Wayahe Nyekar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 9 kali

“Dulur wis mlebu wulan Ruwah lho sedhela maneh wis pasa, gae dulur Jawa nek kate mlebu wulan Pasa onok tradhisi nyekar ndhuk makame keluarga. Onok sing muk nyekar thok ndhuk makam, tapi ya onok dulur sing kirim donga liwat mesjid. Gae sega kothakan tah jajan, diserahna ndhuk mesjid gae shodaqoh, terusan jamaah tahlil tah barek maca Yasin pahalane shodaqoh tah pahala maca Yasin utawa tahlil diaturake kulawarga sing wis tilar donya. Tradhisi ngene niki akeh banget hikmahe. Hikmah gae sing urip tah gae sing wis mati. Sing urip supayane eling nek bakale ya mesthi mati, muk kari antri ae. Lha nek eling mati diajap terusan sadhar yok apa engkuk nek ajal wis teka. Wis duwe sangu tah gurung, sangune thithik tah akeh, terus pertanggungjawaban uripe gae apa. Lha nek wong sadhar engkuk iya bakale kate mati masthi uripe ngati-ati gak gampang tumindak sing nerak angger-angger. Terus ya dadi wong sing sregep ngibadahe gae ngumpulna sangune mati,” ujare Ning Sumeh nduk bala balane.

“Iya Ning lha nek makame wong tuwa tah dulur ndhuk desa terus awak dhewe ndhuk kutha liya ya terus mer­lokna mulih kampung, paling gak sing arane makame wong tuwa niku pulih keramut sukete sing dhukur-dhukur tah kebak uwuhe godhong-godhongan, gak ketang se­taun sepisan pulih onok sing ngresiki. Lha nek gak ngono terusan sapa sing kate ngresiki. Nek ketok onok makam gak kopen padhahal onok warise kok polih kebacute marine tilar donya gak onok sing ngreken, paling gak ngre­siki makame niku tandha nek kulawargane isih pe­duli, isih tresna gak muk ngresiki makame thok ya barek dongane,” sambunge Cak Bedja.

Cak Ari melok omong, “Bener Cak ojok muk donga thok, nek muk donga thok terus kuburane njembrung kotor, niku tandha nek gak perduli barek wong tuwa, ing atase muk ngresiki makame ae gak isok.”

“Iya dulur apa  maneh nek wong tuwa ninggal warisan sing aji, nek sampek kuburane gak diramut tah dongane gak dremimil niku jenenge anak duraka. Wong sing wis mati niku antara liya isih entuk pahala ya saka dongane anak, anak gelem ndongakna, gelem nyodaqohna, gelem ngresiki kubure masiya niku nggone adoh, niku sing arane bocah sing bekti barek wong tuwa. Akeh lho dulur mari wong tuwane mati anak-anake muk eker warisan gak mikirna nylameti tah ziarah kubure. Kuburane dijarna  gledhak gak diurus blas. Sing koyok ngene niki kebacut, tontoken tinggalane wong tuwa niku lak polih gak ba­rokah,” Pak Lik Dur nambahi.

(Sing isik ajeg ndongakna wong tuwa barek niliki kubure: Cak Ali, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?