Anggota DPR bali ditangkep KPK liwat OTT
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 70 kali

Ana maneh! Anggota DPR Amin Santono (69) saka Partai Demokrat ditangkep KPK liwat OTT. Kok ora ana kapoke ta ya? Dhek taun 1960-an, Amin kuwi gajege mung mbolos –lagu Amrin membolos karyane Pak Ka­sur– kok jaman era gombalisasi saiki malah Amin ko­rupsi? Mbolos kuwi korupsine murid marang kapitayane wong tuwa, wondene korupsi iku kiyanat lan gawe rugine ibu pertiwi.

MURID –peserta didik yen basane pejabat Kemdikbud saiki– Sekolah Rakyat taun 1960-an mesthi atul karo lagu anak-anak “Am­rin membolos” karyane Pak Kasur. Ca­kepane lagu mau antarane: Aku punya teman Amrin –asring disebut Amin– na­manya, anaknya periang suka ketawa. Pa­da suatu hari malas sekolah, berke­liling kota tidak mengenal lelah. Banjur ing reffren unine: Amrin membolos, kata Bu Guru. Jangan membolos, menyusah­kan ibu…..

Anggota DPR Amin Santono sing kla­iran taun 1949, mesthine jaman isih dadi murid SR ing bawah Kab. Kuningan (Ja­bar) kana, mesthi tau krungu lagu kuwi. Malah bisa uga, merga lagu mau nyrem­pet-nyrempet jenenge, dening kanca-kancane biyen malah dienggo bahan po­yok-poyokan, “Amin membolos, kata Bu Gu­ru, jangan membolos, menyusah­kan ibu.”

 

Politisi mburu jenang

Yen ndeleng lageyan utawa karaktere minangka anggota DPR saiki, mesthi bi­yen Amin Santono kuwi murid –eh pe­serta didik– sing mituhu marang guru, ora nate mbolos utawa blayangan sing ora teges. Awit sasuwene dadi anggota DPR saka Partai Demokrat wiwit periode 2009-2014 lan nyusul 2014-2019; ora nate darbe pa­karti sing neka-neka. Apa wae garis kebi­jakan partai, Amin mung ngamini wae. Pokoke sumuhun dhawuh.

Krana mengkono sasuwene dadi ang­gota DPR Amin Santono kuwi dudu ewone media darling kaya dene Fahri Hamzah lan Fadli Zon. Yen politisi anta­gonis saka­rone mau tansah diuber pers, Amin San­tono sing lungguh ing Komisi XI kuwi ora ana sing kepengin ngajak wa­wancara. Ke­para dheweke malah ora ditepungi ing kalangan pers. Yen jeneng “Amin Santono” pancen para wartawan ing DPR nate kru­ngu, nanging priyayine sing endi, ora ngerti!

Perlu kawuningan, ing DPR kuwi poli­tisi jinise werna loro. Ana sing seneng publikasi, ana sing mung ngugemi: 5 D alias: datang, duduk, diam, dengkur, duit. Sing jeneng diinterview wartawan TV lan koran, politisi ngene iki ora butuh! Awit sing wigati tugas-tugas kedewanan bisa diayati kanthi becik, banjur mbesuk akir bulan tampa blanja Rp. 59 juta.

Politisi ngene iki pancen ora mbutuh­ake jeneng, sing wigati: jenang! Sapa wae sing entuk tugas ing Komisi ika lan iki, akeh sing padha entuk komisi. Awit kaya dene sing nate dingendikakake man­tan Ketua MK Mahfud MD, para po­litisi Senayan kuwi kuwasa gawe abang-birune UU sing lagi digodhog DPR. Yen kepengin pasal A su­rasane mikolehake sawijining pehak, kudu wani mbayar se­mene.

Mahfud MD bisa kandha mengkono wewaton pengalaman. Rikala dadi Ketua MK dheweke kerep mbatalake pasal-pa­sal UU sing digawe merga sogokan. We­kasane ora mung pasale sing disuwak, para pelaku dol tinuku pasal cacah wolu padha mlebu penjara klebu anggota DPR-e pisan. Ngandel ora, wiwit taun 2003 nganti 2011 wae, saka 406 uji materi sing mlebu, 97 pasal dibatalake MK merga UU-ne produk “dulang-dulangan”.

Ana uga anggota DPR sing sambene dadi tukang ngawal usulan proyek kanggo daerah. Amin Santono semune kejeglong ing kene iki. Rikala ana proyek perumahan ing Kab. Sumedang mlebu pembahasan RAPBN Perubahan 2018, dheweke dijan­jeni fee 7 % saka pengajine proyek Rp. 25 milyar. Wekasane embuh priye carane, panjenenganipun ora pegat anggone mer­juwangake amrih kasile proyek mau.

 

OTT  “tim sembilan”

Sajake Amin Santono pancen sengaja nuladha laku culika, tumrape wong Tanah Jawi, tiyang agung ing Senayan, Angelina Sondakh nami, kapati angorupsi…. Biyen politisi Partai Demokrat randhane Adjie Masaid kae (2012) dadi bandane KPK uga merga kasus kaya ngene iki. Lha kok saiki bisa-bisane nutul petis melu-melu. Apa pancen Amin Santono uga ewone politisi Senayan sing lagi nandhang penyakit THT, tegese ora krungu yen kanca-kancane akeh sing sing kena OTT merga kasus sing padha?

Orane ngono, Amin Santono sajake rumangsa luwih rempit carane main, dadi banjur ngejibake yen ora bakal kawangu­ran dening KPK. Mula rikala dijak sapate­mon ing restoran bandara Halim PK Jakarta dina Jemuwah (04/05) sore, anggota Ko­misi Keuangan DPR iku mangkat ngetiging. Sinambi kembul bojana andrawina, ana oper-operan dhuwit Rp. 400 juta saka sawijining kontraktor menyang mobile Amin Santono, klebu bukti transver bank Rp. 100 juta.

Ning tan kocapa, lagi wae mobile Amin Santono gleser-gleser ninggalake bandara Halim PK, pas metu parkiran enggal di­prepegi penyidik KPK. Wekasane wakil rakyat saka Dapil X Jabar mau diglandhang menyang KPK. Dipriksa saperlune lan ban­jur dipacaki rompi kuning kaya PPSU (pe­tugas kebersihan DKI – Red) lan entuk status anyar: tersangka!

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dina Setu bacute pratela marang pers, ana wong 9 sing ditangkep KPK malem Setu mau. Sawise ngliwati pepriksan, saka “tim sembilan” mau sing gak entuk mulih alias ditahan yaiku: Amin Santono, pejabat Ke­mentrian Keuangan Jaya Purnomo,  kon­traktor Ahmad Ghiast sarta Eka Kamaludin. Kwartet tersangka mau kadakwa nglang­gar pasal-pasal penyuapan.

Kejaba barang bukti dhuwit Rp 500 juta minangka DP (uwang muka) fee Rp 1,7 milyar, KPK rikala nggledhah omahe Amin Santono uga kasil mbeslah logam mulia (emas batangan) 1,9 Kg, dhuwit Rp 1,845 milyar, dolar Singapura 63.000 sarta USD 12.500. Saikine Amin  ditahan ing Rutan cabang KPK samburine gedung Merah Putih, Eka lan Yaya ing Rutan  Guntur, won­dene Ahmad Ghiast ditahan ing Ru­tan Polres Jakarta Pusat.  

 

Bandha kongkalikong

Pokale Amin Santono mau temen-temen napuk raine Partai Demokrat. Ing atase Pak SBY dalah para elit politike lagi ngalor ngidul nggegadhang Agus Harimurti minangka Cawapres apa Capres 2019, teka isih ana kadere sing malah penthalitan mata dhuwitan ana Senayan. Iki harak padha wae bakal ndayani lan nggrogoti elektabilitase jagowane Partai Demokrat.

Kudune kasus sing nate nggubed ka­der Demokrat Anas Urbaningrum, Ange­lina Sondakh, M. Nazarudin dalah Andi Mallarangeng iku dadiya pepeling lan kanji tumindak juti. Jebul sing dumadi malah saya ndlindhit. Apa Amin Santono wis kadhung lali karo motto partaine ndhisik: katakan tidak pada korupsi?

Ora nggumunake yen Amin Santono sawise kena OTT enggal dipecat saka par­tai. Malah dipesthekake Partai Demokrat ora bakal aweh pambela utawa bantuwan hukum marang kader sing ketaman OTT. Wis bodhowa kono urusen dhewe, partai saiki bebasan dadiya banyu emoh nyawuk, dadiya godhong emoh nyuwek, dadiya truk emoh nunut!

Ketua DPR Bambang Susatyo bisane uga mung prihatin. Ing atase wis bola-bali ketatalan anggotane ditangkep KPK, meksa isih ana sing melu-melu. Wekasane tilas Ketua Komisi III kuwi bisane ya mung ngajap, muga-muga iki dadi kasus wekasan ing DPR, anak putu aja ana sing tiru.

Kalangan pengamat pancen padha njelu lan nggumun. Ing atase bandha donyane Amin Santono manut LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) ora kurang saka Rp 15 milyar, kok isih ngorong golek bandha saka asil kongkalikong. Wekasane saiki dheweke mung kari ndomblong, rakyat sing dikiyanati keplok bokong, karo misuh: jan krocok nguwong!

Minangka “putra daerah” Amin Santono kuwi wis pindho didhaulat rakyat Kab. Kuningan supaya melu Pilkada, nanging trima mopo lan milih tetep ana DPR. Sajake ing Senayan pancen luwih laras. Melu Pilkada durung karuwan dadi, dhuwite bubar tekan ngendi-endi. Mangka dadi anggota DPR, saben wulane wis mesthi, yen begja mrana mrene bisa entuk komisi, senajan ta kuwi klebu kiyanat marang rakyat sing diwakili.

Ya iki wolak-waliking jaman tumrape Amin Santono. Taun 1960-an sing jeneng Amin kuwi mung membolos, lha kok era gombalisasi saiki si Amin malah melu-melu korupsi. Bedane, mbolos kuwi kiyanat marang kapitayane wong tuwa lan guru, dene korupsi kuwi kiyanat marang kapitayane ibu pertiwi. Amin korupsi kata Bu Guru, jangan korupsi menyusahkan ibu….. (Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan