Tandha Tangan Nyentrik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 152 kali

Tandha Tangan Nyentrik

 

CRITA iki tak alami dhewe nalika aku dadi Pe­ngurus Ling­kungan / RT ana desaku taun 1990, wektu kuwi arep ana peng­gantian KTP. Sing wis entek masa berlakune diganti KTP sing anyar. Saka Desa Saben RT oleh blanko sing kudu diisi lan ditandha ta­ngani para war­ga sing butuh ngenyarake KTP.

Blanko wis tak dumake ma­rang kabeh wargaku, sak­bu­­bare diisi lan ditandha tangani banjur di kumpulake maneh ana / menyang panggonanku. Kabeh blanko siji mbaka siji tak teliti lan katone wis beres kabeh, nanging ana blanko sing durung ana tandha tangane duweke Surat, mula Surat enggal tak undang.

“Dik Surat, blanko sampeyan kok durung ana tandha tangane. Kepriye iki?” pitakonku.

“Lho ingkang pundi ta Pak RT, menika rak sampun wonten Tandha Tangan kula!” wangsulane entheng karo nudingi gambar segi papat.

“Wah iki mono gambar, dudu tandha tangan!”

“Lha, miturut Pak RT menika gambar menapa?”

“Yen ngene iki sing jelas gambar amplop surat, terus apa hubungane karo tandha tanganmu?”

“Pak RT, nami kula Surat, yen menika gambar Surat kang sampun klop lan cocog. Benten menawi kula nggambar kupu utawi lembu mesthi mboten cocog, inggih ta? Nami kula sanes kupu utami lembu lho pak RT?”

Aku kepeksa ngguyu karo gedheg-gedheg, merga ya lagi saiki meruhi tandha tangan sing unik lan nyentrik. Kiraku wae, menawa Pak Jaya Soeprana priksa, tandha tangan iki bisa mlebu MURI. (Soewarno Tjitrowihardjo-Ngadiluwih, Kediri)


Teh Asin

 

Dina Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 16.30 aku dolan ning omahe kanca kantor. Asmane Mas Ja Ngono, sopir mobil kantor. Omahe ing desa Ngarus; Pinggir kali pas mepet pagere kuburan desa.

Ora krasa; Sakwise telung puluh menit omong-omong ngenani Perpustakaan Desa sing bakal entuk pembinaan kanggo minggu ngarep, Mbak Daniyah, garwane Mas Ja Ngono metu karo nggawa nampan isi sakgelas teh anget. Tanpa omong utawa basa-basi nawani, dheweke nyelehna gelas isi teh anget iku ning meja.

“Mangga dipun unjuk tehipun Pak. Mumpung taksih anget...” kandhane Mas Ja Ngono nawani.

Teh anget langsung  taklangga. Glekkk...Kok rasane asin? Uyah banget, rasane teh anget iki. Arep takutahna ora tega. Supaya ora kedawa-dawa aku langsung pamitan. Aku mikir: “ Iki mesthi Ana Sesuatu sing Ora Sebaene...”

“Wingi sore Sampeyan bubar tukar padu karo nyonya ya?” pitakonku dina esuke nalika ketemu ning kantor.

“Kok Panjenengan pirsa?” Mas Ja Ngono ganti takon  sajak penasaran.

“Mung tebak-tebak ae kok” wangsulanku.

“Wah, kula ngraos mboten sekeca ing manah. Jan-jane wonten menapa sih Pak ketingalipun kok nyalawadi sanget?” pitakone Mas Ja Ngono.

“Takkandhani. Ning tulung nyonya Panjenengan aja dinesoni. Ngene, teh anget sing dhek wingi sore iku mbok­sugatakna aku iku rasane jan asin poll.. Rasa uyah banget. “ wangsulanku. Mas Ja Ngono mung mlongo. Apa tumon ? (Susanto Sagipah-Pati)

 

 

Barang Dienggo Kok Digoleki

 

Kedadean iki wis suwe, merga aku iki hobi maca yen kebeneran majalah PANYEBAR SEMANGAT teka aku yen maca lali wektu. Kejaba panyebar semangat, aku uga langganan buku crita API DI BUKIT MENOREH karangane bapak Mintarjo nganti jilid 496, leren-leren bareng wis ora terbit maneh marang bapak Mintarjo seda. Mula senajan aku durung pati tuwa, aku wis nganggo kacamata.

Nalika semana aku mulih saka Greja terus menyang pasar, rampung blonjo aku banjur mulih lagi oleh setengah perja­lanan aku cepet-cepet bali teka pasar kabeh sing mau tak tukoni blanjaan tak takoni pasar kabeh sing mau tak tukoni blanjaan tak takoni blanjaan tak tukoni

“Bik ayak kaca panon nu kakantun di dieu”

Nganggo basa Sundha wong aku urip ing CIMAHI. Kabeh sing tak takoni mangsuli “Teu ayak, neng” (mboten wonten, jeng).

Akire kios pungkasan sing tak tukoni sing dodol bapak karo nyawang aku dheke mangsuli “Tadi mawa kaca panon sabaraha” (wau mbekta kacamata pinten?) tak jawab “hiji bapak” (setunggal bapak)karo ngguyu dheke mangsuli “Lain nu nempel” (sanes ingkang sampun nempel?). Kontan aku nyekel kacamata karo huuuisin banget terus lunga ra pamit, tibake sing tak goleki muyeng wis nempel tak enggo. Apa tumon. (Caecilia Sutirah. W. – Cimahi)

 

 Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan