Pesta Miras Tansah Gawe Kurban Tiwas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 10 kali

Dinuga keracunan inuman oplosan. Kurbane klakon diplayokake menyang rumah sakit, nanging ora ketulungan.

Kurban tiwas merga inuman keras wis kerep dumadi. Nanging, mungguhing saperangan pihak kang wis ketagihan inuman keras apamaneh oplosan, bab iku sajak ora sepira digatekake. Buktine, warga ing Jalan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dhek Minggu (22/4) dikagetake marang matine warga cacah telu.

Sadurunge mati, telu-telune klakon sambat lara ing perangan wetenge. Dinuga, dheweke sakanca iku keracunan inuman keras (miras) sing diombe wayah wengi sadurunge.

Dina Sabtu (21/4) udakara jam 20.00 WIB, Pramuji Arianto (49), Wahyudi (58), lan Syamsul Hidayat (38) nginum inuman keras bebarengan. Pesta inu­man keras cilik-cilkan iku kaleksanan ing Jalan Indrakila, sabrangane Pasar Pacar Keling. Pas jam 01.00 WIB, pesta inum­an keras iki rampung.

Ora ana sing aneh sawise telu-telune nginum inuman keras kasebut. Dheweke kabeh uga padha mulih menyang omahe dhewe-dhewe kaya adat sabene. Dhe­weke kabeh mujudake tangga teparo nunggal gang ing Jalan Pacar Keling IV.

Watara sa-jam sawise iku, Kunapsih, sisihane Pramuji, dhodhog-dhodhog la­wang omahe Ketua RT 3, RW 12, Har­yandi. Kunapsih njaluk tulung supaya nggawa bojone menyang rumah sakit. Pramuji ngrasakake lara kang tanpa upa­ma ing perangan wetenge. Tutuke nge­tokake unthuk lan nyinyit. Bapak anak papat iki banjur dirujuk menyang RSUD dr Soetomo. “Durung nganti dikawekani pihak medis, wis kedhisikan dheweke mati,” kandhane Karyandi.

Kabar matine Pramuji uga gawe ka­gede para tangga teparone, Jisime ge­gancangan digawa mulih, lan jam 11.00 WIB dheweke dikubur ing taman pe­makaman umum (TPU) Rangkah.

Sawise ngubur Pramuji, warga Pacar Keling bali dikagedake marang kahanane Wahyudi kang uga nandhang lara we­teng. Nanging, ora nganti klakon antuk pitulungan, priya iki mati. “Tandha-tan­dhane memper Pramuji,” kandhane Har­yandi.

Mangkono uga kahanane Syamsul Hidayat. Dheweke mati bebarengan karo Wahyudi. Nanging, dheweke mati ing Kedung Tarukan. Nalika krasa lara we­tenge, priya umur 38 taun iki klakon me­nyang omahe kakangane ing Kedung Ta­rukan. “Kamangka, minggu ngarep dhe­weke arep lamaran,” ujare Haryandi.

Haryandi nambahake, telu-telune priya iku pancen kulina nginum inuman bebarengan. Bab iku ditindakake ing ling­kungan sakiwa-tengene gang. “Kulinane sing diinum iku arak,” kandhane.

Tangga teparo liyane kandha weruh telu-telune pindhah panggonan kaping telu. Yaiku, ing Jalan Pacar Keling IV, pinggir Kali Tambang Boyo, lan sing pung­kasan ing sabrangane Pasar Pacar Keling. Sok-sok dheweke kabeh uga  ngi­num arak sing dioplos karo bahan liyane.

Krungu ana kabar daredah kasebut, Polsek Tambaksari sakala nindakake pe­nyelidhikan. Pulisi nemokake botol banyu mineral loro isi 600 mililiteran klawan tutup abang ing panggonan uwuh. Botol kasebut ambune nyegrak nyogrok irung. Banyu turahan ing njerone wernane be­ning semu soklat. “Botol iki didadekake ba­rang bukti kanggo nganakake penyeli­dhikan sabanjure,” kandhane Kapolsek Tambaksari Kompol Prayitno.

Gegayutan karo oplosan apa ora, pehake durung bisa mesthekake. Na­nging, sing genah, ambune luwih nye­grak tinimbang arak biyasa. Prayit nambahake yen perkara iki bakal di­kembangake nganti premati. Pulisi klawan melathi siji ing pundhak kasebut ngandhakake bakal nlesih sing dodolan inuman larangan iki. “Mesthi terus di­goleki sapa sing ngiderake kasebut,” tan­dhese. Saka kono, bakal bisa disumurupi rantene distribusi inuman keras kasebut.

Kanggo nyengkuyung penyelidhikan iku, jisim loro sing durung dikuburake diotopsi. Keluwargane klakon ora ngolehi bab otopsi iki. Bareng sawise dianakake pirembugan maton, pungkasane kelu­wargane padha sarujuk. “Asil otopsi kuwi nerangake zat apa sing wis padha di­minum kang kinandhut ing njerone miras iku,” kandhane

Ing Surabaya pancen nate ana kasus matine uwong merga inuman oplosan. Taun 2013 ana wong 11 sing mati merga inuman keras kasebut. Banjur, muncul kasus sing padha ing taun 2016 lan 2017 klawan kurban wong 3.

Sakehing produsen miras oplosan klakon ditangkep pulisi. Nanging, kasuse ora nate genah. Sakehing uwong kang dinuga produsen miras oplosan isih be­bas kluyuran. Miras oplosan ing Sura­baya golekane ora sepira angel.

Sawatara iku, Camat Tambaksari Rid­wan Mubarun ngandhakake yen pehake nate nindakake operasi ing wewengkon iki. Asile, ditemokake sakehing miras ing kana. Gegayutan saka ngendi kurban nemokake inuman kasebut, dheweke nerangake kira-kira asale saka Jalan Oro-Oro lan Kelurahan Ploso. “Mengko dakkoordinasi karo kapolisen kanggo ngamanake dhaerah kang mbebayani kasebut,” ujare tilas Camat Rungkut iki.

Ing kalodhangan iki Ridwan ngajap marang masyarakat supaya enggal lapur marang petugas yen nyumurupi anane pesta miras. Warga uga kudu waspada marang ubenge miras kasebut. “Bisa uga warga langsung lapur menyang CC 112,” ujare.

 

Ketangkep

Dhalang matine wong telu merga miras oplosan iki wis ketangkep. Pulisi kasil nangkep wong telu kang dinuga tukang racik lan tukang ngecer miras. Soedi tukang ngracik mesisan produsen, Koestaman lan Gatot Soebandrio mi­nangka tukang ngecer.

Panangkepan iku lumaku cepet ba­nget sawise pulisi nggembol pituduh saka kancane kurban cacah telu sing isih urip. Yaiku Sulaiman, Wimpi Hartono, lan Gunadi. Dheweke ngaku ngolehake mi­ras saka Koestaman.

Sawise diselidhiki, disumurupi yen Koestaman kerja bareng karo kancane, Gatot. Pulisi banjur mburu komplotan sa­ndhuwure dheweke.

Kapoltabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan nyebutake, pehake ngi­rimake satreskrim lan satresnarkoba rong unit kanggo nlesih asal usule miras sing didol Koestaman ing Jalan Oro-Oro, Tambaksari kasebut. “Pulisi nangkep tersangka  sawise ana kerja bareng saka Satreskrim, Satresnarkoba, lan Polsek Tam­baksari,” jlentrehe.

Pranyata, asale miras oplosan iku ora adoh saka panggonan kedadeyan, trepe ing sawijining warung kopi ing Jalan Abdul Latif, Kenjeran. Sing duwe je­nenge Soedi. Tanpa nglawan, pulisi kasil mbeslah 274 botol plastik ukuran 600 ml lan 1 liter. Kabeh isine miras oplosan. Ana uga drum plastik biru telu ukuran 150 liter isi cairan alkohol. “Alput iku isine, Mas. Alkohol panganan,” kandhane Soedi nalika diwawancarai wartawan.

Soedi dudu tukang racik anyaran. Dhe­weke nate adol arak asal saka Tuban ing warunge suwene limang taun. Priya umur 54 taun kasebut anggone dodolan miras iki suwene wis puluhan taun. Dheweke kerep ketangkep operasi, nanging ora nate kapok.

Sawise pungkasan taun 2017 digre­beg, dheweke akhire pindhah ngracik cukrik dhewe. Keprigelane ngracik cukrik kasebut diasilake saka warahane kan­cane ing Madura. Alput pancen isih didol bebas.

Manut Soedi, dheweke tuku barang iku ing sawijining toko kimia ing we­wengkon Kapas Krampung. Adate dhe­weke seminggu tuku nem galon. “Re­gane aku lali, sebabe ana anak buah,” kandhane.

Manut katrangan kang kasil dikum­pulake, pranyata Soedi duwe anak buah kehe wong 10. Sedina Soedi bisa kasil nampa dhuwit Rp 1,75 yuta. Dene yen malem minggu asile bisa tikel pindhone iku. (Tim)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?