Uwal saka Cangkem Singa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 86 kali

Ruwito nggresah nalika mbukak kalendher kang gumantung ing tembok. Dina lan tanggal kang cumithak ing sasi iku disemak. Dietung mbaka siji. Dina iki tanggal rongpuluh. Ateges sepuluh dina maneh dheweke kudu nyekel dhuwit apese sak yuta jreng, minangka cicilan utange marang Bu Sawitri. Kamangka, apamaneh sak yuta, lha wong dhuwit sak ndhil piceg wae ora gableg.

Telung sasi kepungkur Ruwito teka mundhuk-mundhuk menyang omahe Bu Sawitri, ngapa maneh keperluwane yen ora golek utangan. Bu Sawitri, wadon lemu ginuk-ginuk iku ing kampung Jomegatan kono kondhang minangka tukang potang dhuwit utawa rentenir.

Pancen satleraman Bu Sawitri katone seneng tetulung. Uger ana uwong ketleyek, sambate dhuwit  menyang Bu Sawitri. Ora nganggo proses dawa, ngremit lan werna-werna mulih bisa nggawa dhuwit. Nanging ya kuwi, dhuwit kasebut pindhane tikus pithi, anake akeh.

“Ben wae wong-wong padha muni ngena-ngene, sing penting aku lak wis nulungi. Uwong teka mrene padha kecukupan butuhe, perkara ing mburine padha kejiret gulune, ya terserah kono,” ujare Bu Sawitri karo menceb.

Rasane Ruwito lakune dina kaya cepet banget. Ora krasa tanggal telungpuluh sasi iku wis jumedhul. Gelem ora gelem dheweke kudu ngadhep Bu Sawitri. Usahane golek dhuwit mrana-mrene, direwangi sirah nggo sikil, siki nggo sirah paribasane, tetela ora nguwohake asli.

Senajan dhuwit sak ndhil goweng wae ora nggawa, esuk iku Ruwito ngadhep Bu Sawitri. Dheweke wis siyap mental. Paling mengko mung arep diuman-uman, entek golek kurang amek. “Ra pa-pa diundamana, yen lambene wis kesel rak njur meneng dhewe,” grenenge Ruwito.

Ruwito ora kleru. Sawise dheweke blak kotang matur yen kepeksa ora bisa nyicil utange, Bu Sawitri terus pasang ulat peteng. Tangan kekarone malang kerik, mripate mentheleng landhep. Ukara kang kawetu saka tutuke nggontol wutah. Bebasan disembeleh wis ora metu getihe, Ruwito pasrah. Ora kuwawa wangsulan apa-apa, mung ndhingkluk marikelu nyawang jubin keramik. Wusanane Bu Sawitri uga sadhar, arepa ngomel nganti lambene mimiren asile tetep nihil. Ruwito diwenehi inah limang ndina. Yen ora kuwat nyaur utange paling ora  mbayar anakane dhisik.

Bengine Ruwito jejagongan wong loro karo…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?