Kala Basuwreksa (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 16 kali

“Pitukone apa Ngger, Wrekudara?”

“Nalika aku sakadang nyemplung yomaniloka, aku ketemu bapak Pandhu lan ibu Madrim. Jebul wiwit seda, wong tuwaku sakeloron mapan ing yomaniloka. Kahanane nrenyuhake merga saka bantering pasiksan kang dialami saben ndina, mangka anak-anake kerep dadi srayane dewa madhangake suwasana kadewatan kang peteng. Narada Kakekku, mara angkaten drajate wong tuwaku, luwarana saka panandhang yomanika, lebokna ing suwarga tundha sanga. Iku panjalukku.”

“Wa lha dhalah, bregenjong-bregenjong pak-pak pong waru dhoyong ditegor uwong. Kok  abot timen pitukonmu Wrekudara?”

“Gelem ya kena, ora gelem ora dadi apa. Yen panjalukku ora kok udaneni, aku sakadang wegah tumandang, mapan ana yomaniloka salawase ya ora dadi apa, sebab aku  bisa kumpul wong tuwaku. Pedah apa Pandhawa enak kapienak ana madya pada sedheng wong tuwane mapan ing alaming pasiksan.”

“Wa lha dalah. Ya wis takturuti penjalukmu, Wrekudara. Yen kita sembada mbengkas angkarane Prabu Kala Basuwreksa lan Patih Kala Kusika wong tuwamu sakeloron bakal dakluwari saka yomaniloka, dakpapanake ing alam kasuwargan tundha sanga. Iku janji ulun marang kita Wrekudara sakadang.”

Midhanget ngendikane Hyang Kanekaputra kang kaya mangkono, Pandhawa banjur lumesat ninggalake yomaniloka tumuju mring repat kepanasan ngupadi dununge Prabu Kala Basuwreksa lan Patih Kala Kusika.

Ing repat kepanasan raseksa kekalih kanthi sora nenantang  para dewa, njaluk supaya Dewi Supraba kaulungake. Datan ngerti sangkan paraning bilahi Patih Kala Kusika tiba kapidara. Kagyat Kala Basuwreksa dupi mulat pepatihe kena serangan dadakan. Prabu Puntadewa nalika pirsa wewujudane Prabu Kala Basuwreksa kang sagunung anakan gedhene gya mateg mantram sakti. Sigra triwikrama ilang wujude Prabu Puntadewa, jleg dadi raseksa kang gedhene padha kalawan Kala Basuwreksa.

Repat kepanasan dadi ajanging pabaratan antarane Prabu Kala Basuwreksa lumawan Prabu Puntadewa kang wus triwikrama lan Patih Kala Kusika lumawan Raden Wrekudara. Kahanan repat kepanasan bosah-baseh. Tetandhingan antarane Prabu Puntadewa lumawan Prabu Kala Basuwreksa nuwuhake lindhu prakempa, jagad peteng lelimengan, bledheg magenturan. Kabeh padha dene mundi senjata kadewatan kang ampuhe kagila-gila.

Raden Gathutkaca lan Abimanyu nrambul payudan, niyate arep mbiyantu marang para pepundhen. Nanging malah tiba kantaka merga ora kuwat ngrasakake panase hawa kang mijil saka anggane kang lagi bandawalapati. Dening Kyai Lurah Semar Gathutkaca lan Abimanyu  dielikake supaya ora melu-melu ing pancabakah.

“Ndara kula Abimanyu miwah Den Gathutkaca, pun  mboten sah rerewang anggenipun sami bandayuda, cekap mirsani saking mriki kemawon sinambi nyrantos badharing lelakon menika,” ature Semar marang bendarane sakloron.

Saya suwe Patih Kala Kusika keseser……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?