L.G.B.T.
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 7 kali

L.G.B.T.

Sawetara iki ana berita ribet-ribet sawenehing pawongan/lembaga sing usul supaya ana aturan / undang-undang bab hak LGBT. Nganti ana lembaga international arep melu cawe-cawe. Yen miturut panemuku, sing wong cilik ora ngerti hukum, karebena alasan “hak asasi manusia” kok kayane ora jumbuh karo azas negara Pancasila. Ya bener ing UUD 45 kita menghormati “hak azasi manusia”, kayane kok ora patut. Apamaneh rakyat Indonesia mayoritas umat muslim / Islam.

Apa kepribadian Pancasila kita wis luntur banjur arep disingkur; yen arep ana aturan kena-kena wae nanging aja nganti “melegalkan” dadine lembaga / organisasi LGBT. Apa iki ora padha wae karo “pekat”/penyakit masyarakat?

Pengalaman sethithik sing arep tak aturake iki kedadeyan sing nate dak lakoni rikala aku dadi “pelayan masyarakat” ing bidang transportasi. Sawetara wektu aku dicharter pawongan LGBT Diango muter-muter, kok banjur aku “dirayu” supaya gelem “nglayani” kanthi iming-iming dhuwit akeh. Yen tak pikir wong rupaku ya ora “cakep” kok diajak kencan, apa amarga kepranan caraku rikala dijak muter-muter.

Kedadeyan kuwi ora sepisan pindho, rikala dicharter maneh, malah nganggo diancam arep munasika aku yen ora gelem ngladeni karepe. Tujune aku isih kaparingan iman kuwat dening Gusti Allah. Kanthi tak elingake srana alus, kayane “sadhar” malahan pawongan kuwi nyuwun pangapura. Mula iki dadi tantangane lembaga-lembaga hukum, sosial, keagamaan, kedokteran lan sapa wae. Supaya aja nganti madeg lembaga/organisasi LGBT. Ngeri, aja nganti ana “Sodom lan Gumoroh” nang Indonesia. Matur nuwun lan pangapunten yen ana panyaruwe ku sing kurang bener.

Pakne Andi-Purwokerto

 

Perkara Istilah Jangka Waktu

Tumrape wong Jawa, jangka waktu sing kulina digunakake ing urip padinan iku (wiwit sing cedhak nganti sing dawa): sedina, sepasar (5 dina), seminggu (7 dina), sesasi (30 dina) selapan (35 dina) setaun (12 sasi), sawindu (8 taun) lan sa-abad (100 taun). Akhir-akhir iki merga pengaruh etungan manca, uga sok digunakake jangka waktu dasa warsa (10 taun). Iku saka jangka waktu manca sing diarani decae (deca=10). Dadi dekade tegese wektu sepuluh taunan, lha yen satus taunan jenenge abad.

Mengkono aturku, mung saderma urun rembug sithik, muga ana paedahe. Aturku iki ana gandhenge karo tulisan bab pengetan satus taun RSUD Tulungagung (sa-abad), ing PS No. 5, 3 Februari 2018, kaca 17.

Pujo Sumarto-Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk — Klaten

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?