Sri Mulih (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 26 kali

Prabaning Hyang Prabangkara sumirat hamadhangi jagad, gumilang tejaning pramudhita hanyarengi wanci enjang rikalane Sang Hyang Ba­gaskara hanyuluhi rerengganing puraya gung Nagara Dwarawati ya Dwaraka. Tuhu nagara kang dadya tetunggaling praja, marma pantes lamun kinarya pambukaning carita. Duking ari Soma Manis Sri Naranata Maha Prabu Bathara Kresna ya Sri Padmanaba, Danardana, Narayana, Harimurti miyos sinewaka. Ingkang kapareng ngarsa Sang Nar­patmaja Satriya Paranggarudha Raden Samba, Wisnubrataya ya Risang Kusu­makilatmaka, mabukuh pasebane muka yayah konjem ing pratala.

Kawuryan pisowane kadang kaipe satriya Lesanpura Raden Setyaki, Yuyu­dana, Bimakunthing, Tambakyuda, ya Risang Singamulangjaya. Datan kantun pasebane warangka nata Raden Patih Udawa, Kresnengkara ya Risang Sagopi­putra. Miwah andher pasebane para mantri bupati nayakaning praja, hange­baki gumelaring panangkilan, lamun cinandra pan yayah panjrahing tarang­gana ing antariksa.

Kasaru pisowane Satriya Pringgan­dani Prabu Anom Gathutkaca, lampah dha­dhap anoraga repepeh-repepeh pindha sata matarangan solahe kebak ing subasita. Adoh ingawe, parak san­saya rinaketake, lir mangkana sabdane Sri Padmanaba, marang ingkang putra Pringgandani.

“Bageya pisowanira Kaki Prabu Gathutkaca ana ngarsane pun wa. Sawuse tinemu raharja, pun wa ndangu marang sira Kaki Prabu, pisowanira ing samengko apa amung nglangke labet kapang marang para kadangira ing Dwarawati kene, apa dinuta dening wong atuwanira para Pandhawa? Kang mang­kono mara age matura kang pratitis, kulup Kacanegara.”

Ature Sang Gathutkaca, “Dhuh Wa aji jimat sesembahan kula, kajawi kapang sampun dangu mboten papanggihan kaliyan para kadang kula para putra Dwarawati, ugi sumedya hangawu-awu ngaras padanipun kanjeng Wa Prabu. Kajawi saking punika, pisowanipun ingkang putra Pringgandani labet kautus dening kanjeng wa Prabu Yudhisthira, kinen hanyarawidekakan kawontenaning Praja Ngamarta ingkang samangke sasat kasaputing pedhut, kataman dahuru temah mahanani cintrakaning para kawula saknagari, Wa Prabu.”

“Baya lelakon apa kang tumempuh marang para kadangku Pandhawa, Kaki Prabu, mara matura kang luwih tra­waca.”

Sang Tutuka matur mangenjali, “Dhuh Kanjeng Wa Prabu pepundhen kula. Nagari Ngamarta samangke sasat kataman reretu, kadidene nampi benduning dewa. Para satriyaning nagari nawung sungkawa manggalih cintra­kaning para kawula. Para kawula sami kasangsaya labet kataman paceklik awis boga wastra, kathah sesakit ingkang madal saliring usada. Para mudha nilar watak utami sami wuru dhumateng ka­sukan, ngongasaken watak sesongaran. Kathah nayakaning praja ingkang sami laku cidra pangawak durjana, kathah durjana hambeg kaningaya tegel nyebar pepati dhumateng para kawula alit.

 Ing pundi-pundi kathah para can­dhala……………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?