Uwal saka Cangkem Singa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 250 kali

Ruwito nggresah nalika mbukak kalendher kang gumantung ing tembok. Dina lan tanggal kang cumithak ing sasi iku disemak. Dietung mbaka siji. Dina iki tanggal rongpuluh. Ateges sepuluh dina maneh dheweke kudu nyekel dhuwit apese sak yuta jreng, minangka cicilan utange marang Bu Sawitri. Kamangka, apamaneh sak yuta, lha wong dhuwit sak ndhil piceg wae ora gableg.

Telung sasi kepungkur Ruwito teka mundhuk-mundhuk menyang omahe Bu Sawitri, ngapa maneh keperluwane yen ora golek utangan. Bu Sawitri, wadon lemu ginuk-ginuk iku ing kampung Jomegatan kono kondhang minangka tukang potang dhuwit utawa rentenir.

Pancen satleraman Bu Sawitri katone seneng tetulung. Uger ana uwong ketleyek, sambate dhuwit  menyang Bu Sawitri. Ora nganggo proses dawa, ngremit lan werna-werna mulih bisa nggawa dhuwit. Nanging ya kuwi, dhuwit kasebut pindhane tikus pithi, anake akeh.

“Ben wae wong-wong padha muni ngena-ngene, sing penting aku lak wis nulungi. Uwong teka mrene padha kecukupan butuhe, perkara ing mburine padha kejiret gulune, ya terserah kono,” ujare Bu Sawitri karo menceb.

Rasane Ruwito lakune dina kaya cepet banget. Ora krasa tanggal telungpuluh sasi iku wis jumedhul. Gelem ora gelem dheweke kudu ngadhep Bu Sawitri. Usahane golek dhuwit mrana-mrene, direwangi sirah nggo sikil, siki nggo sirah paribasane, tetela ora nguwohake asli.

Senajan dhuwit sak ndhil goweng wae ora nggawa, esuk iku Ruwito ngadhep Bu Sawitri. Dheweke wis siyap mental. Paling mengko mung arep diuman-uman, entek golek kurang amek. “Ra pa-pa diundamana, yen lambene wis kesel rak njur meneng dhewe,” grenenge Ruwito.

Ruwito ora kleru. Sawise dheweke blak kotang matur yen kepeksa ora bisa nyicil utange, Bu Sawitri terus pasang ulat peteng. Tangan kekarone malang kerik, mripate mentheleng landhep. Ukara kang kawetu saka tutuke nggontol wutah. Bebasan disembeleh wis ora metu getihe, Ruwito pasrah. Ora kuwawa wangsulan apa-apa, mung ndhingkluk marikelu nyawang jubin keramik. Wusanane Bu Sawitri uga sadhar, arepa ngomel nganti lambene mimiren asile tetep nihil. Ruwito diwenehi inah limang ndina. Yen ora kuwat nyaur utange paling ora  mbayar anakane dhisik.

Bengine Ruwito jejagongan wong loro karo…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa