Kebo Bule Karaton Surakarta Kyai Parto
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 102 kali

Bebasan kebo bule mati setra, de­ning wong Jawa kanggo mbasake sa­weneh wong pinter ing ngelmu, nanging ora ana sing nganggoke. Mesthi wae ra­sane ora enak sarta ora kapenak sa­jro­ne nglakoni urip. Beda kalawan kebo bule Karaton Surakarta. Sanajan tle­thonge pisan kanggo rebutan.

Wis kauningan kebo bule Karaton Su­rakarta gunggung 17 sing karukti ana kan­dhang mujudake keturunan kebo bu­le Kyai Slamet sing wis mati sawatara taun kepungkur. Miturut sejarahe asale kebo saka cecaose Bupati Ponorogo bak­da Sinuhun Paku Buwana II kasil ngrebut Karaton Kartasura saka tangane pem­be­rontak China.

Jaman boyong kedhaton saka Karta­sura tumuju desa Sala tanggal 20 Fe­bruari 1745, Sinuhun Paku Buwana II  paring dhawuh, amrih kebo bule iku mau melu kakirab. Tekan kraton anyar, karukti kanthi premati sarta didunungke dadi kewan klangenan dalem. Mula kaaji-aji kadidene pusaka.

Sakawit Kyai Slamet yaiku jeneng kagungan dalem pusaka tombak. Jaman Sinuhun Paku Buwana X kakirab ngube­ngi Baluwarti saben dina Selasa Kliwon sarta Jumat Kliwon. Sajrone kirab, kebo asal Ponorogo iku mau mesthi ngetutake ana ing mburine. Mula banjur dijenengi kebo bule Kyai Slamet.

Wujude pancen mung kebo bule. Na­nging tumrap Karaton Surakarta, meng­ku makna tartamtu. Kebo dadi lambang kawula alit, utamane kadang tani. Nge­lingi posisi Indonesia minangka nagara agraris. Kebo digunake kanggo kaper­luan ulah patanen. Wiwit saka ngluku, nggaru tekan narik grobag.

Lire nagara bakal kukuh bakuh kuwat menawa kawulane uga kuwat, utamane ing babagan eko­nomi. Kebo uga dadi lam­bang pano­lak ban­ca­na. De­ning ma­syara­kat Jawa ka­dhang­kala di­dunungke mi­nangka bage­yan saka uba­rampe sesaji. Pinarcaya bisa dadi sarana ngusir bangsa­ne alus, amrih ora ganggu pari ga­we.

Mula ka­lu­mrah saben malem siji Su­ra, liwate kebo bule tansah kaantu-antu dening ma­syarakat. Nedya luru tlethong kebo bule ketu­runane Kyai Slamet. Pi­narcaya bisa di­enggo sarana mawerna kaperluwan. Kepara padha ngalap ber­kah banyu gu­yangan kebo bule sing ka­tindake sakdu­runge kirab.

Bakda kirab, banjur bali menyang kan­dhang. Saka 17 kebo, dek dina Ju­mu­ah tanggal 30 Maret 2018 kebo we­dok Nyai Ngatmini nglairke gudel lanang wanci jam 02.00 WIB kanthi bobot 30 kilo.

Diwenehi tetenger Kyai Parto, tegese luwih santosa sarta pinter. Mula sanajan saktleraman katon plonga-plongo, na­nging ora bodho. Ora suwe lairan, lang­sung nyusu sarta mlayu-mlayu amor kebo liyane.

Abdi dalem karaton Surakarta sing kajibah ngurusi, Heri Sulistyo mratelake menawa Kyai Parto mujudake kebo no­mer loro sing lair ing taun 2018 iki. Sak­durunge, yaiku ing sasi. Januari lair gudel lanang saka kebo Nyai Suti. Tinengeran Kyai Panca.

Dadi gunggung sakabehe banjur dadi 18. Kebo sing paling tuwa yaiku kebo wedok Nyai Manis. Umure kurang luwih 20 taun. Taun 2017 kacathet ana kebo bule siji sing mati nuju gegentine mang­sa, yaiku Nyai Tumpak, umure nembe rong taun. n

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih