13 - 19 Mei 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 96 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Saiki wayahe panjenengan butuh pitulungan, mula aja kesusu cubriya yen ana sing kepengin aweh pambiyantu. Aja gengsi tinim­bang kaku ati. Akeh pakaryan sing kudu dituntasake, mula kudu bisa ngemonah wektu lan tenaga. Asmara: pasangan lagi butuh panyengkuyung.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Kasunyatan ing lapangan pancen asring beda karo teorine. Mula, nalika nggawe rancangan prayogane uga wis nyepakake jagan. Anggep wae iki srana kanggo nggayuh impen panjenengan. As­mara: yen emosine ora dibendung, bakale ditinggal semprung.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Yen kepengin tentrem, aja kakehan cawe-cawe urusaning liyan. Luwih becik konsentrasi marang pakaryan lan kulawarga. Mula kudu luwih setiti olehe nindakake rancangan. Asmara: yen mangkel banjur nesu pancen gampang, nanging ora ana paedahe, malah njalari lara ati.     

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sing mantep marang kaprigelane dhewe, amarga iku kuncine nggayuh asil sing nengsemake. Aja gampang katut omonganing liyan sing ora ana bukti nyatane. Kudu wani lan teges, ngukuhi gegayuhan. Asmara: swasanane nyenengake, kudu dijaga kanthi becik.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja egois mburu seneng lan kekarepane dhewe sing nganti njalari ruwet rentenge uwong liya. Sing bisa empan papan saengga uripe tentrem. Kanggone sing makarya kantoran, krentege diun­dhakake. Asmara: kudu bisa kompak yen ora kepengin direridhu liyan.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Panjenengan kudu gelem introspeksi diri, yen keliru ya wani ngakoni lan tumindak kanggo ndadani. Yen tetep atos lan ora legawa, bakale dadi pepalang nuntasake rancangan sing wis kawiwitan. Asmara: aja posesif lan menggak iki kuwi, pasangan uga nduwe pepenginan liyane.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Samubarang urusan lancar. Yen ana kang kurang mranani iku lumrah. Aja wedi cucul ragad dhisik, kanggo nggayuh bebathen gedhe. Ngombe es diendhani dhisik, amrih ora lara. Masalah kulawarga enggal dirampungake, wis ora jamane purik bali menyang wong tuwa.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Gosip kang keprungu ora perlu digagas. Sing baku panjenengan jumangkah ing dalan kang bener. Wektu lan tenaga dikuras, njalari awak lungkrah. Mula kudu ngaso. Swara ala bab kulawarga iku mung lantaran meri. Asmara: marang pasangan, tetembungane sing alus.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Minggu iki sibuk, akeh garapan. Mula wektune kudu ditata kanthi permana. Yen ana sing nawani obyekan anyar, dipetung dhisik. Rejeki lancar, bisa antuk tambahan modhal. Kahanan awak kudu digatekake tenan, aja diforsir. Asmara: marang pasangan ora perlu cubriya.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Aja rangu-rangu jumangkah maju, wewayangan ala durung mesthi dadi nyata. Ngirit, aja nganti mumet ing tembe amarga saiki brah-breh. Makarya abot, nanging kasarasan badan ora kaganggu. Asmara: yen perkara sepele digawe gedhe, ora ana rampunge.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sakehing perkara sing dumadi aja nganti dadi pepalange laku. Sing uwis kedadeyan ora susah digetuni. Saiki wayahe nggawe rancangan sing apik. Apamaneh minggu iku swasana ati wis lerem, bisa wiwit nggawe trobosan anyar. Asmara: kudu pinter ngepek atine.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Swasana ing pakaryan minggu iki katon ayem lan nyenengake. Ana obyekan kang bisa digarap, aja nganti mrucut. Endhanana pasulayan, saiki wancine ngalah dhisik. Asmara: aja egois amrih kulawarga tansah harmonis.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan