Dalan Underpass lan Flyofer (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 145 kali

Kebeneran omahku ana Surabaya ing Perumahan Kendangsari YKP. Ya wis samesthine yen me­tu saka omah langsung kena macet. Wong ya metu satus meter wis dalan ge­dhe. Apa maneh yen ngepasi arep me­tu menyang luwar kota mesthi ngliwati rel sepur cedhak Dolog Jatim. Malah yen ngepasi ana sepur liwat wis mesthi ma­cet. Kendharaan kang kena macet ora mung kang ngliwati rel sepur saka arah Rungkut, nanging uga kang saka Sura­baya menyang luwar kota. Kamangka “lin­tasan sebidang” rel sepur ana Sura­ba­ya ora mung ana kono nanging uga ana ing Wonokromo, Gubeng lsp. Emane durung ana ing Surabaya lintasan sebi­dang rel sepur mau kang wis ana under­pass utawa flyover, kejaba tinggalane Be­landa ana ing dalan Kertajaya lan da­lan Pahlawan kae. Iku wae wujude isih prasaja banget. Kaya mung wujud jem­batan kanggo sepur dene ngisore kanggo dalan kendharaan. Dene flyover sanger­ti­ku mung ana siji, kang dibangun rikala Orde Baru biyen yaiku jembatan layang Mayangkara ana Wonokromo kae. Iku wae biyen rikala dibukak sepisanan kudu mbayar kaya tol kae. Amarga diprotes war­ga banjur dibebasake nganti saiki. La kepriye wong dalan kang mung wa­tara setengah kilometer wae kok mbayar.

Ana Belanda dhewe aku arang-arang banget nyumurupi dalan kang banjur nye­brang dalan sepur. Akeh-akehe se­pure yen ana kota mesthi digawekake terowongan utawa terus banjur diga­wek­ake dalan layang. Dadi sepure ana ndhuwur kaya dalan tol saka Cawang te­kan Tanjungpriok ing Jakarta. Dalan tol ana Jakarta antarane Cawang tekan Tanjungpriok ana ing ndhuwur, dene ngisore (dalan lawas) kanggo dalan lalu lintas umum. Yen arep mlebu tol mlebu pintu tol terus munggah ana ndhuwur.

Dadi ana kutha Amsterdam kang wis ora mungkin mbebasake lemah, mula da­lane sepur ana ing ndhuwur apa ma­lah ana ngisor (terowongan). Dadi aku ora nate methuki dalan umum banjur pethukan  karo dalan sepur. Aku ora bisa mbayangake yen kutha-kutha gedhe mau dalane ditutup sauntara amarga mung ngenteni sepur liwat. Apamaneh kutha gedhe kaya New York, London, To­kyo lsp. Mula kaya kutha Surabaya kudu wis mikirake dalan-dalan mau. Durung transportasi publik kaya bis kota, sepur komuter, apa trem listrik kang biyen nate dadi transportasi kota andalan Sura­baya.

La Jakarta kang wis klebu kutha me­tro­politan lan klebu lalu lintase durung kle­bu apik ing ndonya wis wiwit mba­ngun. Kaya ana sandhinge apartemenku “Menteng Square” kang dibangun underpass. Olehe mbangun underpass mau amarga saben ndina prapatan mau mes­thi macet. Apamaneh yen wektune jam budhal kantor apa bali saka kantor kae. La olehe mbangun underpass mau su­we­ne wae meh rong taun. Dadi sasuwe­ne rong taun, prapatan Matraman lalu lintase digawe rekayasa. Mula sasuwene rong taun mau sakupenge dalan aparte­menku saben ndina macet. Mula supaya aku budhal mulih kantor ora kena macet, aku banjur budhal esuk-esuk jam 06.00 wis budhal. Jam semono mau sing macet biasane dalan-dalan luwar kota kang tu­muju Jakarta. Dene dalan ana tengah kota durung macet. Amarga ya aparte­men­ku klebu ana tengah kota lan kantor­ku uga ana kota mula setengah jam wis tekan. Semono uga baline. Amarga aku teka isih esuk, ana absensi elektronik aku antuk diskon bali luwih dhisik setengah jam. Dadi aku jam 15.30 wis bisa metu saka kantor. La iku, baline mesthi kena macet amarga prapatan Matraman diba­ngun underpass mau. Wis jian rekasa kae. La kepriye ora rekasa, saka dalan Proklamasi kang dohe watara mung ka­ro tengah kilo meter numpak mobil bisa sejam kadhang luwih. Dadi luwih cepet mlaku dibandhingake numpak mobil. Rikala aku isih njabat biyen, lan ya ana sopir aku asring banjur mudhun lan terus mlaku tekan apartemen.

Alhamdulillah, tanggal 11 Pebruari 2018 kepungkur underpass Matraman mau wis dibukak. Rasane kaya ora per­ca­ya rikala aku bali saka kantor kang bia­sane daktempuh karo tengah jam iku wis paling cepet, saiki cukup mung setengah jam wis tekan apartemen. Kaya ora per­caya rikala aku nyetir kok dalan-dalan lan­car banget. Wong biasane macete wae wis jian ora ketulungan kae. Yaiku amarga underpass Matraman wis dibu­kak. Akibate lalu lintas banjur lancar. Na­nging pangiraku lancare dalan, mligine ana prapatan Matraman mau kok mung sedhela. Paling ya mung setaun manut panemuku.

La kepriye ora tetep macet, wong ya tambahe kendharaan ana Jakarta tan­saya suwe tansaya akeh. Gunggunge ken­dharaan ana Jakarta wae wis luwih saka 18 yuta kendharaaan. Dadi yen di­gunggung, pranyata ana ing Jakarta ken­dharaan karo pendhudhuk isih akeh ken­dharaan. La upamane kendharaan mau di­jejer utawa metu bareng dakkira ken­dha­raan mau ora bakal bisa mlaku. Man­dheg jegreg kae!

Beda banget karo Belanda, gunggu­nge kendharaan karo pendhudhuk isih akeh pendhudhuke. Nanging kang nggu­munake gunggunge sepedha ana Belan­da dibandhingake karo pendhudhuke isih akeh sepedhane. Pendhudhuk Belanda kang saiki gunggunge udakara 17 yuta, mau sepedhane wae luwih saka 22 yuta. Rata-rata keluarga ana Belanda nduwe 3 nganti sepedha 6!!! China wae kalah rata-ratane karo Belanda dibandhingake keluarga kang nduwe sepedha.

l (ana candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!