Kirab Budaya Diesnatalis UNS Ke 42
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 81 kali

Kraton Surakarta Nagih Janji

ng pengetan Dies Natalis sing kaping 42 taun, UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) Surakarta, nggelar kirab budaya sing diwenehi irah-irahan Mapag Wahyu Kedhaton. Kirab sing diadani sadhengah pihak dhosen, dekan lan mahasiswa ing saperangan fakultas, iki dibudalake saka plataran Pagelaran Kraton Kasunanan  Surakarta tumuju Bumi Kenthingan (Kampus UNS). Acara kirab budaya sing ngiras pantes minangka ngelingake sejarah madeging pawiyatan agung iki  alias napaktilas.

Ing acara prosesi kirab budaya iku dumadi mentas iki,  uga dirawuhi langsung dening Rektor  UNS, Prof, DR Raviq Kasidi, MSi, para Dekan, dosen lan mahasiswa uga jajaran alumni. Dene sing makili saka kraton trah Dinasti Mataram iki, yaikuDra, GKR Koes Moertiyah Wandansari MPd sarimbit karo garwane DR, KP Wirabumi, SH, MM. Ing kalodhangan kasebut, ing sesorahe, Raviq nyujarahke, yen UNS mono mbiyen nalika sadurunge minangka pawiyatan agung negeri, digagas, dirembug ya ing Pagelaran Kraton Surakarta kene.

Ya ing kene iki, ingtaun 1966 pihak pawiyatan agung swasta sing ana Solo padha rebugan, amrih bisa ana pawiyatan agung negeri. Wusanane ing taun 1976 bener-bener kanthi jeneng Universitas Gabungan Surakarta, sing dumadi saka saperangan universitas swasta ing Kutha Solo kene, ing antarane Universitas Saraswati (sing manggon ing njero kraton), IKIP (institute keguruan ilmu pendidikan) lan saperangan maneh pawiyatan agung liyane. Banjur bebarengan lumakune zaman, diubah kanthi jeneng Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta lan diresmekke langsung dening Presiden Ke 2, HM Soeharto.

Mula saka kuwi kanggo napak tilas sejarah mau, ing wektu ulang taune  sing kaping 42 taun, pihak UNS nganakake kirab budaya iki. Raviq uga miterang, yen saiki UNS wis maju, malah antuk pangeram-eram minangka pawiyatan agung setingkat donya. Ing donyane pendhidhikan UNS klebu peringkat gedhe saka 11 pawiyatan agung sekelas donya. Mula saka kuwi kanthi kirab budaya wahyu kedhato ning kraton iki, ngajap amrih para leluhur bisa ngundhunake wahyu paringane Gusti Kang MahaWikan marang UNS, saengga luwih maju maneh, saengga dadi kawigatene para akademisi sekelas ndonya.

Beda karo GKR Koesmoertiyah Wandansari, minangka wakil saka kraton sing uga alumni UNS Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Jawa iki ngendikake, yen jurusan Sastra Jawa, aja nganti diilangke ing pawiyatan iki, awit iki wis minangka kesepakatan nalika rembugan mbiyen, sakdurunge maju kaya saiki. “Jurusan sastra Jawa, aja nganti ilang, awit iki wis minangka kesepakatan biyen nalika ngrundhing, sakdurunge dadi pawiyatan agung negeri,” pratelane karo nglirik rektor UNS sing lenggah ana kursi kinurmatan iku

Kajaba saka kuwi, Goesti Moeng (undang-undangan akrabe GKR Wandansari) uga titip weling marang pihak UNS, supaya gelem ngelingake lan nagihake janjine pemerintah, amrih enggal ndadekake Surakarta iki minangka Daerah Istimewa, kaya ing Ngajogjakarta. Amarga iki minangka maklumat saka Paku Buwono XII sing uga disarujuki dening Presiden I, Ir Soekarno. Mula para mahasiswa, masyarakat lan jajaran akademisi ing Solo padha bebarengan nagih janji mrang pemerintah saiki, ngenani bab iki. “Perkara gubernure ora kudu saka kraton, nanging tetep dipilih secara demokratis,” pangajake.

Kirab banjur dibudhalake, kanthi lung tinampa panji-panji UNS. Ing arak-arakan kirab budaya ing sadawane dalan saka Pagelaran Kraton Surakarta Hadiningrat tumuju Bumi Kenthingan sing adohe udakara 7 Km iku, dicucuk lampahi dening rector lan para Dekan UNS kanthi numpak mobil sing dientha-entha kaya garudha lan diwenehi irah-rahan Wahyu Caraka Utama. Banjur ing mburine kairing arak-arakan pit montor uga mobil hiyas sing maneka warna, asil kreasine para mahasiswa ing saben fakultas.

Goesti Moeng lan garwane, KP Wirabumi hamung melu hayuning kabahagyan, kathi ngutabake saka panggonan upacara, yaiku ing plataran Pagelaran Kraton Surakarta, sing sakdurunge padha foto bebarengan ing sangarepe panggonan sing ngemu sejarah kasebut. Sawetara kuwi ing auditorium UNS dina kuwi uga digelar pameran asil karya para mahasiswa, sing mengkone bakal ditutup kanthi gelaran wayang purwa sewengi natas kanthi dhalang cacah 8, sing dumadi saka dhalang pimpinane Ki Begug Purnomosidi.

(Kang Hong)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan