Esuk-esuk Wis Budhal Sekolah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 12 kali

Iki isih esuk banget. Srengenge durung metu saka panggone turu. Nanging Mita wis tangi lan wis adus. Wis nganggo seragam sekolahe pisan. Ibune katon gumun. Ora biasane Mita sregep kaya ngene.

“Geneya esuk-esuk kok wis siyap, ndhuk?” pitakone Ibu.

“Ben ora telat bu” sumaure Mita sake­candhake.

Ibu niliki jam sing cemanthel ing tembok. Saiki isih jam lima luwih seprapat. Apa Mita budhal esuk amarga tugas piket kelas?

“Bu, pundi sarapane?” Mita nyuwun sarapan.

Ibune gage nyeplokake endhog gawe sarapan Mita.

“Bu, dhik Tio kok durung tangi? Aku selak telat mengko” ujare Mita karo mecucu weruh adhine isih mlungker ing kasur.

Ibune enggal nggugah Tio. Sing digugah isih kriyap-kriyip wegah tangi.

“Geneya esuk-esuk arep budhal sekolah mbak?”

“Wis ayo, cepetan ndang adus dhik!” bengoke Mita. “Yen ora cepetan, tak tinggal mengko!”

Tio njenggirat tangi. Dheweke wedi yen ditinggal mbakyune. Sepedhahe mung siji, digawe boncengan bocah loro. Yen Mita budhal dhisik, mengko Tio budhal karo sapa? Mlaku menyang sekolahan kuwi lumayan adoh.

“Ayo, cepetan maeme!” Mita ora sabar nunggoni adhine sarapan. Nganti-nganti meh wae Tio keselak.

Ibune lan Tio tambah bingung weruh polahe Mita. Sajake ana sing penting banget. Mula Mita arep mangkat luwih esuk menyang sekolahane. Bola-bali ibune takon ana apa, nanging Mita mung mesem wae. Jarene rahasia.

Mita nggenjot sepedhahe banter banget. Tio sing dibonceng ing mburi nganti bengok-bengok amarga wedi.

“Sstt... menenga wae dhik” kandhane Mita.

“Aja banter-banter mbak. Aku wedi….”

“Ssstt... meneng wae. Sedhiluk engkas tekan nggone.”

Tio gumun. Sedhiluk engkas tekan ngendi? Iki dudu dalan menyang sekolahan. Lhah, piye iki? Mita arep menyang ngendi?

“Lha, kae, wis arep tekan,” kandhane Mita semangat.

Ing ngarepan, pinggir dalan, Mita ngendhekake sepedhahe. Tio mudhun karo isih katon gumun. Iki lak panggonane Yu Jum adol bubur?

“Nah, yen ngene kumanan bubure” Mita mesam-mesem karo ndhodhok ngarepe Yu Jum, pesen bubur. “Yu Jum, bubur sumsum kalih bungkus nggih!”

“Iki kanggo awakmu siji, dhik,” Mita ngulungake bubur sakbungkus gawe Tio.

Tio mlongo.

“Dadi, mbak Mita budhal esuk-esuk iki mung arep tuku bubure Yu Jum, to?”

Mita ngguyu.

Iya. Wis pirang-pirang dina iki Mita kepingin bubur sumsume Yu Jum. Bubure enak, lembut, legi. Sayange, bubure Yu Jum cepet payu. Rada awan sithik, mesti wis gusis alias entek laris.

“Sesuk maneh aja nyusahke wong esuk-esuk, ya” kandhane Tio jengkel atine.

Mita isih ngguyu.

“Ora dhik. Kan, wis keturutan olehe pengin maem bubur….” * (BE. Priyanti)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?