Bupati Mojokerto Ditetepake Dadi Tersangka
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 64 kali

Pasrah dadi tahanane KPK. Asete bupati sing dibeslah diteken bature

Sawise meh seminggu nindakake sakehing kegiyatan penyidikan, Akhire KPK nahan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) Senin (30/4) kepungkur. MKP ditahan jalaran kalungguhane minangka tersangka marang rong perkara. Yaiku, panduga beselan (suap) pembangunan menara telekomunikasi utawa base tranceiver station (BTS) lan panampane gratifikasi.

Perkarane MKP iki dadi nambah dhaftare kepala daerah (kada) kang keseret kasus korupsi ing KPK sasuwene ing taun 2018. Engga pungkasan April, wis ana 12 kada kang dadi tersangka ing KPK. Klebu MKP. Wong pitu ing antarane wiwitane saka operasi tangkap tangan (OTT). Sisane mujudake pengembangan penyelidhikan. Akeh-akehe ing antarane kada iki kejiret kasus suap lan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif mratelakake, cacahe ana tersangka papat ing rong perkara kang diselidhiki KPK wiwit pungkasan taun 2015 kasebut. Kejaba MKP, ing kasus suap BTS, KPK netepake pawongan swasta loro. Yaiku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto lan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya.

Kanggo kasus panduga gratifikasi, MKP ditetepake minangka tersangka bareng karo tilas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto Zainal Abidin. Lelorone dinuga nampa gratifikasi kehe Rp 3,7 miliyar saka fee sakehing proyek. Salah sijine proyek pembangunan jalan ing Mojokerto taun anggaran 2015. “Panduga beselan sing ditampa udakara Rp 2,7 miliyar,” kandhane Laode ing gedhong KPK mentas iki.

Laode nambahake, MKP dinuga nampa dhuwit beselan saka Ockyanto lan Onggo Wijaya ing pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) lan izin mendirikan bangunan (IMB) marang pembangunan menara telekomunikasi ing Mojokerto taun 2015. Cacahe ana 15 tower BTS kang dinuga dadi obyek beselan kasebut. Sekabehane didegake ing taun 2015. Praktek koruptif ing pembangunan tower iku umume ditindakake sacara sistemik klawan nyangkutake sakehing stakeholder dhaerah.

Mung wae, KPK durung gelem blaka stakeholder apa wae kang dinuga kesangkut ing praktek kasebut. “Penyidik isih tansah njingglengi lan ngembangake perkara iki (suap pembangunan tower, Red),” ujare Laode.

Adhedhasar katrangan kang kasil dikumpulake wartawan, proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi umume nyangkutake luwih saka dinas siji. Saliyane Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), provider kulinane bakal duwe urusan karo dinas lingkungan hidup sarta otoritas komunikasi daerah ngenggon. Tanpa cawe-cawene kepala daerah, pengurusan idin kasebut bisa kedawa-dawa.

Gegayutan gratifikasi, Laode sajak percaya banget MKP nampa fee saka sakehing proyek kang dikerjakake sasuwene taun 2015. Kejaba pem-bangunan dalan, ing taun kasebut uga ana saperangan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Laode nerangake, adhedhasar cathetan KPK, sasuwene iki MKP ora nate nglapurake panampane gratifikasi. Kamangka, slaras katemtuwan undang-undang, gratifikasi kudu dilapurake menyang komisi antirasuah paling telat 30 dina kerja sawise ditampa. Yen ngluwihi wates wektune lapuran, gratifikasi dianggep minangka panampa beselan. “Yen dilapurake sadurunge 30 dina, mula bebas saka ancaman pidana,” tambahe.

Gegayutan karo gratifikasi iku, KPK wis mbeslah sakehing kendharaan kang dinuga duweke MKP.  Ora mung iku wae, KPK uga mbeslah dhuwit kehe udakara Rp 4 miliyar lan dokumen gegayutan karo pengurusan perizinan tower telekomunikasi. Saperangan barang bukti kasebut wis digawa menyang Jakarta saperlu disinaoni sabanjure dening penyidik. “Nganti saiki, saksi sing dipriksa wis ana wong 12,” ujare Laode.

Laode nambahake, penyidikan MKP diwiwti Rebo rong minggu kepungkur. Pehake ngandhakake, pengumuman ditetepake minangka tersangka ora bisa ditindakake nalika wektu iku jalaran nenimbangake saperangan faktor. Salah sijine yaiku ngamanake penggledhahan. Nalika 23-27 April, KPK nggledhah 31 panggonan ing Mojokerto.

Sawatara iku, pemeriksaan MKP ing gedhong KPK mentas iki ora diumumake kaya lumrahe. Akibate, ora akeh sing weruh kapan MKP mlebu ruwang papriksan. Nanging, pas jam 13,57, MKP katon metu saka gedhong KPK klawan menganggo rompi oranye. Dheweke klakon rerangkulan karo sawijining wanita sadurunge munggah menyang mobil tahanan KPK.

Emane, MKP wegah omong akeh-akeh. Nalika ditakoni bab perkara sing nggubet dheweke, bupati sing masa jabatane entek taun 2021 kasebut mung ngandhakake saukara. “Dakeloni, aku pasrah marang KPK,” ujare kepala daerah sing pengusaha kasebut. Sasuwene 20 dina mengarep, MKP bakal ditahan ing Rutan KPK Gedung Penunjang.

 

Diteken batur

Swasana omah pribadi dalasan vila duweke bapake MKP, Jakfaril ing Dhusun Treceh, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, sepi dadakan. Warga lan tangga teparone akeh sing ora weruh yen saiki pawongan nomer siji ing pemkab kasebut wis dadi tersangka kasus beselan idine adege tower BTS lan gratifikasi sakehing proyek. Klebu katrangan ditahane MKP ing KPK.

“Aku durung weruh. Sebab, saben dina omah iki pancen sepi,” kandhane sawijining warga kono. Dheweke kandha oea sepira ngeloni perkem-bangan kasus panduga gratifikasi sing uga gawe pengaruhe sistem pemerintahan lan keluwargane MKP. “Sing dakweruhi, Rebo (25/4) bengi ing kene pancen ana rame-rame. Kandhane, ana saperangan mobil duweke Pak Bupati MKP kang dibeslah KPK. Nanging, genahe kurang weruh merga aku ora wani metu,” kandhane. “Aku kaget antuk kabar yen saiki wis ing Jakarta lan ditahan KPK,” tambahe.

Manut warga, sasuwene iki omah kang dikupengi pager tembok dhuwure 2 meter kasebut pancen sepi. Pamawase wartawan, omah mewah tingkat loro kang dipepaki CCTV ing saben pojoke iku kakuncen saka njero. Mung ana wong siji sing njaga ing njerone. “Bapake (MKP, Red) ora ana. Saiki ing Jakarta,” kandhane Mariyani, batur sing jaga omah iku.

Nanging, dheweke ora weruh samesthine kapan lan karo sapa MKP lunga menyang Jakarta. “Mrana dhewe. Apa menyang omahe sedulure utawa menyang ngendi, aku ora ngerti,” kandhane. Sanajan wis dadi tukang jaga omah suwene 23 taun, Mariyani ora ngerti apa-apa bab perkara sing njiret jeragane. Sebab, omah sing dituku Jakfaril taun 1990-an iku arang dipanggoni. “Yen mrene, nalika ngaso wae. Ora mesthi, terkadhang seminggu kaping pindho, terkadhang uga babar blas,” tambahe.

Digepok senggol bab penggledhahan mesisan pembeslahan saka omah kasebut, Mariyani mbenerake. Dheweke nerangake, Rebo (25/4) awan pancen sakehing penyidik KPK teka menyang omah iku pepak karo surat idine.Kejaba nggledhah omah, KPK mbeslah asete bupati kang dumadi saka sakehing kendharaan.

Pambeslahan iku disartane surat pernyataan penyitaan dening KPK kang uga ditandha tangani Mariyani. “Awan, watara jam 11.00, daktandha tangani, bengine nembe digawa (mobil mewah lan jet ski, Red),” tandhese.

Wabup Mojokerto Pungkasiadi ngajap mudhune KPK ing pemerintahane ora ndadekake bubrah. Malah, dheweke ngajap pehak eksekutif lan legislatif padha ndedonga kanggo kabecikane Mojokerto.

Bab iku ditandhesake nalika bubar macakake sambutane Bupati Mojokerto MKP ing sidhang paripurna penyampaian rekomendasi DPRD marang LKPJ Bupati Mojokerto Taun 2017 ing Graha Whicesa, gedhong DPRD Mojokerto, mentas iki. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan