Pengetan Hardiknas, Wali Kota Ngelikake Kejujuran
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 184 kali

Pengetan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ing Pemkot Surabaya taun iki dimanfaatake kanggo mawasdhiri. Wali Kota Tri Rismaharini meling marang para pendhidhik ing Surabaya supaya tetep njaga kejujuran lan kapercayan. Jalaran guru iku digugu lan ditiru, Risma ngajap para guru uga nularake sikep ka­sebut marang murid-muride.

Risma ngeman yen ana ke­dadeyan kang bisa nyloreng do­nyaning pendhidhikan Sura­baya. Upamane, kaya kang nem­be iki kawiyak gegayutan bocore soal ing ujian nasional ber­basis komputer (UNBK) ing tingkat SMP. “Sanajan pendhi­dhikan ing Surabaya iki ala, ben aku lan dinas pendhidhikan sing nanggung sekabehane. Dudu kepala sekolah lan guru,” ujare Risma nalika aweh pituduh ing upacara Hardiknas ing Taman Surya, Rebo (2/5) kepungkur.

Dheweke ngelikake mi­nang­ka pendhidhik, para guru apa­dene kepala sekolah bisa aweh tuladha kang becik ma­rang murid-muride. “Aja mulang murid-muride sing salah, apa­maneh nerak hukum,” tan­dhese.

Manut Risma, wigati banget nanemake kejujuran lan kaper­cayan marang murid. Ing tem­be, anak-anak iku bakal ngadhepi tantangan lan saingan kang lu­wih angel tinimbang saiki. Risma nyebutake, taun 2040, persa­ingan global ora bisa dipenggaki. Mula iku, murid kudu disiyapake wiwit saiki supaya mbesuk saguh ngadhepi saingan karo kanoman liyane saka sekabehing donya. “Yen ora mbudidaya kanthi tu­me­men, bakal gampang ke­singkir,” jlentrehe.

Marang para murid, Risma aweh conto Albert Eistein. Sing dikarepake, sanajan ing kahanan kecingkrangan, aja nganti se­mangat sinaune nglokro. “Sau­ger temen-temen mbudidaya, ora wedi takon, mesthi kasil,” welinge.

Sawatara ngenani bab bo­core soal UNBK kang dimaksud, saiki wis diurusi pehak Polresta­bes Surabaya. Pehak kapolisen wis netepake pegawe honorer loro sekolahan iku minangka ter­sangka. Dheweke sakloron mau, yaiku Imam Setiono lan Teguh Adi Kuncoro. Bab kase­but disumurupi ing ‘rilis’ kasus ing plataran Mapolrestabes, Senin (30/4).

Kapolrestabes Rudi Setiawan mratelakake, para tersangka nyolong data klawan cara kang teratur. Tanggal 20 April, leloro­ne masang kabel LAN (local area network) marang limang kom­pu­ter ing ruwang ujian. Sing ma­­­sang Imam, dene Teguh ngla­cak IP address.

Kabel kasebut disambung­ake menyang komputer ing si­sihe ruwang ujian. Yaiku, ru­wang laboratorium IPA. Nalika ujian diwiwiti (Senin-23/4), dheweke sakloron nindakake penyadhapan. Bandha hand­phone (HP), Imam motreti ka­beh soal lan ngirimake menyang lembaga bimbingan belajar (bimbel) liwat aplikasi chat WhatsApp. “ Lelorone dadi ek­sekutor lapangan,” tandhese Rudi.

Sawise iku, tambahe, pehak bimbel ngirimake jawaban soal ujian menyang saperangan no­mer. Pulisi nemokake hp papat ing sawjining lembaga bimbel ing wewengkon Jolotundo, Tam­bak­sari. HP kasebut dinuga ku­wat minangka srana kanggo ngi­rim jawaban soal ujian.

Adhedhasar papriksan, ana panduga kuwat yen ora mung Imam lan Teguh kang kesang­kud. Ana lelabuhane pehak bim­bel lan pehak njero sekolah. Wi­wit sing nampa jawaban, sing nyebar jawaban, engga ngature bab mindhahe urutan ujian para siswa. “Mesthine akeh lelabuh­ane jalaran tumata banget,” kan­dhane Kanit Tipidek Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Di­mas Ferry Anuraga.

Dimas ngandhakake, lelo­rone tersangka ora nampa ba­yaran. Sebab, kepala sekolah nyaguhi arep ngangkat Imam lan Teguh dadi pegawe tetap.

Yen pulisi wis netepake ke­pa­la sekolah minangka ter­sangka, inspektorat Pemkot Surabaya wis ora perlu nglarah masalah kasebut. Sebab, yen wis kesangkud masalah hukum, aparat sipil negara (ASN) kanthi otomatis dicopot saka jabatane.

n (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa