06 - 12 Mei 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 122 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Terus makarya kanthi krenteging ati, lan aja nglokro. Sajangkah maneh wis katon asile. Eman-eman yen kalodhangan becik iki mrucut. Obyekan kang cocog enggal digarap, aja pilih-pilih. Akeh guyon njalari ati seneng lan suda anggone spaneng. Kulawarga harmonis.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Lintang kamujuran sumunar. Banget emane yen ora gelem gum-regah ngranggeh kalodhangan ing ngarep pandulu. Rejeki lancar. Nanging tenaga aja diforsir, sawise makarya ngaso sing cukup. Njaga katentreman kulawarga pancen mbutuhake upaya tumemen.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Introspeksi amrih bisa mangerteni kanthi becik kahanan dhiri pirbadi. Kalodhangan akeh, mula kudu tliti. Rejeki isih seret, nanging butuhe bisa dikendhaleni. Yen awak ora kepenak enggal mertamba. Ku­lawarga digatekake, aja leleh luweh ndulu sikepe.     

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kudu optimistis, amarga wis ngancik wayahe panen. Panuture ditata amrih mitra kongsi padha mantep lan percaya. Rejeki lancar, ora ana masalah. Anggone memangan pedhes disuda. Marang pacangan kudu luwih nggatekake, rasa mangkel disingkirake.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Ana kalodhangan apik ing ngarep netra. Eman-eman banget yen panjenengan mung kegedhen pangarep-arep tanpa gelem ngu­payakake. Nadyan pas-pasan, aja seneng utang. Dhisiplin ang­gone memangan. Emosine dikendhaleni, amrih kulawarga jenjem.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kasil lan antuk bebathen aja nganti njalari lena. Kudu tansah was­pada lan nggawe trobosan maneh. Sanadyan akeh pepalang, rejeki lancar. Anggone memangan sarwa kecut dilongi, lan enggal ngaso sawise makarya. Gosip kang ngreridhu kulawarga ora perlu direwes.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Yen antuk kritik aja gampang emosi, yen antuk pangalembana aja enggal gedhe sirahe. Rejeki lancar lan selaras karo sing diarep-arep. Aja lelungan wayah wengi dhisik. Marang kulawarga becike blaka, amrih ing tembe mburine ora mbalung jagung.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Wayahe introspeksi lan mawas dhiri ngadhepi samubarang kang dumadi. Minggu iki antuk imbuh rejeki, kang gawe tentreming ati. Kasarasane badan dijaga kanthi olah raga, ora ketung sedhiluk saben esuk. Marang kulawarga aja gampang cubriya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Rancangan kang katungka enggal dileksanakake, aja rangu-rangu. Amarga lintang kamujuran sumunar. Kudu ngirit, jalaran sansaya akeh kang mbutuhake ragad gedhe. Yen isih ketaman lara, sing sabar anggone nggolek usada. Kulawarga dijak guyon, amrih ora spaneng.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sakeplasan kahanan katon tumata lan nyenengake. Nanging aja lena, kudu tansah ngati-ati. Rejeki rada seret nanging wis ana undhak-undhakan. Olah raga saben esuk becike terus ditindakake. Gosip ngenani kulawarga aja ditenggepi kanthi emosi, mung njalari lara ati.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Ana kalodhangan becik, nanging ragade kudu dipetung tliti. Modhal lan bathine kudu diprinci amrih trewaca, bisa orane nindakake ran­cangan gedhe kang wis dicepakake. Kasarasan mlorod, weteng sebah. Perkara ing dina kepungkur aja dipikir maneh.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja leda-lede amrih swasana kerja ora bubrah. Mula perlu intro-speksi, aja nganti kesuwen anggone salah dalan. Yen kepengin mujudake pangangen-angen, kudu nyelengi. Konsentrasi lan njaga kasarasan amrih pakaryan bisa kaleksanan. Anggone mikir sing diwasa.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan