iku,” wangsulane Marjuki.

Senajan ora cetha, Nursilah  wis cu­kup……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?