Bedhah Pajang (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 29 kali

“Gela banget atiku! Wis suwe panyuwunku marang Pangeran, nanging ora diparingi. Malah Jaka Tingkir kang sajake ora duwe panyuwunan, jebul malah antuk nga­lamat,” Ki Ageng Sela njethung lan ju­dheg. Nanging dhasare Ki Ageng Sela iku guru kang wis minandhita, mula banjur sumarah ing karsane Gusti Kang Maha Agung.

“Thole, saelingmu apa kowe wis tau ngimpi kang aneh?” sawise Ki Ageng Sela bisa nata atine, Jaka Tingkir nuli ditakoni.

“Sampun nate, Eyang. Nalika kula tirakat ing Redi Telamaya, kula nyu­pena kadhawahan rembulan. Sareng kula nglilir mireng suwanten gumlu­dhug saking pucuking redi. Punapa menika tegesipun, Eyang?” wangsula­ne Jaka Tingkir.

Krungu ature Jaka Tingkir, Ki Ageng Sela sangsaya ngungun. Ki Ageng nuli ngadeg sedhakep, banjur unjal ambe­gan landhung.

“Thole, impenmu mau becik ba­nget. Kena disebut minangka ratuning impen, yaiku wahyu. Mula saka pituturku, Thole, becik kowe ngawulowa menyang Demak Bintara. Ing kono kowe bakal ma­ngerteni apa jarwane impenmu mau. Aku mung bisa nyangoni donga lan pamuji.”

Jaka Tingkir  matur sendika. Ing langit lintange katon abyor.

“Satemene, Thole, anggonku tirakat nyuda mangan lan turu iki iya kepengin nggayuh wahyu iku. Nanging ora dadi ngapa, muga-muga apa kang dakgayuh mau kowe kang bisa methik wohe. Mung bae panjalukku, Thole, muga-muga anak-turunku mbesuk uga bisa katut nampa kamukten.”

Jaka Tingkir matur sendika. Ki Ageng Sela nuli aweh piwulang akeh-akeh kang­go sangu Jaka Tingkir nyuwita menyang Kraton Demak.

***

Sultan Bintara kang ngasta pangu­wasa ing Demak wis murud ing kasidan jati. Sultan Bintara peputra enem yaiku  Ratu Mas, kagarwa Pangeran Cirebon; Pangeran Sabrang Lor ya Pangeran Di­pati Anom Pati Unus; Pangeran Sekar; Pangeran Trenggana; Pangeran Kan­dhu­ru­wan; lan Pangeran Pamekas.

Sarehne putra pembarep mijil putri, mula sasurude Sultan Bintara kang si­nengkakake jumeneng nata sabanjure yaiku Pangeran Dipati Anom Pati Unus. Nanging Pangeran Pati Unus anggone ngasta praja ora suwe, jalaran gerah terus seda. Kudune kang gumanti ngasta bawat kanalendran Pangeran Sekar. Nanging Pangeran Sekar seda jalaran diperjaya saweneh abdi De­mak aran Surawiyata kang diprentah Raden Bagus Mukmin, putrane Pa­ngeran Trenggana. Mula kang gu­manti nata Demak sabanjure Pange­ran Trenggana kanthi jejuluk Sultan Trenggana.

Nalika samana lakune Jaka Tingkir wis tekan………………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?