Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 125 kali

Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis

Mugi katur dhateng sedherek Ismoe Rianto ing LSW PS No. 14 / 2018, bab pathokan Kanggo Kadang Penulis, kaparenga kula badhe nyuwun pirsa Retorika panjenengan kados ingkang kasebat ing inggil, kasebat kados makaten:

1 Seratan panjenengan ing LSW kasebat, menapa dipun tujokaken/kangge “Penulis Pemula” utawi ingkang nembe ajar ajar nulis, menapa kangge sedaya penulis?

2 Menawi kangge sedaya penulis, menapa mboten klentu, utawi menapa panjenengan kesupen, sebab kathah lho penulis ingkang sampun lebda ing babagan sastra, mliginipun sastra Jawi, malah tataranipun Guru Besar utawi Profesor , taksih kasdu utawi kersa nyerat lan dipun kintun dhateng salah satunggaling udayana, upaminipun dhateng PS.

3 Seratan panjenengan, alinea setunggal ingkang ungelipun: “Nalika ngirimake tulisan (fiksi) menyang Redhaksi….lst” menapa ingkang panjenengan kersakaken sedaya jinis tulisan mlebet golonganing tulisan fiksi? Lha tulisan ingkang sanes fiksi utawi tulisan Non Fiksi kados pundi? Menapa mboten kangge menapa mboten dipun rembag? Janipun taksih wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa ngengingi seratan panjenengan ing LSW kasebat, nanging nggih sampun tinimbang dados Polemik.

4 Perkawis isi LSW panjenengan mangga kemawon, kenging mawon mugi-mugi wonten ingkang remen dhateng kreasi lan inovasi panjenengan, utawi malah kathah ingkang seneng, lha inggih sukur.

5 Cekap semanten pitakenan kula, mbok bilih klentu utawi lepat nyuwun pangapunten lan maturnuwun.

Karsidi Siswamihardja  —  Jl. Mangga 19A Cilacap 53213

 

Ngleresaken lan ngaturi pirsa

Nuwun sewu, badhe ngleresaken lan atur pirsa bilih “Apa Tumon” ing PS no. 16 / 2018 ingkang kintun naskah kanthi irah-irahan “Dikira Bocah Rusia” punika kawula “Pakne Andi” (singlon) Purwokerto, sanes Bapak TriwahyonoYogyakarta.

Mugi ndadosna pirsa, kirang trapsilaning atur, nyuwun pangapunten.

Pakne Andi Purwokerto

 

l Redaksi nyuwun aksama lan matur nuwun atas koreksinipun.

Red.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik