Lagu Ciptaane Bagas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 150 kali

Iki ora sing kapisan pindhone Raras ngelingake aku supaya ora sesambungan karo Bagas, cowok sing akhir-akhir iki ce­dhak klawan aku. Bagas kuwi kancaku nunggal kampus nanging beda jurusan. Dheweke salah siji mahasiswa sing cukup kondhang ing kalangane kaum hawa amarga suarane kang apik, mirip penyanyi Afgan. Dheweke uga dadi vo­kalis band ana kampus. Aku kenal Bagas saka acara ulang taunne Raras sing pan­cen ngundang band-e Bagas wektu kuwi. Nanging aku lali kepriye mula bukane Ba­gas njaluk nomer hapeku lan nganti saiki dheweke ajeg sms aku.

“Din, iki sing terakhir kaline ya aku ngandhani kowe sebagai mitramu, Ba­gas kuwi plaboy!” kandhane Raras. Bubar ngandhani ngono Raras bablas lunga sa­ka kostanku tanpa pamit. Raras pancen mitraku raket, dheweke wis dak anggep kaya dulurku dhewe. Nanging, ah apa ya tenan sing dikandhakne Raras kuwi? Menurutku Bagas bocahe apikan kok. Thitt…thitt…thitt. Hpku muni, WA saka Bagas.

Din, mengko sore sampeyan gak ana acara tah?

Maca sms saka Bagas gawe atiku dheg-dhegan kelingan eseme, sms-e ban­jur dak balesi.

Gak ana, arep ngapa ta?

Durung nganti limang menit Hpku muni maneh.

Aku arep dolan menyang kost mu oleh ora?

Okey.

WA-ne dak bales singkat. Ana kamar kost, aku mesam-mesem dhewe. Pipit, kancaku nunggal kamar langsung wae nginterogasi aku entek-entekan.

“Hayoo kenapa mesam-mesem dhe­we? mesti arep ana sing ngapeli ki. Bagas ya? iya ta?” pitakone Pipit ndhedhes, aku mung mangsuli kanthi polatan pringas-pringis.  

Jam 15.30 Bagas wis tekan kost. Jantungku kaya copot-copota meruhi Bagas mara nyang kost kanthi nggawa gitare. Arep ngapa ya bocah siji iki nda­dak nggawa gitar barang.  

“Din, pengen ngerti lagu sing nembe dak tulis?” pitakone Bagas sawise dak manggakake lungguh ing teras kost.

“Hmm, iya” wangsulanku cekak. Ha­deh, awakku rasane adhem panas nya­wang dheweke wiwit nembangke la­gune.

Wektu kang paling endah

iya nalika aku tepung sliramu, cah ayu

Tansaya endah nalika aku bisa sesandhingan

lan nyawang esemmu,

Duh Gusti matur suwun

kagem rasa iki, tresna kang endah

saka jroning ati

“Apik gak Din lagune?” pitakone Ba­gas. Aku ora gage mangsuli, aku mung mlenggong nyawang cowok kang nggan­theng tur pinter nyanyi iki.

“Din, elek yo laguku?”

“Ha? Eh, ora Gas. Apik kok, jujur apik banget lagu kuwi,” wangsulanku sete­ngah grogi.

“Hmm, suwun ya Din?” 

“Hmm, nyapo ndadak matur suwun barang” kandhaku marang Bagas.

“Lagu iki dak tulis kanggo kowe Din!” 

Mak dheg, lambeku ora kuwawa ku­mecap, awakku rasane malih dadi pa­tung. Bagas si vokalis sing digandrungi kanca-kanca ana kampus nembe wae kandha lagu kuwi kanggo aku?

***

Dina-dina sabanjure ing pangrasaku anane mung seneng, kabeh sarwa en­dah. Ndeleng cucian ra garing merga sedina udan kok ya gak masalah. Adate ngunu aku ngamuk-ngamuk karo kanca sak kost mung gara-gara cucian, nanging iki ora.

“Din, kowe apa wis jadian karo Ba­gas?” pitakone Raras ing sawijining esuk ana kampus.

“Sapa sing kandha sih Ras?” wang­sulanku rada sewot senajan iya bener apa sing dadi pitakone Raras. 

“Aku dhewe sing kandha. Bener ta Din?” Raras negesne apa sing dadi pita­kone.

“Iya,” wangsulanku cekak semu anyel marang Raras, kelingan yen mung Raras kang katon ora setuju ndeleng hubu­ngan­ku karo Bagas. Banjur Raras dak tinggal lunga. Lamat-lamat isih keprungu pangucape Raras,

“Muga-muga kowe ora dilarani ya Din...”

***

Sore kuwi sawise jam mata kuliyah terakhir aku nyambangi fakultase Bagas. Fakultas musik. Bagas mesthi lagi ana sanggar musike. Yah mene iki jame dheweke latihan nyanyi karo band-ne. Saka kadohan keprungu suarane Bagas lagi olah vokal, suarane keprungu banter amarga ngepasi lawang sanggar sing biyasane katutup iku mbukak. Aku me­sam-mesem krungu geganthilaning atiku lagi nyanyi lagu ciptaane dhewe judule, wektu kang paling endah. Lagu sing kacipta kanggo aku.      

…Duh Gusti matur suwun

kagem rasa iki, tresna kang endah

saka jroning ati

Kaya ketiban duren tapi iki duren te­nanan awakku lemes. Aku ora salah kru­ngu, lan aku ora lagi ngimpi. Nalika jang­kahku kurang sak senti ngarep lawang sanggar, aku keprungu pangucape Ba­gas.

“Ras, lagu iki mung kanggo kowe….”

Persis ana ngarep lawang sanggar,  aku mung bisa ngadeg tanpa tembung siji wae kang kawetu. Bagas lan Raras kompak ndomblong nalika meruhi teka­ku. Tanpa di komando aku balik kanan bablas ninggalake sak kabehe. Wis ora dak rungu pambengoke bocah loro kuwi.

Suwun ya Ras wis nate ngelingne aku. Aku lagi bisa percoyo saiki. Bagas pancen playboy Ras. Nuli aku mesem, kelingan lagune Bagas, sing ora mung kanggo aku…. (dening : Gita Iqlima)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan