Kanca Kenthele Anakku Tibane 2
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 61 kali

Ya ana restoran mau anakku banjur kenal karo kang aran Bagong (jeneng aran) warga negara Indonesia asal saka Temanggung Jateng kang wis suwe (luwih saka limang taun) ana Belanda. Mas Bagong mau nyambut gawe dadi siji karo anakku ana restoran In­donesia mau. Olehe nyambut gawe ya kaya dhelikan kae. Nanging gajine ya lu­-ma­yan gedhe yen dikurs menyang rupiah. Mula ora gelem mulih menyang Indonesia. Malahan kandhane anakku ngajak se­dulure. Geneya mas Bagong krasan ana Belanda? Salah siji alesane, sejene bi­­sa nyambut gawe luwih kepenak uga amarga dheweke iku gay, mula lingkungan Belanda kandhane luwih nyaman.

Malah rikala anakku wis lulus banjur tetep nyambut gawe ana restoran, pam­rihe yen dhuwite kumpul banjur arep mla­ku-mlaku menyang Eropa. Bareng wis kla­kon mlaku-mlaku menyang Eropa, terus bali atiku banjur ayem. Aku lan sisihanku mapag ana bandhara Sukarno-Hatta ra­sa­ne bisa ngrasakake mongkog nduwe anak wadon loro lulusan saka Belanda. Na­nging saiba kagetku, rikala ana mobil anakku kandha yen ing wulan Oktober apa Nopember bakal balik maneh me­nyang Amsterdam saperlu nerusake nju­puk S3 utawa nyambut gawe ana Amster­dam. Beda banget karo mbakyune rikala dakpapag lan ana mobil malah kepengin kursus nari amarga ana Belanda minang­ka warga negara Indonesia ora bisa nu­duh­ake identitas bangsane. La kok anak­ku kang nomer loro bakal bali maneh saperlu nerusake S3 utawa nyambut ga­we ana Amsterdam. Aku ya banjur usul apa ora nyambut gawe dhisik sedhela banjur bali menyang Belanda maneh. Nanging anakku rada kabotan, mumpung isih lagi lulus lan semangat, kandhane.

Nanging akhire suwe-suwe olehe arep bali sekolah maneh S3 utawa nyam­but gawe ana Amsterdam mau, tibane wiwit nduwe kenalan utawa gampange rembug pacar. Ngertiku aku dicritani si­sihanku. Rikala crita mau sisihanku uga katon khawatir yen aku ora sarujuk yen anakku bakal kenal luwih cedhak karo kancane kuliah (seje jurusan lan program) ana VU Amsterdam. La rikala iku aku uga ora langsung mangsuli apa-apa rikala sisihanku crita mau. Aku meneng wae ora reaksi apa-apa. Nganti pirang-pirang ndina aku ora menehi wangsulan.

Sawise dakpikir luwih jero, la kena nga­pa aku kok ngalang-alangi anakku kang wis nduwe cita-cita lan nduwe masa tembe dhewe. Kamangka aku minangka wong tuwa rak ya wis menehi bekal pen­didikan kang cukup kanggo nggayuh mang­sa tembene. Mosok aku ora bisa nyonto Pak Dhe Karwo lan stafku kang wis mangestoni putrine antuk warga ne­gara asing kanthi lila legawa. Akhire ing wektu kang becik aku banjur kandha ma­rang sisihanku yen aku mangestoni yen pancen anakku wis dipikir kanthi wening lan wis cocog. Nanging syarate kudu mle­bu Islam. Krungu kandhaku mau sisihanku katon kaget lan seneng atine. Tibane sa­su­wene iki sisihanku wis asring komu­nikasi karo kancane anakku mau lewat WA. Malah karo ibune bocah mau uga asring komunikasi lewat WA. Olehe ko­munikasi ya wis samesthine nganggo ba­sa Inggris. Wong ya pancen aku ora bisa basa Belanda.

Tibane sasuwene iki aku sengaja du­rung diwenehi weruh dening anakku lan ibune. Kabeh meneng-menengan. Alesa­ne nunggu wektu kang pas, amarga nger­ti wategku yen wis ora sarujuk ora kena dieluk. Aku dhewe ya rumangsa salah, kena ngapa aku kudu nglarang marang anakku utawa menehi pamrayoga yen arep golek jodho. Wong ya jodho, rejeki, pati wis ginaris dening kang kuwasa.

Jenenge wong tuwa kepengin weruh sapa kanca kenthele anakku mau sapa. Bareng wis ngerti jenenge, aku banjur golek sisik melik ana internet. Tibane kanca kenthele anakku mau kuliah ana pro­gram doktor bidange kaya bab anta­riksa. Mula olehe praktek lapangan ana ing NASA (National Aeronautics and Space Administration) Amerika utawa instansi Amerika kang tanggungjawabe ngenani ruang angkasa.

Bareng krungu yen aku wis sarujuk ngenani hubungane, kok kanca kenthele anakku mau banjur terbang saka Amerika langsung menyang Surabaya. Ing pa­ngangkah kepengin ngomong langsung karo aku. Tekan Surabaya ya daktampa kanthi becik. Banjur kandha marang aku lan ibune yen hubungane karo anakku serius. Aku ya kandha yen aku manges­toni lan supaya mengkone bisa njaga anakku.

Jenenge ya bocah saiki lan budayane uga beda, kanthi terus terang kanca ken­thele anakku mau pranyata wis ngran­cang uripe ing mbesuk. Kandhane ana rong pilihan. Sawise lulus kira-kira wulan Oktober iki kerja ana NASA Amerika apa ana Jerman, apa malah ana ing Belanda wae. Yen kerja ana NASA dhisik suwene rong taun bakal nduwe pengalaman kang becik kanggo kariere ana Jerman apa Belanda. Kandhane yen nyambut gawe ana Jerman apa Belanda kudu babat alas wiwit saka ngisor. Dene anakku bisa tetep nyambut gawe ana Amsterdam yen ora nyambut gawe ana NASA. Aku ya banjur kandha yen terserah wae endi kang becik. Jenenge wong tuwa nduwe anak wedok, yen takdire bakal urip ana negara liya wong tuwa bisane mung menehi donga. Nanging untunge saiki teknologi wis maju, sawayah-wayah yen kangen bisa hubungan lewat WA apa vedio call. Malah yen kepengin ngendhangi kari pesen tiket Garuda, wong ya saiki ana penerbangan langsung Jakarta-Amsterdam nonstop. Kang mesthi kari nari dhuwite hee hee heeeee. Nuwun. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik