Ompong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 59 kali

Wancine wis lingsir wengi nalika aku ngimpi. Pipiku tengen krasa abuh. Daksawang ing kaca pengilon katon abang mentheng-mentheng. Bubar iku ana rasa nyreneng ing gusi. Aku ma­-ngap. Daktamatake saka pengilon. Untu urutan angka loro saka uwang sisih te­-ngen katon gripis. Gusine abuh katon bi­ru. Untu iku dakogak-ogak nganggo ta­nganku. Larane setengah mati. Ora ku­wat rasane. Let sedhela wis mak prol, untu prothol. Untu sing wis dakcabut iku dakcekel ing tangan tengenku. Rasa perih durung ilang. Bubar iku mak byar aku nglilir.

Aku menyat saka paturon tumuju ka­ca pengilon. Aku mangap amba. Dakta­matake untuku perangan nomer loro saka uwang sisih tengen. Nyatane isih wutuh lan manggon ing papane.

“Ya Allah! Jebul iki mau mung ngimpi. Rasane kaya temenan wae. Ning aku da­di sedhih. Ngimpi wae kok untu coplok. Gek arep ana lelakon apa iki?” pangu­darasaku melang-melang.

Impen iku jare kembange wong turu. Iku yen manut tembange Waljinah. Na­-nging impen uga bisa mujudake sranane Gusti Pangeran Kang Maha Wicaksana paring pralampita marang umate. Yen manut primbon Jawa impen iku malah ana petunge. Mangka yen manut petung neptu dina, pasaran lan wayah, impenku iki tiba petung sasmitaningroh, tegese mujudake sasmita saka alam ghoib. Gek arep ana lelakon apa iki?

Aku wis ora bisa turu nganti keprungu adzan Shubuh. Gliyak-gliyak aku nindak­ake kewajibanku minangka titahing Gusti. Sabanjure aku tansah ndedonga muga-muga diparingi kuwarasan lan keslame­tan. Nir ing sambikala, nir baya, kalis ing rubeda, teguh, slamet, widada lan ra­ha­yu anggonku momong anak putuku nganti puput yuswa. Bubar ndonga pi­kirku lagi krasa tentrem.

Daklali-lali ngenani impen untu co-plok iku. Dakslimur kanthi maca buku-buku crita lan novel kesenenganku, na-nging te­tep wae impen iku tansah nge-tutake ana mburiku. Kaya-kaya aku di-tunggoni paraga gedhe dhuwur nganggo jubah ireng, tangane nyeke-them wa-dung. Netrane mencorong merbawani.

“Mangga pinarak, Kisanak, sajak ana kawigaten rawuh ing rompokku kene,” pangandikane Mbah Drajad alus.

“Nggih Mbah. Kula ajeng matur nge­ngingi impen kula ingkang mboten  na­mung kaping sepindhah, nanging wong­sal-wangsul.”

“Wis kaping pira impen kuwi du­madi?”

“Menawi kaping pitu mawon nggih won­ten, Mbah.”

“Terus impen bab apa?”

“Untu kula sisih tengen coplok, Mbah.”

“Dhuh Gusti Ingkang Maha Wikan mugi ngluberaken pangaksama. Na-mung dhateng Paduka kula nyuwun pitedah lan pengayoman.”

“Wonten menapa Mbah?”

“Ngene, impen iku mesthi ana……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?