Maju Tatu Mundur Ajur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 435 kali

GENDHON Paidi mesem sumringah. Ulate katon bingar. Mbayangne suk nek wis kelakon dadi anggota DPRD Kabupaten, hmmm, saiba luwih kajen keringan uripe. Neng endi-endi tansah disubya-subya konsti­tuen samangsa mudhun ing dapil-e. Sa­ben-saben rapat komisi utawa sidhang paripurna nganggo setelan jas legislatif mesthi ketok tambah gagah merbawani. Apa maneh yen pas reses, ngalor-ngidu nyerep aspirasi numpak mobil mewah sing ditempleki logo DPRD. Jelas beda rasane.

Sejatine, Gendhon Paidi sing keri-keri iki luwih seneng diundang Dhon Idi wis ora kurang apa-apa. Tegese, tilas blan­dhong kayu jati sing alih profesi lan suk­ses dadi juragan tebu kuwi babagan ban­dha donya bebasan turah-turah. Yen sa­iki isih kepengin ngambah jagad anyar dadi politisi, kajaba sengaja luwih nuruti kemaremaning ati, mesisan uga kanggo ndhongkrak prestise sing angel digoleki ing lahan tebu.

“Mbok ya uwis ta, Pak. Wis penak-pe­nak ngupakara tebu lan ngurusi toko material kok isih pengin sing neka-neka ki arep golek apa?” grenenge sing wedok dhek anu kae, nalika diblakani Dhon Idi kepengin nyaleg.

“Luwih penak maneh nek dadi ang­gota Dewan. Mung kari ropat-rapat, nglen­cer studi bandhing mrana-mrene, baut ngeyel ngomong pethenthengan ngalor-ngidul najan ora jelas juntrunge: dhuwite gedhe! Nek perlu malah mung cukup D-3: duduk, diam, duit! Enak ta? Ora perlu mblasak-mblasak menyang ke­bon tebu lan ngelu mikir jatah rabuk, nyang-nyangan rega saben wayah te­bang utawa kisruh soal rendemen lan to­nase timbangan karo wong pabrik gu­la,” wangsulane Dhon Idi nggenahne. Titik Paidi, bojone, kelop-kelop bingung, ora mudheng perkarane.

“Wis ngene ae. Awakmu ra sah melu mumet. Sing penting pokoke manut aku, beres! Masalah usaha sing wis ana, tetep diterusne. Dadi, kana oleh, kene ya oleh. Enak, ta?” tambahe karo ngglenggem me­sem klecam-klecem.

“Ah embuh, Pak. Angen-angenku ora nyandhak. Mangsa bodhowa. Sing pen­ting aku wis elik-elik. Nek ana apa-apane, karepmu. Saiki durung apa-apa saldho re­kening koran lan tabungan neng bank wis kalong akeh banget mbok nggo nam­beli kegiyatan werna-werna.”

“Jer basuki mawa beya, Bu. Suk nek wis dadi anggota dewan gampang golek pulihane. Wis ta, tenang ae. Aku ngerti carane. Ra sah mbingungi.”

Mak nyut, Dhon Idi kelingan Fahri Do­wer, Fadli Thekle, Agus Gadhug lan Taufik Dlongop kanca-kancane sing wis meh sak-periode lungguh ing kursi Dewan kabupaten. Manut kojahe balane seneng-seneng yen nuju kumpul-kumpul neng restoran lan karaoke kuwi, dadi anggota Dewan bebasan mung kari metheng­kreng rejeki teka dhewe. Rapat sak ra­pat entuk dhuwit. Durung yen kunjungan menyang luwar dhaerah. Bener orane embuh. Nanging yen nitik kahanane  ba­lane kumpul-kumpul sing sarwa wah iku, Dhon Idi percaya.

Mula saka iku, Dhon Idi wis golong-gilig tekade kepengin…….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!