Kirab Budaya Diesnatalis UNS Ke 42
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 29 kali

Kraton Surakarta Nagih Janji

ng pengetan Dies Natalis sing kaping 42 taun, UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) Surakarta, nggelar kirab budaya sing diwenehi irah-irahan Mapag Wahyu Kedhaton. Kirab sing diadani sadhengah pihak dhosen, dekan lan mahasiswa ing saperangan fakultas, iki dibudalake saka plataran Pagelaran Kraton Kasunanan  Surakarta tumuju Bumi Kenthingan (Kampus UNS). Acara kirab budaya sing ngiras pantes minangka ngelingake sejarah madeging pawiyatan agung iki  alias napaktilas.

Ing acara prosesi kirab budaya iku dumadi mentas iki,  uga dirawuhi langsung dening Rektor  UNS, Prof, DR Raviq Kasidi, MSi, para Dekan, dosen lan mahasiswa uga jajaran alumni. Dene sing makili saka kraton trah Dinasti Mataram iki, yaikuDra, GKR Koes Moertiyah Wandansari MPd sarimbit karo garwane DR, KP Wirabumi, SH, MM. Ing kalodhangan kasebut, ing sesorahe, Raviq nyujarahke, yen UNS mono mbiyen nalika sadurunge minangka pawiyatan agung negeri, digagas, dirembug ya ing Pagelaran Kraton Surakarta kene.

Ya ing kene iki, ingtaun 1966 pihak pawiyatan agung swasta sing ana Solo padha rebugan, amrih bisa ana pawiyatan agung negeri. Wusanane ing taun 1976 bener-bener kanthi jeneng Universitas Gabungan Surakarta, sing dumadi saka saperangan universitas swasta ing Kutha Solo kene, ing antarane Universitas Saraswati (sing manggon ing njero kraton), IKIP (institute keguruan ilmu pendidikan) lan saperangan maneh pawiyatan agung liyane. Banjur bebarengan lumakune zaman, diubah kanthi jeneng Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta lan diresmekke langsung dening Presiden Ke 2, HM Soeharto.

Mula saka kuwi kanggo napak tilas sejarah mau, ing wektu ulang taune  sing kaping 42 taun, pihak UNS nganakake kirab budaya iki. Raviq uga miterang, yen saiki UNS wis maju, malah antuk pangeram-eram minangka pawiyatan agung setingkat donya. Ing donyane pendhidhikan UNS klebu peringkat gedhe saka 11 pawiyatan agung sekelas donya. Mula saka kuwi kanthi kirab budaya wahyu kedhato ning kraton iki, ngajap amrih para leluhur bisa ngundhunake wahyu paringane Gusti Kang MahaWikan marang UNS, saengga luwih maju maneh, saengga dadi kawigatene para akademisi sekelas ndonya.

Beda karo GKR Koesmoertiyah Wandansari, minangka wakil saka kraton sing uga alumni UNS Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Jawa iki ngendikake, yen jurusan Sastra Jawa, aja nganti diilangke ing pawiyatan iki, awit iki wis minangka kesepakatan nalika rembugan mbiyen, sakdurunge maju kaya saiki. “Jurusan sastra Jawa, aja nganti ilang, awit iki wis minangka kesepakatan biyen nalika ngrundhing, sakdurunge dadi pawiyatan agung negeri,” pratelane karo nglirik rektor UNS sing lenggah ana kursi kinurmatan iku

Kajaba saka kuwi, Goesti Moeng (undang-undangan akrabe GKR Wandansari) uga titip weling marang pihak UNS, supaya gelem ngelingake lan nagihake janjine pemerintah, amrih enggal ndadekake Surakarta iki minangka Daerah Istimewa, kaya ing Ngajogjakarta. Amarga iki minangka maklumat saka Paku Buwono XII sing uga disarujuki dening Presiden I, Ir Soekarno. Mula para mahasiswa, masyarakat lan jajaran akademisi ing Solo padha bebarengan nagih janji mrang pemerintah saiki, ngenani bab iki. “Perkara gubernure ora kudu saka kraton, nanging tetep dipilih secara demokratis,” pangajake.

Kirab banjur dibudhalake, kanthi lung tinampa panji-panji UNS. Ing arak-arakan kirab budaya ing sadawane dalan saka Pagelaran Kraton Surakarta Hadiningrat tumuju Bumi Kenthingan sing adohe udakara 7 Km iku, dicucuk lampahi dening rector lan para Dekan UNS kanthi numpak mobil sing dientha-entha kaya garudha lan diwenehi irah-rahan Wahyu Caraka Utama. Banjur ing mburine kairing arak-arakan pit montor uga mobil hiyas sing maneka warna, asil kreasine para mahasiswa ing saben fakultas.

Goesti Moeng lan garwane, KP Wirabumi hamung melu hayuning kabahagyan, kathi ngutabake saka panggonan upacara, yaiku ing plataran Pagelaran Kraton Surakarta, sing sakdurunge padha foto bebarengan ing sangarepe panggonan sing ngemu sejarah kasebut. Sawetara kuwi ing auditorium UNS dina kuwi uga digelar pameran asil karya para mahasiswa, sing mengkone bakal ditutup kanthi gelaran wayang purwa sewengi natas kanthi dhalang cacah 8, sing dumadi saka dhalang pimpinane Ki Begug Purnomosidi.

(Kang Hong)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?