06 - 12 Mei 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 8 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Terus makarya kanthi krenteging ati, lan aja nglokro. Sajangkah maneh wis katon asile. Eman-eman yen kalodhangan becik iki mrucut. Obyekan kang cocog enggal digarap, aja pilih-pilih. Akeh guyon njalari ati seneng lan suda anggone spaneng. Kulawarga harmonis.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Lintang kamujuran sumunar. Banget emane yen ora gelem gum-regah ngranggeh kalodhangan ing ngarep pandulu. Rejeki lancar. Nanging tenaga aja diforsir, sawise makarya ngaso sing cukup. Njaga katentreman kulawarga pancen mbutuhake upaya tumemen.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Introspeksi amrih bisa mangerteni kanthi becik kahanan dhiri pirbadi. Kalodhangan akeh, mula kudu tliti. Rejeki isih seret, nanging butuhe bisa dikendhaleni. Yen awak ora kepenak enggal mertamba. Ku­lawarga digatekake, aja leleh luweh ndulu sikepe.     

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kudu optimistis, amarga wis ngancik wayahe panen. Panuture ditata amrih mitra kongsi padha mantep lan percaya. Rejeki lancar, ora ana masalah. Anggone memangan pedhes disuda. Marang pacangan kudu luwih nggatekake, rasa mangkel disingkirake.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Ana kalodhangan apik ing ngarep netra. Eman-eman banget yen panjenengan mung kegedhen pangarep-arep tanpa gelem ngu­payakake. Nadyan pas-pasan, aja seneng utang. Dhisiplin ang­gone memangan. Emosine dikendhaleni, amrih kulawarga jenjem.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kasil lan antuk bebathen aja nganti njalari lena. Kudu tansah was­pada lan nggawe trobosan maneh. Sanadyan akeh pepalang, rejeki lancar. Anggone memangan sarwa kecut dilongi, lan enggal ngaso sawise makarya. Gosip kang ngreridhu kulawarga ora perlu direwes.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Yen antuk kritik aja gampang emosi, yen antuk pangalembana aja enggal gedhe sirahe. Rejeki lancar lan selaras karo sing diarep-arep. Aja lelungan wayah wengi dhisik. Marang kulawarga becike blaka, amrih ing tembe mburine ora mbalung jagung.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Wayahe introspeksi lan mawas dhiri ngadhepi samubarang kang dumadi. Minggu iki antuk imbuh rejeki, kang gawe tentreming ati. Kasarasane badan dijaga kanthi olah raga, ora ketung sedhiluk saben esuk. Marang kulawarga aja gampang cubriya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Rancangan kang katungka enggal dileksanakake, aja rangu-rangu. Amarga lintang kamujuran sumunar. Kudu ngirit, jalaran sansaya akeh kang mbutuhake ragad gedhe. Yen isih ketaman lara, sing sabar anggone nggolek usada. Kulawarga dijak guyon, amrih ora spaneng.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sakeplasan kahanan katon tumata lan nyenengake. Nanging aja lena, kudu tansah ngati-ati. Rejeki rada seret nanging wis ana undhak-undhakan. Olah raga saben esuk becike terus ditindakake. Gosip ngenani kulawarga aja ditenggepi kanthi emosi, mung njalari lara ati.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Ana kalodhangan becik, nanging ragade kudu dipetung tliti. Modhal lan bathine kudu diprinci amrih trewaca, bisa orane nindakake ran­cangan gedhe kang wis dicepakake. Kasarasan mlorod, weteng sebah. Perkara ing dina kepungkur aja dipikir maneh.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja leda-lede amrih swasana kerja ora bubrah. Mula perlu intro-speksi, aja nganti kesuwen anggone salah dalan. Yen kepengin mujudake pangangen-angen, kudu nyelengi. Konsentrasi lan njaga kasarasan amrih pakaryan bisa kaleksanan. Anggone mikir sing diwasa.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?