Luwih Becik Mbangun Tanpa Nambah Utang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 70 kali

Satemené kita wis ana ing taun politik. Ora mung parpol lan para calon pemimpin dhaérah sing sibuk nggunakaké sakabèhé funds and forces (daya lan tenaga) kanggo nggayuh impèné ing Pilkada, nanging uga para elite sing bakal bertarung ing Pilpres lan Pileg taun ngarep. Karan lumrah yèn apa waé masalahé bangsa kita sing pancèn akèh, bisa dadi saya ruwet, dipolitisir lan ora gampang karampungané. Masalah utang negara upamané, uga wis dadi viral sing umyeg.

Ora mung dadi masalah politik, utang pancèn dadi bagiyan sing ora gampang rampung. Rasané, saiki angèl nemokaké kulawarga biyasa sing ora duwé utang. Dhasaré, akèh banget barang sing ditawakaké secara krédhit : omah, mobil, sepedha motor, apartmen, televisi, nganti prabéya pendhidhikan, kabèh ditawakaké kréditan, durung kepétung barang keperluwan padinan sing regané relatif ora sepira larang, ditawakaké tukang mendring lan ditagih harian.

Kamangka, yèn kita pétung luwih njlimet, utang iku ndu­wèni konsekwensi, yaiku kudu dibayar (disaur), bisa uga gegandhèngan karo riba (bunga sing ngluwihi wates). Sing genah, barang apa waé sing dikredhitaké regané dadi luwih dhuwur, kadhang nganti tikel loroné dibandhingaké sing didol cash (kencèng). Mula kanggoné wong sing berpenghasilan cukup lan luwih sabar sethithik, mesthi luwih seneng nglum­pukaké dhuwit dhisik, lagi tuku barang kanthi rega wajar ti­nimbang nikmati barangé dhisik lagi nyaur kanthi rega dhuwur.

Semono uga negara kita. Saiki utang kita wis nggayuhRp 4.000 triliun. Nalika presiden Jokowi wiwit ngasta pusaraning adil, utangé negara sing minangka warisan rezim sadurungé wis ana Rp 2.700 triliun kanthi bunga Rp 250 triliun / taun. Angka-angka mau wis nuduhaké gunggung sing ora sethithik. Minangka gegambaran, yèn kreteg Suramadu sing nggan­dhèngaké pulo Medura lan pulo Jawa, méga proyek sing dibangun kanthi wragad Rp 5 triliun. Bunga sing kudu dibayar nalika Jokowi dilantik wis padha karo kreteg Suramadu cacah lima saben tauné. Kita ora ngerti, wektu saiki pira kuwajiban kita mbayar bunga saben tauné. Dhuwit kang semono ge­dhéné mau kudu dibayar saben taun, lan iku mung minangka undhak-undhakan reregan wujud bunga sing ora kena disélaki, kudu dibayar nganggo dhuwité rakyat.

Kita sadhar yèn utang kita sing pancèn ora sethithik iku dadi bahan kritikan kanggoné para opposan sing anti pemerintah lan Jokowi, sing sok kebablasen lan ndadèkaké masalah utang iki saya ruwet. Contoné : * utang Indonesia saiki wis ing lampu kuning; sedhela manèh bakal dadi lampu abang. * Jaréné, negara iki wis mancik ing krisis ekonomi sing luwih ndrawasi  tinimbang taun 1997. iku mau gara-gara utang sing mlembung, sedhéla manèh bakal pecah. * Jaréné, Indonesia wis mèh bubar merga utang sing ora kebayar. Kabar mau disebar tanpa nuduhaké / nawakaké solusiné. Apamanèh kabèh mau mung opini, dudu fakta.

UU keuangan negara wis nggarisaké yèn rasio utang dibandhing PDB maksimum 60 %. Saiki rasio mau mung 30 % saka PDB. Bandhingané, Thailand 41 %, Malaysia 56 % saka PDB. Kita genah isih luwih apik lan aman. Utang kita utamané kanggo keperluan sing prodhuktif kaya infrastruktur. Bisa kita bandhingaké, jaman presiden SBY jroning 10 taun wis kasil mbangun dalan tol 230 km. Presiden Jokowi durung ganep 4 taun wis kasil mbangun 180 km dalan tol, durung kalebu infrasruktur liyané kaya bandara, pelabuhan, bendungan lan kreteg.

Pancèn bener yèn infrastruktur minangka instrumèn ngga­yuh kemajuan ekonomi, sing ateges pemerintah wis ngemonah utang kanggo ndandani ekonomi, dudu kanggo ngejur. Dadi, utang iku lumrah, dudu barang haram, kanggo kemajuan ekonominé rakyat. Nanging ora bisa disélaki yèn reregan barang utangan tetep luwih larang dibandhing kencèng. Mula kita tetep nganggep yèn sabisa-bisané negara kita ora nambah utang terus-terusan. Luwih becik sakèhing kekuwatan kita gunakaké kanggo mbayar utang, ora gawé utang manèh, bèn sanggan kita saya ènthèng. Saterusé kita mbangun negara kanthi kekuwatan kita dhéwé tanpa sanggan bunga lan cicilan utang. (MW).

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!