Pager (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 251 kali

Sarana  gandholan  sepedha motor, sing diprentah enggalan budhal ngayahi kuwajiban. Tekane dipethuk dhewe dening Kepala Studhio Supra­woto. Ajun Inspektur Duryat ngulungake surat penugasan. Sing ngacarani banjur ngerti yen tamune saka kapulisen.

“Badhe kersa menapa?” pitakone su­manak.

“Nyuwun katrangan,” Duryat wang­sulan.

“Menapa Radhione Bocah Kutha na­brak tatanan giayaran?”.

“Mboten.”

“Lajeng?”

“Bab giyaran urusanipun Komisi Pe­nyiaran Daerah. Dumugi kula mboten wonten sesambunganipun kaliyan gi­yaran,” Brigadir Weda negesi.

“Ingkang dipun kersakaken?”

Duryat ngulungake cathetan sing magepokan karo wara-wara ngenani ya­yasan sing bisa tetulung marang wong wadon sing durung duwe momongan. Sawise diwaca sedhela, nyoba lan nge­ling-eling. Banjur mbiyaki buku cathetan. Wusanane njarwani  yayasan sing gawe wara-wara lan nuduhake panggonane pisan. Sawise dingerteni kabeh, Duryat lan Weda gegancangan tumuju kantor yayasan. Loro-lorone ngerti yen ayahan kuwajibane durung  rampung lan isih ana bacute.

Laksmiwati, kira-kira umur telung pu­luh lima taun, mapag tekane kanthi po­latan sumringah. Duryat apadene Weda ora enggal mocap, kejaba nyawang po­treke wong lanang sing dipajang ing bupet. Ukurane seket mal patang puluh sentimeter pesagi, mawa pigura kuning mas. Tangan tengen ngathungake layang kekancingan pangaji-aji saka Dinas Ke­sehatan, sing kiwa mondhong trophi. Genti nyawang satleraman marang po­trek sing pating cranthel ngupeng tem­bok. Ukurane rada cilik, mung kabeh pi­gurane werna kuning mas. Potrek sing lagi metegi pundhake wong lanang. Uga potrek ngadeg jejer karo wong nganggo sra­gam, kira-kira wae pejabat sing duwe perbawa lan ku­wasa. Pejabat idu geni. 

“Badhe wonten ker­sa?” pitakone Laksmiwati.

“Ngantos spriki kok dereng diparingi momo­ngan,” Duryat wangsulan.

Laksmiwati  nyawang  Weda mengisor mendhu­wur, mandheg sawetara ngepasi weteng. Sing di­sawang ndhingkluk ling­sem. Laksmiwati mang­gut-manggut mesem.  

“Pinten taun omah-omah?”.

“Pitung taun”.

“Oh oh oh,”  sumam­bunge, njalari sing disa­wang saya ndhingkluk, saya lingsem. Saya ru­mang­sa ora bisa dadi wadon sing becik. Mula nalika diaba mlebu kamar mung semrinthil wae.

“Menawi tiyang estri, kula piyambak ingkang nerapi. Mila mboten perlu isin-isin. Bapak mligi pasien jaler.”  

“Wonten?”.

“Nembe disusul kapurih nerapi pa­sien. Kula mlebet rumiyin.”   

“Mangga.”

Sawise lukar penganggo, Brigadir Weda lumah-lumah ing……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan