Zet Blatung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 176 kali

Pating klesik swara rerasan saka karyawan CV Lestari. Karyawan perusahaan sing moncer ing kutha lumpia iku ngrasani  tindak lakune  pemimpin perusahaan kang aran Swie Min Tauw alias Suminto. Sisihane duwe usaha salon kecantikan sing akeh lengganane. Rerasan paling hot yakuwi bab sesambungan peteng antarane Suminto karo salah sijine kapster sing aran Nuryati. Dhasare wonge ayu tur grapyak, mula wajar yen dadi kapercayane Law Wien Nio, sisihane Suminto.

Rasa tresna mau disidhem aja nganti kadenangan sisihane. Kanthi maneka cara, ing antarane kanthi nyraya Mintarsa sopir pribadine, Suminto kasil ngerah atine Nuryati. Nuryati sing durung pengalaman bab lika-likune godha priya, Nuryati wekasan ceblok ing rangkulane Suminto. Ing wektu-wektu tinamtu lelorone ngadani sapatemon mirunggan. Dijak plesir tekan Sala utawa Yogya, menggok ing hotel bintang, nerusake lelumban ing samodraning birahi.

“Pak, aku wis telat nggarap sari sewulan. Janjine sampeyan rak bisa dakugemi ta? Aku dakenggal ngabari wong tuwaku,” kandhane Nuryati ing njero kamar hotel.

Suminto njenggirat kaget, ora ngira lan ora metung. Lali  tumindak nasare  nggawa brahala bale wismane. Dhe-weke nyoba ngarih-arih supaya Nuryati gelem nggugurake kandhutane iku. Se-najan wis disemayani dhuwit sing ker-taajine gedhe, Nuryati tetep puguh. Alesan utamane wedi mbesuke nanggung dosa.

Suminto tansaya judheg, maneka cara anggone ngrimuk  Nuryanti. Malah  arep diningkahake karo Mintarsa kanggo nutupi wirange. Nanging Nuryati tetep puguh. Kamar hotel  sing hawane adhem iku malih dadi panas kaperbawan gendra antarane Suminto lan Nuryati. Wusana lelorone bali menyang Semarang kanthi ulat peteng.

Paribasan nyimpen barang bosok, suwe-suwe bakal mambu. Slinthutan antarane Suminto lan Nuryati keprungu dening Lauw Wien Nio. Balewismane gonjing. Suminto ora ngakoni minangka pawongan sing ngetengi Nuryati. Dheweke ngalihake pandakwa marang Mintarsa. Merga pintere ngolah ukara, sisihane dadi percaya. Lelorone banjur ngrancang cara mocot Mintarsa lan Nuryati  kanthi pesangon murwat. Nuryati lan Mintarsa ketiban awu panas.

Mintarasa lan Nuryati sing semayan ketemu ing Taman Menteri Supeno, padha nyuntak  uneg-unege. Rasa serik lan ngigit-igit marang Sumino ngobong dhadha merga wis diwewirang lan dipitenah engga jenenge kucem.

 “Wis Dhik Nur ora susak digelani, bareng wis kadhung. Pancen bener calon bayi ing kandhutanmu iku aja mbok gugurake,” ucape Mintarsa.

 “Lho, banjur yen wetengku saya gedhe  priye jawabku yen ditakoni bapa biyung, Mas?”  Nuryati wiwit prembak-prembik.

 Kanthi alus  Mintarsa ngrengkuh baune Nuryati diselehake ing dhadhane. “Aku  sing tanggung jawab, aku sing bakal dadi bapake.”

Ambrol tangise Nuryati…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!