Mupangate Pasa Mungguhing Kasarasan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 248 kali

Akeh ing antarane kita sing isih wedi nindakake pasa ing sasi Ramadhan, utamane mung­guh­ing pawongan kang nandhang sawi­jining penyakit. Upamane nandhang lara maag, diabetes, darah tinggi, kolesterol, kelemon apadene ibu sing lagi ngandhut lan nusoni. Kamangka yen nyumurupi carane nindakake pasa sing bener, mula insya Allah penyakit kang kita tandhang iku bakal suda malah bakal mari karepe dhewe tanpa gumantung marang obat kang kudu kita inum ing saben dinane.

Pasa iku ateges ngasohake saluran pencernaan (usus) dalasan enzim lan hormon sing kulinane kerja kanggo nge­jur panganan terus-terusan suwene ku­rang luwih 18 jam. Klawan nindakake pasa perangane badan kang wigati iki bisa ngaso suwene 14 jam.

Pasa bakal ngaktifake sistem pe­ngendalian kadar gula darah. Yen kadar gula darah mudhun, mula cadhangan gula kang awujud glykogen kang ana ing ati wiwit digunakake. Nanging ana uga penyakit kang pancen sing nandhang lara iku ora oleh nindakake pasa, kayadene wong sing lara ati kang abot, yaiku sirosis ati babar blas ora oleh nindakake pasa, jalaran resikone bisa ngedhunake gula darah. Akibate, cadhangan glykogen ati kurang akeh banget.

Pasa uga mujudake kalodhangan kanggo ngedhunake bobote badan tumrap pawongan sing rumangsa kele­mon, klawan cara ora kakehan mangan wayah buka pasa, sawise buka, lan wa­yah saur. Kadar lemak darah, kolesterol lan trigliserida bisa suda merga anggone memangan panganan gorengan lan pa­nganan nganggo santen disuda.

Mungguhing sing lara hipertensi, te­kanan darah bisa mudhun, yen sasu­wene buka engga saur ora mangan panganan sing asin-asin lan ora lali minum obat hipertensi nalikane saur.

Tumrap sing lara diabetes (utamane sing lemu) merga pasa gula darah bisa terkontrol. Nanging ora kabeh sing nan­dhang diabetes militus utawa kencing manis aman kanggo nindakake pasa. Sing aman yaiku sing lara diabetes sing kadar gulane kurang saka 200mg/dl, lan antuk pangobatan sing diinum wujud tablet. Yen antuk suntikan insulin, dosise kudu kurang saka 40 unit/dina, klawan 1 x suntikan.

Pawongan sing nandhang lara maag utawa gastritis sing enthengan oleh nin­dakake pasa, kadhang kala larane suda, yen abot becike konsultasi karo dokter dhisik sadurunge pasa. Ana cara kang murah meriah, wong sing pasa sadu­runge buka luwih dhisik ngunjuk wedang kanji. Carane nggawe, kanji sasendhok teh dilebokake gelas kopi, banjur diwe­nehi banyu sethithik terus diudhak nganti ajur. Sawise iki banyu kang umob mong­kal-mongkal disokake njero gelas lan diudhak maneh nganti rata. Yen wis ma­nget-manget diunjuk sadurunge padha­ran klebon panganan.

Becike ngurangi kegiyatan sing ora perlu. Wektune sare bengi aja disuda. Upayakake supaya bisa sare sawise saur, sanajan mung sedhela. Usahakake tetep nindakake olahraga supaya peredaran darah tetep lancar lan segere badan tetep jinaga. Pilih olahraga sing en­thengan wae kayadene mlaku, numpak sepedha, senam, aja nganti kakehan ngetokake kringet. Wektune olahraga sing becik yaiku wayah ngarepake buka.

Saperangan cara dhahar sing bener nalika pasa, yaiku dhahar sing ajeg nalika buka lan saur klawan menu se­imbang. Cukup serat saka sayur kanggo nglancar­ake bebuwang, saben dina ngunjuk banyu putih sing akehe 7-8 ge­las. Wektu saur 3 gelas, lan wayah busa 5 gelas. Aja lali dhahar panganan pepak, kaya sega/gantine sega, ayam/daging/iwak, tahu/tempe, sayuran lan buah. Bubar trawih dhahar nyamilan roti utawa buah.

Pasugatan saur, diupayakake padha kaya nalika buka, nanging jatahe diku­rangi. Nginum susu uga perlu, nanging jatahe uga disuda. Utamakake dhahar sayur lan buah nalika buka lan saur. Dene sing paling wigati anggone nindakake ibadah pasa iku yaiku niyat lan ikhlas, saengga sekabehane bisa antuk ber­kahing Allah. Amiin. (B)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!