Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 93 kali

Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis

Mugi katur dhateng sedherek Ismoe Rianto ing LSW PS No. 14 / 2018, bab pathokan Kanggo Kadang Penulis, kaparenga kula badhe nyuwun pirsa Retorika panjenengan kados ingkang kasebat ing inggil, kasebat kados makaten:

1 Seratan panjenengan ing LSW kasebat, menapa dipun tujokaken/kangge “Penulis Pemula” utawi ingkang nembe ajar ajar nulis, menapa kangge sedaya penulis?

2 Menawi kangge sedaya penulis, menapa mboten klentu, utawi menapa panjenengan kesupen, sebab kathah lho penulis ingkang sampun lebda ing babagan sastra, mliginipun sastra Jawi, malah tataranipun Guru Besar utawi Profesor , taksih kasdu utawi kersa nyerat lan dipun kintun dhateng salah satunggaling udayana, upaminipun dhateng PS.

3 Seratan panjenengan, alinea setunggal ingkang ungelipun: “Nalika ngirimake tulisan (fiksi) menyang Redhaksi….lst” menapa ingkang panjenengan kersakaken sedaya jinis tulisan mlebet golonganing tulisan fiksi? Lha tulisan ingkang sanes fiksi utawi tulisan Non Fiksi kados pundi? Menapa mboten kangge menapa mboten dipun rembag? Janipun taksih wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa ngengingi seratan panjenengan ing LSW kasebat, nanging nggih sampun tinimbang dados Polemik.

4 Perkawis isi LSW panjenengan mangga kemawon, kenging mawon mugi-mugi wonten ingkang remen dhateng kreasi lan inovasi panjenengan, utawi malah kathah ingkang seneng, lha inggih sukur.

5 Cekap semanten pitakenan kula, mbok bilih klentu utawi lepat nyuwun pangapunten lan maturnuwun.

Karsidi Siswamihardja  —  Jl. Mangga 19A Cilacap 53213

 

Ngleresaken lan ngaturi pirsa

Nuwun sewu, badhe ngleresaken lan atur pirsa bilih “Apa Tumon” ing PS no. 16 / 2018 ingkang kintun naskah kanthi irah-irahan “Dikira Bocah Rusia” punika kawula “Pakne Andi” (singlon) Purwokerto, sanes Bapak TriwahyonoYogyakarta.

Mugi ndadosna pirsa, kirang trapsilaning atur, nyuwun pangapunten.

Pakne Andi Purwokerto

 

l Redaksi nyuwun aksama lan matur nuwun atas koreksinipun.

Red.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan