Nomer Buntutan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 64 kali

Sawise sholat Magrib, Rukayah  ngendhokake pikir ing bangku dawa teras ngarep omahe. Wis pirang-pirang ndina atine sumpeg. Anake wadon sing se­kolah SPG njaluk dhuwit kanggo mbayar rekreasi, kehe rongatus ewu. Tumrap sing eko­nomine turah, dhuwit semono genah dudu apa-apa. Nanging kanggo­ne Ruka­yah kang ekonomine mi­nim, diaba rong­atus ewu ya abot. Apa maneh sing la­nang pegawe­yan ora mesthi, srabutan sake­candhake. Rukayah dhewe oger-oger bakulan candhak kulak cilik-cilikan, asile kena dienggo nam­bal butuh.

Karo sedhela-sedhela ambe­gan da­wa, Rukayah mikir-mikir gek apa sing arep didol wong ya ora duwe barang pe­ngaji. Mang­ka yen anake ora melu rekreasi, sejene gela uga ana rasa wedi karo gurune. Dumadakan Ruka­yah keli­ngan yen mbakyune kang omahe ing seje kutha ekonomine turah-turah, wong ya pedagang sukses. Yen disam­bati mo­sok ya ora gelem ngutangi, ngono pikire Rukayah.

Wis duwe niyat, sesuk arep nyoba sambat marang mbakyune mau. Na­nging banjur diothak-athik maneh, yen nganti mbakyune emoh ngutangi banjur piye? Awit senajan sedulur, nanging mbakyune klebu wong cethil.

“Gusti, mugi paringa rejeki dhuma­teng kula Gustii. Anak kula mbetahaken saestu, mugi paringa welas dhateng kula,” mangkono anggone sambat Ru­kayah  karo umak-umik  lirih banget.

 Sambat sebute jugar awit keprungu anake sing cilik nangis nggoleki. Isih arep menyat, dadakan tanpa kanyana ing ngarepe ana  wadon setengah tuwa, pe­nganggone kumel kaya wis suwe ora kambon sabun, rambute madhul-ma­dhul. Wong wadon mau nggendhong bun­telan, embuh isine apa. Bareng ce­dhak karo Rukayah malah ngomyang ora karuwan, ndadekake Rukayah bingung dhewe kudu kepriye ngadhepi wong mau.

“Telu rejeki, telu rejeki, telu rejeki… telu, telu, telu…rejeki,” ucape karo mu­beng kaping telu, drijine telu diacungake mendhuwur, banjur mbalik klepat se­tengah mlayu lunga saka kono. Rukayah mung ndomblong kamitenggengen.

Wancine nuduhake jam pitu, ing mesjid wis krungu swara wong qiro’ah mapag wanci ngisak.  Rukayah menyat,  kelingan ana  kabutuhan pawon sing isih kurang. Gageyan mlebu senthong, arep njupuk dhuwit, terus bablas blanja menyang toko klonthong.

Tekan regol ngarepan, mak jegagig dheweke papagan wong ngemis nggem­bel, sandhangane pating sranthil, am­bune badheg njalari wetenge Rukayah kaya diudhak. Ndadak malah nggablog pundhake Rukayah karo ngucap rada santak, “Nek wis ping telu ya bisa ngguyu!”

Karo ngipatake tangane gembel mau, Rukayah ngomong ora kalah santake, “Lunga, kana lungowa, nyingkrih!”

Nanging wong edan mau malah nggablog pundhake Rukayah maneh ambal kaping telu, karo ngomyang, “Telu, sing penting ping telu.”

Rukayah wis ora ngreken, gageyan setengah mlayu nerusake laku menyang toko klonthong. Ora merduli marang ke­re glandhangan kuwi.

Bengine  nalika mapan turu pikirane tumuju wadon aneh lan wong gendheng sing mentas………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?