Zet Blatung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 153 kali

Pating klesik swara rerasan saka karyawan CV Lestari. Karyawan perusahaan sing moncer ing kutha lumpia iku ngrasani  tindak lakune  pemimpin perusahaan kang aran Swie Min Tauw alias Suminto. Sisihane duwe usaha salon kecantikan sing akeh lengganane. Rerasan paling hot yakuwi bab sesambungan peteng antarane Suminto karo salah sijine kapster sing aran Nuryati. Dhasare wonge ayu tur grapyak, mula wajar yen dadi kapercayane Law Wien Nio, sisihane Suminto.

Rasa tresna mau disidhem aja nganti kadenangan sisihane. Kanthi maneka cara, ing antarane kanthi nyraya Mintarsa sopir pribadine, Suminto kasil ngerah atine Nuryati. Nuryati sing durung pengalaman bab lika-likune godha priya, Nuryati wekasan ceblok ing rangkulane Suminto. Ing wektu-wektu tinamtu lelorone ngadani sapatemon mirunggan. Dijak plesir tekan Sala utawa Yogya, menggok ing hotel bintang, nerusake lelumban ing samodraning birahi.

“Pak, aku wis telat nggarap sari sewulan. Janjine sampeyan rak bisa dakugemi ta? Aku dakenggal ngabari wong tuwaku,” kandhane Nuryati ing njero kamar hotel.

Suminto njenggirat kaget, ora ngira lan ora metung. Lali  tumindak nasare  nggawa brahala bale wismane. Dhe-weke nyoba ngarih-arih supaya Nuryati gelem nggugurake kandhutane iku. Se-najan wis disemayani dhuwit sing ker-taajine gedhe, Nuryati tetep puguh. Alesan utamane wedi mbesuke nanggung dosa.

Suminto tansaya judheg, maneka cara anggone ngrimuk  Nuryanti. Malah  arep diningkahake karo Mintarsa kanggo nutupi wirange. Nanging Nuryati tetep puguh. Kamar hotel  sing hawane adhem iku malih dadi panas kaperbawan gendra antarane Suminto lan Nuryati. Wusana lelorone bali menyang Semarang kanthi ulat peteng.

Paribasan nyimpen barang bosok, suwe-suwe bakal mambu. Slinthutan antarane Suminto lan Nuryati keprungu dening Lauw Wien Nio. Balewismane gonjing. Suminto ora ngakoni minangka pawongan sing ngetengi Nuryati. Dheweke ngalihake pandakwa marang Mintarsa. Merga pintere ngolah ukara, sisihane dadi percaya. Lelorone banjur ngrancang cara mocot Mintarsa lan Nuryati  kanthi pesangon murwat. Nuryati lan Mintarsa ketiban awu panas.

Mintarasa lan Nuryati sing semayan ketemu ing Taman Menteri Supeno, padha nyuntak  uneg-unege. Rasa serik lan ngigit-igit marang Sumino ngobong dhadha merga wis diwewirang lan dipitenah engga jenenge kucem.

 “Wis Dhik Nur ora susak digelani, bareng wis kadhung. Pancen bener calon bayi ing kandhutanmu iku aja mbok gugurake,” ucape Mintarsa.

 “Lho, banjur yen wetengku saya gedhe  priye jawabku yen ditakoni bapa biyung, Mas?”  Nuryati wiwit prembak-prembik.

 Kanthi alus  Mintarsa ngrengkuh baune Nuryati diselehake ing dhadhane. “Aku  sing tanggung jawab, aku sing bakal dadi bapake.”

Ambrol tangise Nuryati…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan