Mendhung Kangen Langit Atiku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 297 kali

Rumangsaku ora ana crita sing luwih nyenggol pangrasa kajaba iba gedhe kakawigatene bapak marang aku nalika isih cilik biyen. “Tenan, Rum. Jaman kowe isih bayi, ora esuk ora sore, kepara malah tengah we­ngi nganti parak esuk, saben kowe ngompol mesthi bapakmu sing luwih dhisik pirsa. Lan tanpa wigah-wigih ba­pakmu langsung sat-set ngganti po­pokmu. Wektu iku durung patiya usum pampers,” ngendikane ibu saben-saben, ketara rumangsa begja  kagungan si­sihan bapak.

Kajaba iku, manut kojahe ibu, cilik­anku ndhisik saben bengi nek durung digendhong ojong sinambi dilela-lela bapak, aku mensthi isih hak-hik men­theles ora gelem bubuk. Aba wis digen­dhong ojong karo dilela-lela bapak, aku langsung siyat-siyut lan ora let suwe angler.

“Ning ya nate Rum, angger digen­dhong bapakmu kowe nglipus turu, mengko nek diselehne ngoak-ngoek ta­ngi. Digendhong nglipus maneh, giliran diselehne njenggirat melung-melung ma­neh. Kerep sewengi mbethethet te­kan parak esuk kowe rewel ora karuwan sing dijaluk, Rum. Ngono kuwi bola-bali meh saben bengi. Pirang-pirang sasi nganti kowe isa mbrangkang. Hmm, jan wong sabar lan gemati tenan pancen, ba­pakmu iku.”

“Kok Ibu mboten gantos nggen­dhong?” selaku.

“Ya kerep takgenteni. Ning ya kuwi, kowe krasa. Angger takgenteni nggen­dhong, kowe ora mung ngringik, ning ma­lah kroncalan karo njempling-njem­pling pluntiran njaluk mudhun. Apa ma­neh nek ditulung Mbak Min utawa Bi Siti, kowe mesthi langsung njenthit-njenthit ora karu-karuwan padane kae. Pokoke ora bakalan meneng nek durung dican­dhak bapakmu maneh. Mulane kowe ku­wi nganti saiki dadi anak bapak banget. Apa-apa bapak, apa-apa bapak!”

“Soalipun menawi urusan kalihan ba­pak proseduripun langkung gampil he he he.”

“Prosedur gampil lambemu, wong pan­cen wiwit cilik kowe kuwi tansah diuja bapakmu! Njaluk apa wae nek kowe sing negel mesthi langsung dituruti. Beda nek karo ibu, nggambleh rina wengi nganti meniren pengin ganti happy call wae disemayaniii terus, hmh,” grenenge ibu kaya prawan kencur sing wiwit kampiran rasa cemburu.

“Ibu sih, menawi empun teng mall troli-ne ngantos mencep-mencep taksih sibuk nyaut mrika nyaut mriki,” tutuhku sengaja takenggokne masalah liya kare­ben kasus happy call mau ora tekan ngendi-endi.

“Nek kowe ora ya? Nembung tuku memory eksternal malah mborong sak hape-ne pisan sing luwih canggih. Wih, pintere anakku,”  ibu ganti nyemoni.

“Lha nggih pinter no, wong ulang-ula­ngane Ibu. Bapak kok ingkang na­wani.”

“Halah, kowe rak mesthi…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan