Pager (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 27 kali

Vone mergawe ing salah sijine dealer sepedhah motor, manggon kost ing laladan Lurung Dipone­goro. Omahe dhewe ing njaban kutha. Tepung Riris ing kantore nalika ngeterake nomer plat, BPKB lan STNK sepedhah motor bebek. Wiwit adu arep kuwi, Vone ngakoni menawa atine gronjalan. Apa merga baguse rupa, sigrak pidegsa, kathik tansah ngumbar esem. Apa jalaran Riris sing gaweyane mapan, bayare akeh, apa sing dipengini kasembadan, Vone ora ngerti.

Saya dina saya lulut lan mung nu­ruti wae aba sak panjaluke. Nganti suwe-suwe ana isine. Sok ngono Riris ora banjur tinggal glanggang colong playu. Endha lan akon glogrokake kandhutan sarana njuju dhuwit. Kosok baline Riris malah kepara saya katon gematine. Vone uga banjur dijarwani yen anggone omah-omah durung di­paringi momongan. Vone gelem diwengku nanging suthik dimaru. Sajake bab kuwi sing jalari Riris gulung koming. Pancen kepengin enggal duwe momongan, nanging yen kudu misah Zahza kabotan.  

“Wiwitan tumindak ana ngendi?”

“Dalemipun Papa.”

“Lho.”

“Mama mboten wonten dalem.”

Brigadir Yanti ngolak-ngalik buku cathetan. Ing antarane cathetan mau tinemu yen Zahzah tau ngestreni temu perancang modhe ing njaban kutha nganti rong dina. Kira-kira wae ing wengi kuwi kedadeyane. Sabanjure ngolah-ngalih panggonan.      

“Sawise ngerti yen Mbak Vone ora sudi dimaru, piye tumanggape Papa Riris?”

“Badhe misah Mama Zahza.”       

“Mbake nyengkuyung?”

“Menika perkawisipun Papa piyambak. Kula mboten tumut-tumut.”

“Ngerti yen Bu Riris tinggal donya?”

“Ngertos. Papa sing criyos.”

“Ngerti jalarane?” 

“Mboten.”

Inspektur Pulisi Rosawani nyawang kebak kawigaten, nganti Vone clingusan bingung uga lingsem. Sabanjure Rosawani njarwani me-nawa Zahza tumeka ing pati nalika arep menyang jedhing terminal bis. Uga dijlentrehake dina, tanggal lan jame pisan. Sawise ngeling-eling sedhela, Vone ngakoni yen ing mbeneri ngajale Zahza pancen menyang terminal, arep methuk wong tuwane sing dikabari lan kepengin disambati.

“Ketemu?”

“Pinanggih.”

“Jam pira?”.

“Watawis jam kalih welas, lajeng sami-sami wangsul dhateng kos-kosan.” Uga diblakani menawa wong tuwane rada gela ngerti dheweke meteng. Nanging barang wis kabacut. Sok ngono anggone nginep nganti limang dina.

Dirasa wis cukup anggone golek katrangan, Rosawani, Simon lan Yanti agahan bali menyang…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?