29 April - 05 Me 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 11 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Kudu bisa konsentrasi marang rancangan kang lagi ditindakake. Sabar lan wening iku kuncine bisa kasil. Aja kabotan mikirake saingan lan aja gampang percaya gosip. Kasarasan dijaga, uta­mane yen duwe lara mag. Asmara: swasanane harmonis.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Gaweyane isih akeh, durung wayahe leyeh-leyeh. Wong-wong kang bisa menehi bebathen diubungi maneh. Butuhe akeh, nanging pametu uga mundhak, ora perlu kuwatir. Samubarang dijaga sing satimbang amrih saras lan bregas. Kulawarga butuh dingerteni.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Kudu teges lan mantep. Nanging aja kakehan sambat amrih ora ngrepotake mitra kerja. Sing wicaksana ngecakake dhuwit, aja sembrono. Nalika ana wektu longgar, dinggo ngaso, amrih awak tetep seger. Asmara: marang pasangan aja egois, supaya ora padudon.     

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Asile adoh saka pangarep-arep. Yen arep kongsi becike ditliti luwih dhisik, aja mung modhal kekancan. Pengalaman sing kepungkur kena kanggo pancadan. Mitra lawas sajake nuwuhake kabecikan. Kulawarga dijak muji syukur, ora perlu mikir aneh-aneh.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Obyekan sing entheng kena digarap, saengga bisa rada sela. Wayahe introspeksi, nalika emosi stabil. Olehe memitran dijaga, aja kulina nyepelekake liyan. Aja gampang kepencut duweke liyan. Pasemon saka kiwa tengen ora susah digagas, amrih tentrem atine.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Ora saben sing dikandhakake wong liya iku bener. Sing ana tetep dilakoni, apamaneh kalodhangan jumedhul. Asile tambah, nanging kepriye bisa nyelengi yen blanjane uga mundhak. Anggone mema­ngan pedhes dilongi. Asmara: sanadyan bener, olehe kandha sing alus.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Wayahe ngalah, nanging ora perlu cilik atine. Amarga ngalah ora ateges kalah. Elinga dene wiwitan kang manis durung mesthi pungkasane uga nyenengake. Aja lelungan adoh dhisik. Rejeki ana terus, sanadyan bebathene ora akeh. Kulawarga bungah, tanpa rubeda.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Pasemoning liyan ditanggepi kanthi sareh. Konsentrasi, lan ora perlu anut grubyuk amarga malah bisa njalari ambyar samubara­nge. Kasarasane badan aja disepelekake. Bebrayan aja mung gelem manise, nanging sing pait uga kudu dicecep kanthi legawa.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Minggu iki akeh perkara kang njalari mangkel. Diadhepi kanthi sa-bar. Nanging uga kudu teges aja gelem dinggo dolanan. Anggone kongsi dijaga amrih rejeki terus mili. Memangan lan ngaso sing tumata, amrih ora ketaman lara. Asmara: pasangan butuh digatekake.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Obyekane wis nguras tenaga lan pikiran, mula aja nindakake rancangananyar dhisik. Rejeki lancar selaras klawan kang diarep-arep. Badan saras, dijaga kanthi memangan woh-wohan lan aja kakehan pikiran. Asmara: ana perkara, nanging ora perlu kuwatir.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Swasana anteng, kena santai ora perlu nggupuhi. Tindakake pakaryan sing ana, ora susah golek obyekan liya. Amrih pener ing sasaran lan antuk asil kang nyenengake. Aja spekulasi luwih dhisik. Jaga kasarasan kanthi olah raga. Asmara: kriwikan aja nganti dadi grojogan.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Kabeh rancangan ditindakake kanthi permana, aja waton, kang bi-sa ngrusak petungan modhal. Wiwit brah-breh, mula kudu tumemen anggone manut pathokan. Jaga kasarasan kanthi memangan kang wis dipesthekake karesikane. Asmara: pasangan dijak rembugan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?