Semangate Ibu Kartini
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 201 kali

Wayah sore bar ngasar, Kaki Bawor jagongan nang risban kambi leyeh-leyeh nang teras ngarep umahe, karo ngrungokaken Radio sing agi nyiaraken uyon-uyon gendhing Banyumasan. Jan rasane ayem te­menan, apa maning sandhingane wedang kopi nasgitel, lawuhe balokan sing egin manget-manget. Jan kayonge nikmat banget.

Ujug-ujug mak bedhengus, Baune Nasiran teka mak srog langsung njagong njejeri Kaki Bawor.

“Seh, seh... gawe kaget baen lhuh, anu ana apa koh, Baune? Per­nahe koh kayong kucel temen?” takone Kaki Bawor karo mbeneraken gole njagong, njuran celuk-celuk ngundang mbekayu Tebok, “Bok, Te­bok..! Gawekna wedang kopi siji maning, kiye ana Baune Nasiran.”

Ora let suwe mbekayu Tebok metu sekang njero ngumah, karo ngga­wa gelas wedang kopi, diladekaken maring Bau Nasiran, “medang gisit Baune, ben kepyar.”

“Iya, kesuwun Mbekayu,” wangsulane Bau Nasiran karo nampani we­dang kopine, njuran sisan takon, “Yu Tebok. mau apa rika melu kum­pulan nang Bale Desa? Apa tumon Kartini anake inyong?”

“Iya, mau awan. Kayonge Kartini mau melu dadi Panitia Hari Katini lhuh. Anu kepriwe si?” wangsulane mbekayu Tebok karo nyomot ba­lokan, langsung dipangan. Bareng kesereten gagehan nyaut gelas kopi­ne Kaki Bawor, sing duwe aruh-aruh, “Seh, seh... rusuh temen kuwe. Awas aja dientongaken.”

“Bocahe seprene durung bali koh, miki digoleti kanca sekolahe, jare wis janjian garep sinau bareng, belajar kelompok. Malah embuh lunga maring ngendi siki, jan marahi mbedhedhegi. Ujare inyong, mulane bocahe tek jenengi Kartini, kejaba lahire nang wulan april, karepe inyong ben bisa nulad niru maring Raden Ajeng Kartini. Paling ora ya niru semangate,” omonge Bau Nasiran terus nyruput wedang kopine.

“Iya bener kuwe,” ujare Kaki Bawor, karo nyumed udude, terus ngo­mong maning, “Nek ngelingi maring lelabuhane Raden Ajeng Kartini mbiyen, sing kudu nglakoni dipingit, ora olih sekolah, ningen gole kepe­ngin ngangsu kawruh, pancen semangate gedhe, nang daleme direwa­ngi sregep maca apa baen, kirim-kiriman layang karo kanca batire sing nang ngendi-ngendi, malah ana sing nang luar negri barang. Ya, bangete kepengin njunjung drajate kaum putri. Tujune Adipati Rembang Joyodi­ningrat garwane, ngerti maring tekade, njuran nyengkuyung raden Ajeng Kartini nganti teyeng ngedegaken sekolah kanggo kaum putri, dijenengi sekolah Kartini. Paling ora kudune para putri jaman saiki eling maring perjuwangane Raden Ajeng Kartini.   

“Lha, bareng Kartini anake inyong beda, Ramane,” saurane Bau Nasiran ngresula. “Sekolahe wis klas telu SMA ngemben garep ujian, apa maning keton sinau, wong nyekel bukune be kayonge ora tau. Apa maning nyekel gagang sapu, jan babar blas ora tau. Saben dina cekelane HP android sing layare kedhep. Dikandhani, dijak omong-omongan ya ora genah, lha wong tangane ora leren gole nyak-nyuk HP ne. Gole leren nyak nyuk, nek tangane agi mandho, nyadhong njaluk dhuwit.”

“Apa semangate Raden Ajeng Kartini nang jaman sekiye garepan luntur, enggane?” kandhane mbekayu Tebok karo ngelus dhadha.

“Iya, aja ngasi lah. Mulane kudu dijaga bareng-bareng, salah sijine cara ya kuwe saben tanggal selikur April padha mengeti Hari Kartini, nek bisa digawe grengseng. Jane maen nek para putri nganggo busana daerah, modhel ibu Kartini, ora ketang setaun pisan, paling ora kanggo ngelingaken maring perjuwangane Ibu Kartini.” Klilan

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa